Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ГЕОГРАФІЧНІ НАЗВИ У МОВЛЕННІ УГОРЦІВ м. БЕРЕГОВА ТА ЙОГО ОКОЛИЦЬ

ГЕОГРАФІЧНІ НАЗВИ У МОВЛЕННІ УГОРЦІВ м. БЕРЕГОВА ТА ЙОГО ОКОЛИЦЬ

Назва:
ГЕОГРАФІЧНІ НАЗВИ У МОВЛЕННІ УГОРЦІВ м. БЕРЕГОВА ТА ЙОГО ОКОЛИЦЬ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,77 KB
Завантажень:
475
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кидибиц Наталія Йосипівна
УДК 8.11.511.141’373.21
ГЕОГРАФІЧНІ НАЗВИ У МОВЛЕННІ УГОРЦІВ
м. БЕРЕГОВА ТА ЙОГО ОКОЛИЦЬ
Спеціальність 10.02.09 – фінно-угорські
та самодійські мови (угорська мова)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Ужгород – 2004
Дисертацією є рукопис
Роботу виконано на кафедрі угорської філології
Ужгородськогонаціонального університету
Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор
Лизанець Петро Миколайович,
Ужгородський національний університет
завідувач кафедри угорської філології
Офіційні опоненти – доктор філологічних наук,
Ніркош Іштван,
Дебреценський університет
професор кафедри угорської мови;
кандидат філологічних наук, доцент
Фекета Іван Іванович
Провідна установа– Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні
НАН України, відділ загального
мовознавства, м. Київ.
Захист відбудеться „25” лютого 2005 р. о 15.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.61.051.06 в Ужгородському національному університеті (88 000, м. Ужгород, вул. Університетська, 14).
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Ужгородського національного університету (88 000, м. Ужгород, вул. Капітульна, 9).
Автореферат розісланий “11” січня 2005 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради проф. Белей Л.О.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Вітчизняна наука уже досягла у вирішенні проблематики то-по-німів значних успіхів, особливо на протязі останніх двох де-ся-ти-літь. Тут можна назвати праці Д.Г. Бучка, В.О. Горпинича, О.Ю. Кар-пенка, В.В. Лободи та інших дослідників. Проте ряд складних то-по-німічних завдань, пов’язаних із збором та інтерпретацією власних гео-графічних назв, аналізом їх семантики і структури, розвитку і функ-ціонування, як відзначає О.Ю. Карпенко, все ще чекають свого поглиблення та ґрунтовного вивчення.
Значних успіхів у досліджені угорськомовних топонімів досягли нау-ковці кафедри угорської філології УжНУ: К.І. Горват, І.В. Зикань, П.М. Лизанець, та вчені Угорської Республіки: Лорант Бенкив, Ласлов Вінце, Гийза Ін-цефі, Бийла Калман, Мікловш Каз-мийр, Лойош Ливрінце, Янош Меліх.
Закарпаття – унікальний етнокультурний регіон, своєрідність яко-го зумовлена в першу чергу історичними передумовами, адже ж упродовж багатьох століть воно було відірване від споконвічних укра-їнських земель, перебуваючи у складі Австро – Угорщини, Че-хо-сло-ваччини (1919–1938), гортиської Угорщини (1939–1944). Таке тіс-не співжиття різних народів Карпатського ареалу не могло не від-битися перш за все на лексичному рівні цих мов, в тому числі і на топонімах. Виходячи з цього, вважаємо дуже важливим і своє-час-ним завданням сучасного мовознавства вивчення угор-сько-мов-них топонімів Закарпаття, які містять багату інформацію про життя угорського населення Закарпаття, його мову, передусім історію його мо-ви, матеріальної і духовної культури.
Актуальність дослідження зумовлена увагою до проблем наукового вивчення угорськомовних географічних назв у мовленні угорців м. Берегова та його околиць зараз, коли з середини ХХ ст. у зв’язку з об’єднанням приватних земельних ділянок у державну влас-ність, частина топонімів пішла в забуття. Тепер ці землі знову приватизуються і призабуті назви відроджуються. Цей важливий процес слід всіляко підтримати глибоким і всебічним дослідженням при-забутих і нових топонімів. Вивчення цих топонімів є важливим не тільки для історії української та угорської, але й для слов’янських і не слов’янських мов, бо в них відбите бага- торічне контактування різ-них мов (діалектів) на цій території. Тому не дивно, що дос-лі-джен---ня топонімів Закарпаття є цікавим як для лінгвістів, так і для іс-то-риків, археологів, етнографів, антропологів, які займаються пи-тан-нями етногенезу, давніми міграційними процесами тощо.
Всебічне дослідження цих топонімів дасть цінний матеріал для вивчення міжмовних (міждіалектних) контактів на цій території, оскільки зараз до м.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ГЕОГРАФІЧНІ НАЗВИ У МОВЛЕННІ УГОРЦІВ м. БЕРЕГОВА ТА ЙОГО ОКОЛИЦЬ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок