Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Назва:
РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,11 KB
Завантажень:
208
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ
АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
КОВАЛЬОВА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА
УДК 37.036: 371.124:78:371.14
РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ
В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
13. 00. 04 – “Теорія і методика професійної освіти”
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ - 2007
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України.
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий
співробітник Соломаха Світлана Олександрівна,
докторант відділу педагогічної естетики та етики Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, м. Київ.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Брилін Борис Андрійович, завідувач кафедри
ансамблевої гри та естрадного мистецтва,
Вінницького державного університету імені Михайла
Коцюбинського, м. Вінниця.
кандидат педагогічних наук Скрипник Марина Іванівна, доцент кафедри теорії і методики післядипломної освіти Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України, м. Київ.
Захист відбудеться 21 листопада 2007 року о 16 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.451.01 в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України за адресою: 04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, 5-й поверх, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України за адресою: ( 04060, м. Київ, вул. М.Берлинського, 9).
Автореферат розіслано 20 жовтня 2007 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради С.В. Лапаєнко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність і доцільність дослідження. Процес державотворення в Україні збігається з поступовим входженням до світового співтовариства і пошуками свого місця у сучасному світі. Разом з тим, глибокі цивілізаційні трансформації зумовили зміни ціннісних орієнтацій в усіх сферах життєдіяльності людства, в тому числі й в освіті. У Державній національній програмі “Освіта. Україна ХХІ століття” (1993 р.), Національній доктрині розвитку освіти (2002 р). підкреслюється необхідність створення умов для творчої самореалізації кожного громадянина, створення життєздатної системи неперервного навчання і здобуття якісної освіти впродовж життя. У вирішенні цих завдань важлива роль належить системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників, де створюються умови для їх нього особистісного та професійного зростання відповідно до індивідуальних потреб і запитів. Серед нагальних питань, що вимагають першочерговості розв’язання, є проблема щодо розвитку творчої активності вчителів музики, в якій виявляється прагнення до постійного самовдосконалення та самоактуалізації у музично-творчій діяльності, спрямованій на динамічний пошук оптимальних педагогічних рішень.
Проблема творчої активності особистості пов’язана із вивченням сутності поняття “творчість” та є предметом розгляду багатьох наук. У філософії творчість вивчали: Г.С.Батищев, І.А.Зязюн, М.С.Каган, Б.М.Кедров, П.П.Крамар, О.Ф.Лосєв, Б.В.Новіков, А.Г.Спіркін та ін. У психології означене поняття розглядається в особистісному (Д.Б.Богоявленська, Н.Ф.Вишнякова, Н.В.Дружинін, В.В.Клименко, В.В.Рибалка та ін.) та процесуальному (А.В. Брушлинський, В.О.Моляко, Я.О.Пономарьов, В.А.Роменець та ін.) аспектах. У педагогічній науці творча активність учителя є складовою педагогіки творчості (Ю.К.Бабанський, В.А.Кан-Калик, Н.В.Кичук, М.Д.Никандров, М.М.Поташник, С.О.Сисоєва та ін.); музично-психологічний аспект проблеми досліджували (Л.С.Виготський, О.Г.Костюк, А.А.Мелік-Пашаєв, Б.М.Теплов, П.П.Якобсон, С.І.Науменко, В.І.Петрушин, Т.Ф.Цигульська та ін.). Теоретико-методичні аспекти вивчення означеної проблеми розкрито у працях, присвячених професійній підготовці майбутніх учителів музики у системі вищої музично-педагогічної освіти (Л.А.Арчажнікова, Л.А.Баренбойм, Е.Б.Брилін, А.І.Ковальов, Л.М.Масол, О.М.Олексюк, Г.М.Падалка, О.Я.Ростовський, О.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок