Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Назва:
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,61 KB
Завантажень:
455
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА
СТАСЬ МЕЛІНДА ІВАНІВНА
УДК 378.147:37.036.5:75.01
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
13.00.02 – теорія та методика навчання
(образотворче мистецтво)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2007
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Черкаському національному університеті імені Б.Хмельницького, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент
Демиденко Тетяна Миколаївна,
Черкаський національний університет
імені Б.Хмельницького, доцент кафедри
педагогіки і соціальної роботи.
Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор
Афанасьєв Юрій Львович,
Державна академія керівних кадрів
культури і мистецтв, завідувач кафедри
мистецтвознавства та експертної діяльності;
кандидат педагогічних наук, доцент
Бабенко Леонід Вікторович,
Кіровоградський державний педагогічний університет
імені В.Винниченка, декан факультету мистецтв.
Захист відбудеться 11 вересня 2007 року о 16.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.08 у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
Автореферат розісланий 10 серпня 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради А.В.Козир


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Соціально-економічні зрушення початку третього тисячоліття зумовили необхідність суттєвого реформування діяльності усіх соціальних інституцій і насамперед системи освіти й виховання особистості. Одним із стратегічних напрямків оновлення сучасної освіти, визначених державними документами – Законом України “Про вищу освіту”, Національною доктриною розвитку освіти України, Державною національною програмою “Освіта” (“Україна ХХІ століття”) – є створення умов для формування творчої особистості майбутнього вчителя, реалізації її природних задатків і можливостей в освітньому процесі. У зв’язку з цим нагальною потребою є необхідність підготовки нової генерації вчителів та розробки комплексу теоретичних та методичних основ забезпечення цього процесу. Зростання сучасних вимог до підготовки майбутнього вчителя зумовлює необхідність розвитку його творчої сфери, одним із вагомих чинників якої є цілеспрямоване формування творчих здібностей. Зазначені тенденції освіти підсилюють значення викладання мистецьких дисциплін, зокрема образотворчого мистецтва, як могутнього фактора становлення творчої особистості вчителя.
У науковій літературі проблема розвитку творчих здібностей особистості висвітлена у багатьох дослідженнях: філософів (Є.Басін, М.Бердяєв, Д.Говорун та ін.); психологів (Д.Богоявленська, Л.Божович, Л.Виготський, О. Галін, В.Кузін, А.Маслоу, Я.Пономарьов, С.Рубінштейн, Н.Тализіна, Б.Теплов та ін.); педагогів (В.Бутенко, І.Зязюн, Б.Ліхачов, С.Мельничук, Б.Неменський, О.Рудницька та ін.); мистецтвознавців (В.Аронов, М.Волков, О.Тарасенко та ін.). Завдання та зміст методичної підготовки майбутніх учителів загалом, та образотворчого мистецтва зокрема, визначені Є.Антоновичем, Е.Заїкою, С. Коновець, О.Риндіним, М.Ростовцевим, І.Черкесовою, О.Шевнюк, Ф.Шмітом, передбачають набуття знань, умінь та навичок з допомогою специфічних методів навчання образотворчому мистецтву. Водночас, важливість використання мистецтва у фаховій підготовці вчителів обґрунтував у своїх працях І.Зязюн, доцільне використання мистецького потенціалу у процесі формування здібностей вчителя висвітлювала О.Рудницька, необхідність взаємодії з мистецтвом та вплив мистецтва на розвиток творчих здібностей окреслювали у своїх працях Г.Ващенко, А.Канарський, Е.Кібрік, Н.Киященко, В.Костін та ін.
Екстраполюючи окреслене вище на площину процесу фахової підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва зазначимо, що специфікою художньо-педагогічної освіти, сутність якої полягає у процесі та результаті духовно-практичного осягнення мистецтва зорієнтованого на розвиток особистості, є необхідність спрямування навчального процесу на спеціальну художню підготовку та формування творчих здібностей майбутнього вчителя.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 Реферат на тему: МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок