Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> інжекційна спектроскопія глибоких пасткових центрів у плівках телуриду кадмію

інжекційна спектроскопія глибоких пасткових центрів у плівках телуриду кадмію

Назва:
інжекційна спектроскопія глибоких пасткових центрів у плівках телуриду кадмію
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,29 KB
Завантажень:
395
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Тиркусова Надія Володимирівна
УДК 539.216.2:539.219.1:621.382
інжекційна спектроскопія глибоких пасткових центрів у плівках телуриду кадмію
 
01.04.07 – фізика твердого тіла
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Суми – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Сумському державному університеті
Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент Опанасюк Анатолій Сергійович, Сумський державний університет, доцент кафедри загальної та експериментальної фізики
Офіційні опоненти: – доктор фізико-математичних наук, ст. науковий співробітник Прокопенко Ігор Васильович, Інститут фізики напівпровідників НАН України, завідувач відділу №2
– кандидат фізико-математичних наук, доцент Хрипунов Геннадій Семенович, Харківський національний технічний університет “ХПІ” доцент кафедри фізичного матеріалознавства для електроніки та геліотехніки
Провідна установа –Львівський національний університет, кафедра фізики напівпровідників, Міністерство освіти і науки України
Захист відбудеться 05.06.2002 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 55.051.02 при Сумському державному університеті (40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЕТ, ауд. 216).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Сумського державного університету.
Автореферат розісланий 03.04.2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Лисенко О.В.
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Телурид кадмію є одним з найбільш перспективних матеріалів групи А2В6 у зв'язку з можливістю виготовлення на його основі цілого ряду високоефективних напівпровідникових пристроїв для оптоелектроніки, геліотехніки, ядерної енергетики та ін. Необхідність цілеспрямованого керування електричними та оптичними властивостями кристалів і плівок CdTe обумовила значний інтерес дослідників до вивчення дефектної структури матеріалу. Це пов'язано з тим, що рекомбінаційні центри і глибокі пастки (ГП), які завжди присутні в реальних твердих тілах, визначають основні характеристики зарядоперенесення і захоплення носіїв у цих матеріалах, а отже, і робочі параметри електронних пристроїв на їх основі.
Одним з найбільш прийнятних методів дослідження ГП у напівізолюючих матеріалах, таких, як CdTe, що поєднує в собі простоту експериментального устаткування і високу чутливість до низьких концентрацій локалізованих станів (ЛС), є метод, що базується на аналізі стаціонарних вольт-амперних характеристик (ВАХ) у режимі струмів, обмежених просторовим зарядом (СОПЗ). Однак у класичному вигляді метод ВАХ СОПЗ має ряд суттєвих недоліків, які призводять до істотного зменшення його інформативності і деякої некоректності отриманих результатів.
Поряд з цим у ряді теоретичних досліджень запропоновані підходи, які дозволяють позбавитись недоліків існуючого методу аналізу ВАХ СОПЗ та отримати більш детальну інформацію про спектр ГП у забороненій зоні (ЗЗ) матеріалу безпосередньо з експериментальних ВАХ шляхом їх диференціальної обробки (метод інжекційної спектроскопії (ІС)). Разом з тим метод ІС практично не використовується для дослідження реальних об'єктів. Залишається остаточно не розв'язаним питання коректності визначення параметрів пасток (концентрації Nt та енергетичного положення Et) цим методом, особливо у випадку вузьких розподілів, характерних для полікристалічних матеріалів, таких, як з'єднання групи А2В6 та інші напівізолюючі матеріали. Тому безперечний науковий та практичний інтерес викликає застосування методу ІС для систематичного вивчення спектру ГП у плівках CdTe.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота частково виконана у рамках держбюджетної теми № –01.01.97–99 “Електрофізичні властивості багатошарових плівок в умовах взаємної дифузії елементів” Міністерства освіти і науки України.
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є визначення енергетичного спектру ЛС, їх параметрів у полікристалічних плівках CdTe з використанням низькотемпературного (НН) та високотемпературного (ВН) наближень методу ІС та встановлення його залежності від кристалічної структури шарів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: інжекційна спектроскопія глибоких пасткових центрів у плівках телуриду кадмію

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок