Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Взаємодія піридо[2,1-а]ізоіндолу і 2,4-диметилпіримідо[2,1-а]ізоіндолу з малеїнімідами та синтез нових похідних конденсованих ізоіндолів

Взаємодія піридо[2,1-а]ізоіндолу і 2,4-диметилпіримідо[2,1-а]ізоіндолу з малеїнімідами та синтез нових похідних конденсованих ізоіндолів

Назва:
Взаємодія піридо[2,1-а]ізоіндолу і 2,4-диметилпіримідо[2,1-а]ізоіндолу з малеїнімідами та синтез нових похідних конденсованих ізоіндолів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,50 KB
Завантажень:
58
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Похоленко Олександр Анатолійович
УДК 547.759.4
Взаємодія піридо[2,1-а]ізоіндолу і 2,4-диметилпіримідо[2,1-а]ізоіндолу з малеїнімідами та синтез нових похідних конденсованих ізоіндолів
02.00.03-органічна хімія
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Київ-2003
Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана на кафедрi органiчноi хiмii хiмiчного факультету Киiвського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка.
Науковий керiвник: | кандидат хімічних наук, доцент
Войтенко Зоя Всеволодівна
кафедра органічної хімії хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Офiцiйнi опоненти: |
доктор хiмiчних наук, професор
Ільченко Андрій Якович
провідний науковий співробітник Інституту органічної хімії НАН України.
кандидат хімічних наук,
Смолій Олег Борисович
старший науковий співробітник Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.
Провiдна установа: | Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут
Захист вiдбудеться “23” грудня 2003 р. о 14.00 годинi на засiданнi спецiалiзованоi вченоi ради Д 26.001.25 Киiвського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Киiв, вул. Володимирська, 64.
З дисертацiєю можна ознайомитись у науковій бiблiотецi Киiвського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Киiв, вул. Володимирська, 58.
Автореферат розiсланий “21”листопада 2003 р.
Вчений секретар
спецiалiзованоi вченоi ради, д.х.н., доц. Колендо О.Ю.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Дослідження хімічних властивостей похідних ізоіндолу є важливим напрямком хімії гетероциклів. Ароматична система ізоіндолу є дивовижним поєднанням ароматичності та реакційної здатності і тому є типовим об’єктом досліджень теоретичної хімії, а численні сполуки з ізоіндольним ядром демонструють різноманітну біологічну активність. Ряд сполук, що містять ізоіндольне ядро, було знайдено в природі.
Одна з найхарактерніших реакцій ізоіндолів – [2+4] циклоприєднання (Дільса-Альдера) - тривалий час вивчалася на кафедрі органічної хімії Київського університету імені Тараса Шевченка під керівництвом Ф.С.Бабічева, а потім – В.О.Ковтуненка, і було набуто необхідний досвід щодо ідентифікації складних тривимірних структур адуктів.
На противагу реакціям циклоприєднання у простих ізоіндольних системах, взаємодію з дієнофілами для конденсованих ізоіндолів з містковим атомом нітрогену досліджено недостатньо та несистематично. З літератури відомо кілька прикладів реакцій циклоприєднання похідних піридо[2,1-a]ізоіндолу з дієнофілами з подвійним та потрійним зв’язком, які проходять за положеннями 1,4 та 4,6, а також альтернативна реакція спряженого приєднання (Міхаеля) у положення 6 (?-положення пірольного фрагменту піридо[2,1-a]ізоіндолу). Для піримідо[2,1-a]ізоіндольної ароматичної системи реакції такого типу експериментально не вивчалися. На основі квантово-хімічних розрахунків електронної будови піридо[2,1-a]ізоіндолу, піримідо[2,1-a]ізоіндолу та ряду інших конденсованих по грані a азино- та азолоізоіндолів, проведених на кафедрі органічної хімії Київського університету імені Тараса Шевченка, було висловлено гіпотезу про можливість конкуренції між реакціями циклоприєднання (Дільса-Альдера) та спряженого приєднання (Міхаеля), та для першої з них - вказано альтернативний напрям взаємодії за положеннями 6, 10b. Існування трьох формальних дієнових фрагментів у структурах піридо[2,1-a]ізоіндолу та піримідо[2,1-a]ізоіндолу та кількох положень з підвищеною електронною густиною ставить теоретично важливі проблеми регіоселективності перебігу дієнового синтезу у цих системах. На основі вищезгаданих розрахунків була висунута гіпотеза про однотипність взаємодії простих похідних ізоіндолів та вказаних конденсованих ізоіндолів з дієнофілами. Перевірка цієї гіпотези і була покладена в основу даної роботи.
Отже, експериментальне дослідження реакцій циклоприєднання у системах піридо- та піримідо[2,1-a]ізоіндолу є актуальним продовженням досліджень, традиційних для кафедри органічної хімії Київського університету імені Тараса Шевченка.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: Взаємодія піридо[2,1-а]ізоіндолу і 2,4-диметилпіримідо[2,1-а]ізоіндолу з малеїнімідами та синтез нових похідних конденсованих ізоіндолів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок