Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТРУКТУРА ТА ПРАГМАТИКА ФРАГМЕНТОВАНИХ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (на матеріалі мови мас-медіа)

СТРУКТУРА ТА ПРАГМАТИКА ФРАГМЕНТОВАНИХ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (на матеріалі мови мас-медіа)

Назва:
СТРУКТУРА ТА ПРАГМАТИКА ФРАГМЕНТОВАНИХ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (на матеріалі мови мас-медіа)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
31,46 KB
Завантажень:
434
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
СТРУКТУРА ТА ПРАГМАТИКА ФРАГМЕНТОВАНИХ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ В СУЧАСНІ
Й АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ


ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ГУСАК Ігор Петрович
УДК 811.111’373
СТРУКТУРА ТА ПРАГМАТИКА ФРАГМЕНТОВАНИХ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
(на матеріалі мови мас-медіа)
Спеціальність 10.02.04 – германські мови
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Львів – 2005


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі англійської філології Львівського національного університету імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник Помірко Роман Семенович,
доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри романської філології
Львівського національного університету імені Івана Франка,
Офіційні опоненти: Левицький Андрій Едуардович,
доктор філологічних наук, професор,
професор кафедри теорії і практики перекладу з англійської мови
Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Зеленська Олена Піменівна,
кандидат філологічних наук, доцент,
завідувач кафедри іноземних мов Львівського юридичного інституту Міністерства внутрішніх справ України
Провідна установа: Запорізький державний університет Міністерства освіти і науки
України, кафедра теорії та практики перекладу з англійської мови.
Захист дисертації відбудеться 11 травня 2005 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.051.15 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1.
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79001, м. Львів, вул. Драгоманова, 5.
Автореферат розіслано 8 квітня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат філологічних наук, доцент ___________________________ О.А. Шпак


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
У мові як знаковій системі порівняно з іншими знаковими системами, а саме мовами програ-мування, азбукою Морзе тощо, структурно-функціональні особливості знаків стосуються не лише чинників економії вираження та не є вузькоспеціалізованими. Природний мовний знак має здатність до постійного розвитку і модифікацій, а сaме видозміни структури, зокрема її вдосконалення, і на-віть в окремих випадках її зникнення. Цей процес у сучасній англійській мові в структурному та праг-матичному розрізах простежується на прикладі лексичних одиниць, утворених через фрагментацію.
У роботі терміном фрагментація, який вперше ужив Ю. А. Зацний Зацний Ю. А. Розвиток словникового складу англійської мови в 80ті-90ті роки ХХ століття: Автореф. дис. ... доктора філол. наук: 10.02.04 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 1999. – С. 9., позначено словотвір-ний процес, внаслідок якого лексична одиниця втрачає певні елементи своєї структури, а за-лишена смислова частина функціонує як самостійна лексема. Термін “фрагментація” вважає-мо доцільнішим, ніж “скорочення” або “абревіація”, оскільки він дає змогу відмежувати власне фрагментацію від еліпсису та семантичної конденсації.
Огляд праць із загальної теорії словотворення (V. Adams, L. Bauer, M. Halle, B. Hansen, L. Lipka, H. Marchand, P. Љtekauer, R. Stockwell & D. Minkova, ?. Арнольд, Е. Кубрякова, А. Уфимцева, В. За-боткина) свідчить, що фрагментацію рідко вважають цінним і продуктивним засобом словотворен-ня. У багатьох дослідженнях з питань фрагментації (J. Algeo, G. Cannon, D. Crystal, R. Devereux, D.W. Glowka, J. Green, H. Evans, A. Horton, N. Howe, M. Kelly, C. McCully, В. Борисов, Ю. Гор-шунов, A. Мурычева, M. Ярмашевич, И. Никанорова, Н. Алексеева, О. Мацько, О. Стишов) цей процес розглядають в контексті кінцевого впливу на мову, а сaме з позицій кількісної репрезента-ції в лексиконі або як властивість, притаманну термінологічним підсистемам. Натомість, вивчення найновіших тенденцій розвитку суспільства доводить, що жодна терміносистема не може функціо-нувати як ізольований набір елементів, оскільки обмін інформацією через засоби масової інформа-ції (далі – ЗМІ) сприяє двобічній міграції лексики, і, отже, збагачує загальний вокабуляр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 Реферат на тему: СТРУКТУРА ТА ПРАГМАТИКА ФРАГМЕНТОВАНИХ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (на матеріалі мови мас-медіа)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок