Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ГЕОГРАФІЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ, ІСТОРІЯ, ПРАКТИКА

ГЕОГРАФІЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ, ІСТОРІЯ, ПРАКТИКА

Назва:
ГЕОГРАФІЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ, ІСТОРІЯ, ПРАКТИКА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
35,95 KB
Завантажень:
343
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Костриця Микола Юхимович
УДК (477):94
ГЕОГРАФІЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО УКРАЇНИ:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ,
ІСТОРІЯ, ПРАКТИКА
11.00.13 — історія географії
Автореферат дисертації
на здобуття наукового ступеня
доктора географічних наук
Київ — 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі методики природничо-математичних дисциплін Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Науковий консультант: доктор географічних наук, професор,
член-кореспондент АПН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
Шищенко Петро Григорович,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
професор кафедри географії України
Офіційні опоненти: доктор географічних наук, професор
Шаблій Олег Іванович,
Львівський національний університет
імені Івана Франка, завідувач кафедри
економічної і соціальної географії
доктор географічних наук, професор
Жупанський Ярослав Іванович,
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича, професор кафедри
географії України, картографії та геоінформатики
доктор географічних наук, професор
Любіцева Ольга Олександрівна,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
завідувач кафедри країнознавства і туризму
Захист відбудеться 26 листопада 2007 р. о 14-й год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: ДСП — 680, м. Київ, просп. акад. Глушкова, 2, географічний факультет, ауд. 312.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01017, м. Київ, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розісланий 4 жовтня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор географічних наук, професор С. І. Іщук
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Нові геополітичні реалії, що склалися після здобуття Україною державної незалежності, активізували процеси духовного відродження. У цій державного значення справі важливе місце належить краєзнавству, яке сьогодні переживає справжній ренесанс. І зовсім не випадково, що на зламі тисячоліть краєзнавство органічно вписалося у систему загальноцивілізаційних дослідницьких пріоритетів у соціогуманітарній сфері.
Разом з тим, на тлі бурхливого відродження краєзнавчого руху в Україні простежується тенденція до значного відставання рефлексивної компоненти краєзнавства від нагромадженого емпіричного матеріалу, спостерігається певна невідповідність між масштабністю краєзнавства як суспільного явища та рівнем його теоретико-методологічного осмислення і наукового узагальнення. Еклектичне змішування означених функцій (сфер) призводить до того, що сучасне краєзнавство має вигляд досить суперечливого комплексу дисциплін, підходів, принципів та світоглядних орієнтацій. Таке становище негативно впливає на процес інституціалізації всіх напрямів національного краєзнавства. Зазначимо, що з даної проблеми до цього часу в Україні не написано жодної аналітичної праці, відсутні й дисертаційні дослідження.
У зв’язку з цим наукове дослідження історії географічного краєзнавства України (далі — ГКУ) з нових методологічних засад — надзвичайно актуальне завдання сьогодення. Необхідність побудови сучасної парадигми ГКУ актуалізується як відновленням пріоритетів української науки в цілому, так і запитами практики.
Виходячи з вищесказаного, виникла необхідність у підготовці узагальнюючої праці з історії ГКУ та методики його комплексного дослідження на загальнодержавному рівні.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження безпосередньо пов’язане з науковою роботою кафедри географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка “Регіональні геоекологічні проблеми України” (номер держреєстрації 0106U10242), відповідає пріоритетним напрямам наукових досліджень в Україні, концепція яких закладена в Указі Президента України “Про заходи щодо підтримки краєзнавчого руху в Україні” (від 23 січня 2001 року) та Постанові Кабінету Міністрів України “Про затвердження Програм розвитку краєзнавства на період до 2010 року” (від 10 червня 2001 року).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 Реферат на тему: ГЕОГРАФІЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ, ІСТОРІЯ, ПРАКТИКА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок