Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Стратегічне планування у нафтогазовій промисловостi

Стратегічне планування у нафтогазовій промисловостi

Назва:
Стратегічне планування у нафтогазовій промисловостi
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,18 KB
Завантажень:
492
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ НАУК УКРАЇНИ
IНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РИНКУ ТА ЕКОНОМIКО-ЕКОЛОГIЧНИХ
ДОСЛIДЖЕНЬ
ФІЛІПЧУК Володимир Станiславович
УДК 338.984.2:665.63
Стратегічне планування у нафтогазовій промисловостi
Спецiальнiсть 08.07.01 - Економiка промисловостi
Автореферат
дисертацiї на здобуття наукового ступеня кандидата
економiчних наук
Одеса - 1999 р.


Дисертацією є рукопис
Работа виконана в Одеському державному полiтехнiчному унiверситетi Міносвіти України (м.Одеса).
Науковий керiвник - | доктор економiчних наук,професор
| Новiков Валентин Маркович,
| Одеський державний
| Політехнічний університет
Офiцiйнi опоненти – | Доктор економічних наук,професор
Зайцев Олександр Павлович,
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, ведучий науковий співробітник
| Кандидат економічних наук,доцент
Лазарєва Євгенія В’ячеславівна,
Одеська державна академія харчових технологій Міносвіти України, доцент кафедри
Провiдна установа: | Одеський державний економічний університет Міносвіти України, кафедра Економіки промисловості
(м.Одеса)
Захист дисертацiї вiдбудеться "___" __________ 1999р о ____ годині на засiданнi спецiалiзованої вченої ради К41.177.01 при Iнститутi проблем ринку та економiко-екологічних дослiджень НАН Украiни за адресою:270044, м.Одеса - 44, Французький бульвар, 29.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України за адресою: 270044, м.Одеса - 44, Французький бульвар, 29.
Автореферат розiсланий "___" ___________ 1999 р.
В.О. вченого секретаря
спецiалізованої вченої ради,
доктор економiчних наук, професор В.М.Степанов


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми дослiдження. Актуальність теми випливає з того, що стратегічне планування є одним з основних чинникiв становлення ринкових вiдносин в Українi. Нинi в системi нафтогазової промисловостi країни дiє 238 пiдприємств, iз яких 135 акцiонерних товариств, 37 орендних i колективних, 66 - державних. Разом з тим незавершенiсть структурної перебудови виявляється у порушеннi вертикалi управлiння та розiрвано-стi технологiчних ланцюгiв ресурсного та фiнансового потокiв на видобуток, переробку та реалiзацiю нафти i нафтопродуктiв, вiдсутностi в багатьох акцiонерних товариствах значних статутних фондiв, які б забезпечували активну iнвестицiйну дiяльнiсть, необхiдну для формування ресурсної та виробничої баз.
В нових економічних умовах для нормального розвитку нафтогазового комплексу України необхiдна організація стратегiчного планування, яке повинно взаємоув'язати реформування економiчних, управлiнських та органiзацiйних вiдносин.
У зв'язку з цим, виникає завдання реструктуризації підприємств в цієї складній галузі, утворення вертикально-iнтегрованих компанiй, якi повинні здiйснювати повний цикл господарських функцiй вiд видобутку нафти i газу до нафтопродукто-забезпечення. Головним в вирішенні цієї проблеми є необхідність збереження iх господарських зв'язкiв, iснуючих транспортних та ресурсних потокiв, забезпечення конкурентоспроможності на внутрiшньому ринку нафтопро-дуктiв. Вертикально-iнтегрованi нафтогазовi компанiї (ВІНГК) повиннi стати основними господарськими суб’єктами, "центрами вiдповiдальностi" iз збереженням державного регулювання. Вони повиннi створюватися шляхом консолiдацiї належних державi товариств на базі спiльного механiзму планування, фiнансування, координацiї, контролю, при збереженнi самостiйностi, вони мають дiяти на засадi загальної стратегiї та мети дiяльности.
Зв’язок роботи з науковими прграмами, планами, темами. Робота виконувалася у відповідності з тематичними планами науково-дослідних робот Одеського державного політехнічного університету 1994-1998 рр.Її результати були використані при виконанні держбюджетної НДР №0193U007653.
Мета і задачі дослідження. В роботi ставиться мета: на основi аналiзу довгострокового i стратегiчного планування, основних напрямкiв формування i розвитку нафтогазової галузі, розробити методичнi рiшення по пiдвищенню ефективностi дiяльностi галузі та на цих засадах запропонувати нові організаційні структури, які відповідали б сучасним вимогам економічного розвитку.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Реферат на тему: Стратегічне планування у нафтогазовій промисловостi

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок