Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ОБРАЗНОСТІ В НАУКОВОМУ СТИЛІ (на матеріалі текстів природничих та технічних наук)

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ОБРАЗНОСТІ В НАУКОВОМУ СТИЛІ (на матеріалі текстів природничих та технічних наук)

Назва:
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ОБРАЗНОСТІ В НАУКОВОМУ СТИЛІ (на матеріалі текстів природничих та технічних наук)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
28,36 KB
Завантажень:
136
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Національна академія наук України
Інститут української мови
ДЯДЮРА Галина Миколаївна
УДК 811.161.2-38'276.6:001
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ОБРАЗНОСТІ
В НАУКОВОМУ СТИЛІ
(на матеріалі текстів природничих та технічних наук)
10.02.01 – українська мова
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2001
Дисертацією є рукопис
Роботу виконано на кафедрі української мови та загального мовознавства Черкаського інженерно-технологічного інституту, Міністерство освіти і науки України
Науковий керівник – доктор філологічних наук Непийвода Наталія Федорівна, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри мови та стилістики
Офіційні опоненти – доктор філологічних наук, професор Мойсієнко Анатолій Кирилович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри сучасної української мови – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Симоненко Людмила Олександрівна, Інститут української мови НАН України, провідний науковий співробітник відділу термінології та ономастики
Провідна установа – Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, кафедра української мови, Міністерство освіти і науки України, м. Харків
Захист відбудеться “30” січня 2002 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.173.01 при Інституті української мови НАН України (01001, м.Київ, вул. М.Грушевського, 4).
Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту мовознавства ім.. О.О.Потебні та Інституту української мови НАН України (01001, м.Київ, вул. М.Грушевського, 4).
Автореферат розіслано 28 грудня 2001 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат філологічних наук Самойлова І.А.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми зумовлена зростанням ролі науки в сучасному суспільстві. Відомо, що мова віддзеркалює позамовну дійсність: той стиль, який обслуговує пріоритетну суспільну сферу, впливає на інші стилі і на мову в цілому. Тому процеси, які відбуваються в мові науково-технічної літератури, стали предметом дослідження багатьох українських мовознавців. Семантичні явища в українській термінології висвітлено у працях В.Перебийніс, Т.Панько, Л.Симоненко, Г.Мацюк, О.Марцинківської, В.Овчаренко, Т.Лагутіної, Б.Михайлишин та інших; структуру наукового тексту розглянуто в монографії А.П.Коваль; функціонально-стилістичний аналіз мови науково-технічної літератури поданий у монографії Н.Непийводи.
Серед проблем наукового стилю особливо вирізняється проблема використання образних елементів. Характеристика метафори і метонімії як засобів формування української термінології була об'єктом наукових розвідок Г.Краковецької, І.Кочан, Н.Родзевич. Увага українських дослідників спрямована на функціональні особливості образних засобів: у працях О.Кадомцевої описано вживання метафори у філософському тексті, у роботі Г.Краковецької проаналізовано номінативні метафори тощо.
Сучасне мовознавство і суміжні дисципліни особливу увагу звертають на співвідношення процесів мислення й відображення їх у писемній продукції, на з'ясування механізмів породження і сприйняття мовних одиниць різних рівнів. Образне осмислення навколишньої дійсності є одним із способів створення наукової картини світу, а також дієвим способом пізнання. Тому й виникла потреба дослідити особливості функціонування образних засобів, залучивши до аналізу досягнення когнітивної лінгвістики (праці Р.Гаскела, Е.МакКормака, М.Блека, Н.Гудмена, І.Штерн, Н.Арутюнової, В.Гака, С.Гусєва, В.Телії та інших). Спеціальних досліджень з питань образних засобів наукового стилю на основі розширення функціонального підходу через когнітивне осмислення мовних явищ в українському мовознавстві до цього часу ще не було.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження має безпосередній зв'язок з науковими розробками кафедри української мови та загального мовознавства Черкаського інженерно-технологічного інституту. Тема дисертації становить частину загальної держбюджетної теми "Мова української науково-технічної літератури", над якою працювали члени кафедри протягом 1992-1994 років, досліджуючи функціонування мовних засобів різних рівнів у текстах природничих і технічних дисциплін.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ОБРАЗНОСТІ В НАУКОВОМУ СТИЛІ (на матеріалі текстів природничих та технічних наук)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок