Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> управління грошовими потоками вугільних шахт

управління грошовими потоками вугільних шахт

Назва:
управління грошовими потоками вугільних шахт
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,85 KB
Завантажень:
240
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Національна академія наук України
Інститут економіки промисловості
Харченко Вікторія Анатоліївна
УДК 336.74:622.012.2
управління грошовими потоками вугільних шахт
Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (добувна
промисловість)
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Донецьк – 2008


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано у Гірничому інституті Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” Міністерства освіти і науки України (м. Донецьк).
Науковий керівник – доктор економічних наук, старший науковий співробітник
Мартякова Олена Володимирівна,
Гірничий інститут Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” Міністерства освіти і науки України (м. Донецьк), завідувач кафедри управління виробництвом.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Костирко Лідія Андріївна,
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України (м. Луганськ), завідувач кафедри фінансів;
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник
Братков Єгор Миколайович,
Інститут економіки промисловості НАН України (м. Донецьк), провідний науковий співробітник відділу проблем економіки підприємств.
Захист відбудеться “29“ травня 2008 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.151.01 в Інституті економіки промисловості НАН України за адресою: 83048, м. Донецьк, вул. Університетська, 77.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту економіки промисловості НАН України за адресою: 83048, м. Донецьк, вул. Університетська, 77.
Автореферат розісланий “ 21 “ квітня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.М. Кузьменко


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку вугільна промисловість України перебуває у складному стані. Більшість шахт є збитковими протягом багатьох років. Основні причини, що породжують кризові явища, пов'язані з наявністю неплатежів за відвантажену вугільну продукцію, відсутністю ефективної цінової політики, зносом шахтного фонду, дефіцитом коштів для забезпечення сталого економічного зростання, а також безпосередньо важкими умовами видобутку вугілля і недостатнім зовнішнім фінансуванням. Недосконалість управління і відсутність дієвої і прийнятної концепції функціонування вугільних підприємств свідчать про необхідність реалізації комплексу заходів з ефективного управління фінансово-господарською діяльністю вугільних шахт. Одним із важливих завдань щодо виведення шахт із кризової ситуації і поліпшення їх інвестиційної привабливості є удосконалення управління грошовими потоками.
Ринкові методи господарювання потребують удосконалення управління рухом коштів з урахуванням специфіки вуглевидобутку з метою їх оптимізації, раціонального формування, підтримання стабільної платоспроможності.
Значний внесок у дослідження кризових явищ у вугільній промисловості та шляхів їх подолання зробили вчені: О.І. Амоша, Є.М. Братков, І.П. Бу-лєєв, А.Р. Вовченко, В.Г. Гріньов, Ф.І. Євдокимов, А.І. Кабанов, О.В. Мар-тякова, В.Є. Нейєнбург, В.І. Саллі, Л.Л. Стариченко, М.Г. Чумаченко. Проб-леми управління грошовими потоками розглядалися у працях таких зарубіжних учених-економістів, як Л.А. Берстайн, М. Бертонеш, Г. Бірман, Ю. Бріг-хем, Ван Хорн, Л. Гапенські, Б. Коласс, Ч.Ф. Лі, Р. Найт, Д.І. Фіннерті, С. Шмідт; вітчизняних і російських дослідників: І.О. Бланк, В.В. Бочаров, Д.А. Єндовицький, О.В. Єфимова, В.В. Ковальов, Г.В. Ковальчук, Л.А. Кос-тирко, Л.О. Лігоненко, О.М. Литнєв, В.П. Савчук, О.М. Сорокіна, Д.В. Твер-дохліб, Т.Є. Унковська.
Однак, незважаючи на те що у сфері управління грошовими потоками одержано вагомі наукові результати, у сучасній науці потребують подальшого дослідження питання управління грошовими потоками на рівні вугільних шахт: наукове обґрунтування максимізації чистого грошового потоку, розробки щодо визначення ризику в процесі формування оптимальної структури грошових потоків.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: управління грошовими потоками вугільних шахт

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок