Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Самоосвіта особистості як соціокультурне явище

Самоосвіта особистості як соціокультурне явище

Назва:
Самоосвіта особистості як соціокультурне явище
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,29 KB
Завантажень:
333
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Харківська державна академія культури
Бурлука Олена Вікторівна
УДК 130.2
Самоосвіта особистості як соціокультурне явище
17.00.01 – теорія та історія культури
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук
Харків – 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор філософських наук, професор
Лозовой Віктор Олексійович,
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри культурології (м. Харків).
Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор
Зязюн Іван Андрійович,
Інститут педагогіки і психології професійної освіти академії педагогічних наук України, директор (м. Київ);
кандидат філософських наук, доцент
Прилуцька Алла Євгенівна,
Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”, завідувач кафедри українознавства (м. Харків).
Провідна установа: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра етики, естетики і культурології
Захист відбудеться “28” вересня 2005 року о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.807.01 при Харківській державній академії культури за адресою: 61003, м. Харків, Бурсацький спуск,4, Мала зала.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківської державної академії культури за адресою: 61003, м. Харків, Бурсацький спуск, 4.
Автореферат розісланий “27” серпня 2005 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Лошков Ю.І.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Актуальність дослідження обумовлена суспільною та особистісною необхідністю самоосвіти, зростанням її ролі в умовах сучасного українського суспільства, яке набуває подальшого розвитку. Мінливість технологій, видів і засобів виробництва, професійної діяльності, службових функцій, зріст потоків інформації і необхідність з ними працювати, інтенсивний розвиток духовної сфери життя, розширення творчого змісту праці, швидке старіння “освітнього капіталу” висувають принципово нові вимоги до кваліфікації працівника, його моральної зрілості, загальнокультурного і інтелектуального рівнів.
Самоосвіта здатна створити нові сприятливі умови для масових соціальних і професійних переміщень населення. Вона надає можливість дійсно вільного вибору і зміни професії відповідно до індивідуальних схильностей, сприяє формуванню реалістичних життєвих планів і їх здійсненню з урахуванням суспільних потреб. Для окремих соціальних груп зайнятих творчою діяльністю самоосвіта є умовою їх відтворення. Для них самоосвітня діяльність характеризується розвиненістю, масовістю прояву, взаємозв’язком з екзистенціальними і духовними потребами.
Розвиток освіти та самоосвіти призводить до автономізації останньої як самостійного соціокультурного феномена. Актуалізація особистісного моменту в освіті, перенесення акценту на самоосвітню діяльність вбачається в тому, що особистість самостійно формує, "створює" себе, використовуючи самоосвіту як інструмент самореалізації, самоактуалізації, самовдосконалення. Тому в умовах сучасності самоосвіта особистості стала соціокультурною проблемою. Від її оптимального вирішення залежить соціальна мобільність і загальна культура особистості, перспективи розвитку суспільства та його соціальних інститутів.
Філософське дослідження самоосвіти особистості обумовлене тенденцією її домінування як засобу освітньої діяльності, необхідністю усвідомлення самоосвіти, як системостворюючого чинника освітянського простору. Зміна соціального статусу самоосвіти особистості припускає необхідність обгрунтування її ролі і місця в житті окремого індивіда і всього суспільства, в реальних і майбутніх соціокультурних трансформаціях, що відповідно потребує теоретичного дослідження і методологічних розробок цього специфічного соціокультурного явища.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження проведене на кафедрі культурології Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого відповідно з науковою програмою Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого "Основи духовного життя українського суспільства і розвиток особистості" і кафедральної комплексної науково-дослідної теми: "Соціально-філософські і культурологічні проблеми духовного життя".

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: Самоосвіта особистості як соціокультурне явище

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок