Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Назва:
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,55 KB
Завантажень:
404
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
СИВА Тетяна Василівна
УДК 339.137.2:330.342.22 (477)
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН
У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
Спеціальність 08.01.01 – економічна теорія
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів – 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі економічної теорії Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент
МАЙОВЕЦЬ Євген Йосифович,
Львівський національний університет
імені Івана Франка,
доцент кафедри економічної теорії.
Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор
БРИК Михайло Васильович,
Львівська державна академія
ветеринарної медицини імені С.З.Гжицького,
завідувач кафедри історії України та економічної теорії;
кандидат економічних наук, доцент
РІБУН Любомир Володимирович,
Український державний лісотехнічний університет,
завідувач кафедри економічної теорії.
Провідна установа:
Донецький національний університет Мініс-тер-ства освіти і науки України, кафедра економічної теорії.
Захист відбудеться 23 червня 2005 р. о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.01 у Львівському національному уні-вер-ситеті імені Івана Франка за адресою: 79008, м. Львів, пр. Свободи, 18, ауд. 115.
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: м. Львів, вул. Дра-гоманова, 5.
Автореферат розіслано 20 травня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради________________________проф. Панчишин С.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Конкурентні відносини у вітчизняній еконо-міці – життєво необхідний чинник динамічного поступу суспільства. Вони формують економічну свободу, вимагають переоцінки і перебудови способів ведення бізнесу, посилюють та активізують приватну ініціативу, стимулюють розвиток виробництва й ефек-тивне використання об-ме--жених ресурсів, сприяють підвищенню конкурен-тоспроможності національ-ної економіки та досягненню високих темпів економічного зростання. З поглибленням ринкових пере-творень проблеми формування конкурентних відносин стають першо-чер-говими, набувають особливої гостроти й потре-бують ретельного вивчення і пояснення у спектрі сучасних економічних процесів.
Великий інтерес для економічної науки і підприємницької практики нині представляє нецінова конкуренція, зокрема, комерційна реклама як важливий її інструмент у боротьбі за спожи-вача і витіснення конкурента. Комерційна реклама здатна активно впливати на становлення та розвиток конкуренції в економіці країни. Усе це стало причиною поглиб-леного наукового дослі-дження проблеми формування конкурентних відносин у трансформаційній економіці України.
Важливі теоретичні узагальнення щодо розвитку конкуренції зробили у своїх працях такі класики економічної науки, як: А.Сміт, Дж.С.Мілль, І.Вернадський, М.Бунге, А.Маршалл, М.Туган-Бара-нов-ський, В.Ти--мо-шенко, Е.Чемберлін, Дж.Робінсон та ін., відомі зарубіжні вчені: Г.Азоєв, І.Кірцнер, М.Портер, Д.Росс, П.Семюелсон, Р.Фатхудінов, О.Фео--фанов, В.Шемятенков, Ф.Шерер та ін.
Різні аспекти розвитку конкуренції досліджують сучасні українські учені Г.Анд-ро-щук, В.Базилевич, З.Борисенко, О.Безух, І.Дахно, В.Лагутін, О.Мель--ниченко, Г.Пастернак-Тара-нущенко, Н.Саніахметова, Л.Семенова, І.Сіваченко, Г.Шнирков та ін. Станов-лення та розвиток конкуренції в перехідній економіці проана-лізовано у низці дисертаційних робіт, зокрема в працях О.Гайворонського, Н.Заровної, Ю.Ковальської, Б.Короля та ін.
Однак ще досі немає жодної спеціальної монографічної праці з цього питання та чимало теоретичних і практичних аспектів даної проблеми не з’ясовано. Передусім це стосується сутності конкурен-тного середовища, розроблення основних наукових напрямів дослі-дження теорії конку-ренції, класифікаційних ознак та функцій конкуренції в сучасній еко-----номіці.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок