Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ СИСТЕМНИХ ПОРУШЕНЬ КІСТКОВОЇ МАСИ У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ ТА АНКІЛОЗУЮЧИЙ СПОНДИЛОАРТРИТ

ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ СИСТЕМНИХ ПОРУШЕНЬ КІСТКОВОЇ МАСИ У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ ТА АНКІЛОЗУЮЧИЙ СПОНДИЛОАРТРИТ

Назва:
ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ СИСТЕМНИХ ПОРУШЕНЬ КІСТКОВОЇ МАСИ У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ ТА АНКІЛОЗУЮЧИЙ СПОНДИЛОАРТРИТ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
38,97 KB
Завантажень:
6
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ КАРДІОЛОГІЇ ім. акад. М.Д.Стражеска
МАСИК Олексій Михайлович
УДК: 616.71/.721-002.77-039.38:616.71-007.234-008.9]-07/-08
ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ СИСТЕМНИХ ПОРУШЕНЬ КІСТКОВОЇ МАСИ
У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ ТА АНКІЛОЗУЮЧИЙ СПОНДИЛОАРТРИТ
14.01.12 – ревматологія
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора медичних наук
Київ - 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Тернопільській державній медичній академії ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України
Науковий консультант: доктор медичних наук, професор Білозецька-Сміян Світлана Іванівна, Тернопільська дер-жавна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, завідуюча кафедри шпитальної терапії № 2
 
Офіційні опоненти:
Свінціцький Анатолій Станіславович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри госпітальної терапії №2 Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, м. Київ.Свінціцький Анатолій Станіславович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри госпітальної терапії №2 Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, м. Київ.
Бабиніна Лідія Яківна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри сімейної медицини Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України
Пішак Ольга Василівна, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Буковинської державної медичної академії МОЗ України, м. Чернівці
Провідна установа: Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, кафедра госпітальної терапії №1 та профпатології, м. Дніпро-петровськ
Захист відбудеться 30 березня 2004 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.616.01 при Інституті кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска АМН України (вул. Народного ополчення, 5, м. Київ-151, 03680)
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска АМН України (вул. Народного ополчення, 5, м. Київ-151, 03680)
Автореферат розісланий 23 лютого 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Деяк С.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Висока поширеність ревматичних недуг (третє місце після захворювань серцево-судинної системи та органів трав-лення) зумовлює медико-соціальну проблему цієї патології (Кова-ленко В.М. і співавт., 2002). Структурно-функціональні зміни кісткової тканини виступають важливим патогенетичним компонентом, що супроводжують та ускладнюють перебіг ревматичних захворювань, зокрема ревматоїд-ного артриту (На-со-нов Е.Л. і співавт, 1997; Sinigaglia L. et al., 2000) та анкі-лозуючого спондило-артриту (El Maghraoui А. et al., 1999; Mitra D., 2000). Розвиток змін кіст-кової маси накладає вагомий відбиток на перебіг недуг, сприяє швидкому прогресуванню функціональної недостатності та інвалі-дизації хворих, як правило у віці найвищої соціальної активності. З появою нових можли-востей до прецизійної діагностики стану кісткової маси за допо-могою двофотонної рентгенівської денситометрії, з'явилися можли-вості для проведення комплексних досліджень з визначення закономір-ностей змін мінеральної щільності кісткової тканини (МЩКТ) у пацієнтів з ревма-тоїдним артритом (РА) та центральною формою анкіло-зуючого спондило-артриту (ЦфАС) з метою покращання діагностики та розробки оптималь-них схем профілактики та лікування. Незважаючи на велику кількість публікацій переважно у зарубіжній літе-ратурі, присвя-чених стану МЩКТ у хворих на РА та ЦфАС, досі не з'ясовані механізми формування остео-дефіциту при цих захворю-ваннях [Борткевич О.П., 1995; Rosen C.J., 2000]. Одна з причин цього полягає у розгляді РА та ЦфАС відокремлено, незважаючи на їх спільні патогенетичні характерис-тики і наявність системного впливу на кісткову тканину. Наступний, не менше важливий недолік полягає у відсутності єдиного методичного під-ходу до формування груп хворих, хоча відомо, що найбільшою однорід-ністю харак-теризуються пацієнти, згруповані за морфологічним критерієм, принаймні одним з яких є вели-чина кісткової маси.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 Реферат на тему: ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ СИСТЕМНИХ ПОРУШЕНЬ КІСТКОВОЇ МАСИ У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ ТА АНКІЛОЗУЮЧИЙ СПОНДИЛОАРТРИТ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок