Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ШЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ ПРОДУКТИВНIСТЬ ОЗИМО? ПШЕНИЦI ЗАЛЕЖНО ВІД ПОПЕРЕДНИКІВ, ДОБРИВ ТА ОБРОБІТКУ ГРУНТУ В СТЕПУ УКРАЇНИ

ШЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ ПРОДУКТИВНIСТЬ ОЗИМО? ПШЕНИЦI ЗАЛЕЖНО ВІД ПОПЕРЕДНИКІВ, ДОБРИВ ТА ОБРОБІТКУ ГРУНТУ В СТЕПУ УКРАЇНИ

Назва:
ШЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ ПРОДУКТИВНIСТЬ ОЗИМО? ПШЕНИЦI ЗАЛЕЖНО ВІД ПОПЕРЕДНИКІВ, ДОБРИВ ТА ОБРОБІТКУ ГРУНТУ В СТЕПУ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,16 KB
Завантажень:
69
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
УДК 633.11:631.55.631.582
ШЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ПРОДУКТИВНIСТЬ ОЗИМО? ПШЕНИЦI ЗАЛЕЖНО
ВІД ПОПЕРЕДНИКІВ, ДОБРИВ ТА ОБРОБІТКУ ГРУНТУ
В СТЕПУ УКРАЇНИ
06.01.01 ѕ загальне землеробство
Автореферат
на здобуття наукового ступеня
кандидата сiльськогосподарських наук
Днiпропетровськ, 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Iнституті зернового господарства Української академії аграрних наук протягом 1997-2001рр.
Науковий керівник - доктор сільськогосподарських наук, професор, академік УААН, Лебідь Євген Макарович, Iнститут зернового господарства УААН, директор.
Офіційні опоненти - доктор сільськогосподарських наук, професор Храмцов Леонiд Iванович, Днiпропетровський державний аграрний унiверситет, завiдувач кафедри рослинництва;
доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент УААН, Будьоний Юрій Васильович, Харківський державний аграрний унiверситет ім. В.В. Докучаєва завiдувач кафедри землеробства
Провідна установа: - Інститут землеробства УААН, лабораторія сівозмін, смт. Чабани Києво-Святошинський р-н. Київської області
Захист дисертації відбудеться "26" квітня 2002 року о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.804.02 в Дніпропетровському державному аграрному університеті за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ - 27, вул Ворошилова, 25, корпус 1, конференцзал (ауд. 342).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Дніпропетровського державного аграрного університету за адресою 49600, м. Дніпропетровськ, 27, вул. Ворошилова, 25.
Автореферат розіслано " 20 " березня 2002 року.
Вчений секретар спеціалізованої
вченоі ради, професор Чабан I.П.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Реформування сільськогосподарського виробництва, яке відбувається сьогодні в Україні, веде до утворення великої кількості нових аграрних господарств, при цьому спостерігаються значні зміни у їх спеціалізації, структурі посівних площ і структурі попередників, зокрема, під озиму пшеницю. Часто вирощування зернових культур в таких господарствах відбувається з порушеннями вимог технології, що пояснюють впровадженням нових високопродуктивних сортів рослин, які нібито у меншій мірі реагують на дію попередників та інших агротехнічних заходів. Всі ці факти викликають необхідність більш глибокого вивчення впливу основних факторів, які обумовлюють формування урожаю, як на продуктивнiсть, так і на процеси відновлення та підвищення рівня родючості грунту.
Крім того, погіршення екологiчного стану довкілля в Україні зумовлю? пошук шляхiв зменшення негативного впливу антропогенних факторів, зокрема, пiдвищених доз мiнеральних добрив та засобів захисту рослин на агроценоз. Отже, вивчення комплексного впливу попередникiв, добрив i способiв основного обробiтку грунту на водний та поживний режими, агрофiзичнi властивостi грунту, забур'яненiсть посiвiв, урожайнiсть та якiсть зерна озимої пшениці є актуальною проблемою аграрної науки. Необхідність невідкладного вирішення якої зумовила вибір напряму даної наукової роботи.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослiдження ? складовою частиною досліджень за темою "Розробити системи землеробства, які забезпечать одержання високоякісної продукції, відтворення родючості та охорону навколишнього середовища" (номер державної ре?страцi? - UA0100079Р) вiддiлу землеробства Iнституту зернового господарства УААН (НТП "Землеробство", підпрограма "Система землеробства в зоні Степу").
Мета та завдання дослiджень. Метою роботи є визначення агротехнічної та економічної ефективності попередникiв, систем добрив та обробiтку грунту під озиму пшеницю. Для реалізації поставленої мети необхідно було встановити:
ѕ вплив досліджуваних факторів на агроф?зичнi властивостi грунту та динаміку вологозабезпечення рослин озимої пшениці протягом вегетації;
ѕ зміни поживного режиму та біологічної активності грунту під посівами озимої пшениці у зв'язку з попередниками, обробітком грунту та добривами;
ѕ ступінь забур'яненості посiвiв озимої пшениці, розміщеної після найбільш поширених попередників на фоні різних систем удобрення та основного обробітку грунту;
ѕ залежність росту, розвитку та формування урожаю зерна озимо? пшеницi і його якості від попередників, фону живлення та обробітку грунту;
ѕ основні параметри економiчно? ефективностi виробництва зерна озимої пшениці i продуктивність польових сiвозмiн.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ШЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ ПРОДУКТИВНIСТЬ ОЗИМО? ПШЕНИЦI ЗАЛЕЖНО ВІД ПОПЕРЕДНИКІВ, ДОБРИВ ТА ОБРОБІТКУ ГРУНТУ В СТЕПУ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок