Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАЦІОНАРНОЮ МЕДИЧНОЮ ДОПОМОГОЮ В УКРАЇНІ: СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАЦІОНАРНОЮ МЕДИЧНОЮ ДОПОМОГОЮ В УКРАЇНІ: СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Назва:
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАЦІОНАРНОЮ МЕДИЧНОЮ ДОПОМОГОЮ В УКРАЇНІ: СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,93 KB
Завантажень:
497
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ДОЛОТ Володимир Денисович
УДК 35.01:614
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
СТАЦІОНАРНОЮ МЕДИЧНОЮ ДОПОМОГОЮ В УКРАЇНІ:
СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
25.00.01 – теорія та історія державного управління
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата наук з державного управління
КИЇВ – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національній академії державного управління при Президентові України.
Науковий керівник - доктор наук з державного управління, професор
РАДИШ Ярослав Федорович,
Національна академія державного управління при Президентові України, професор кафедри управління охороною суспільного здоров’я.
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор
ГОЛУБЧИКОВ Михайло Васильович,
Міністерство охорони здоров’я України,
начальник центру медичної статистики;
кандидат наук з державного управління,
ЗАГОРОДНІЙ Володимир Васильович,
Київська міська державна адміністрація, Головне управління охорони здоров’я та медичного забезпечення, перший заступник начальника управління.
Провідна установа - Національний інститут стратегічних досліджень, відділ гуманітарної політики, м. Київ.
Захист відбудеться 12 травня 2006 р. о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.810.01 у Національній академії державного управління при Президентові України за адресою: 03057, м. Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20, к. 212.
 
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії державного управління при Президентові України (03057, Київ, вул. Ежена Потьє, 20).
Автореферат розісланий 10.квітня.2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради В.К. Майборода
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. З часу здобуття незалежності в 1991 р. Україна проголосила добробут і здоров’я своїх громадян найвищою цінністю, визнала охорону здоров’я населення найважливішим обов’язком сус-пільства й узяла на себе гарантії щодо забезпечення українського народу правом на охорону здоров’я та медичну допомогу.
Спрямованість теорії та практики державного управління на рефор-му-вання сфери охорони здоров’я в Україні зумовлює оновлення меха-нізмів державного управління даною галуззю, що вимагає наукового обґрунтування та практичного впровадження нових методів управління, які б концентрували зусилля органів державної влади на розв’язанні протиріч і усуненні невідповідностей між фактичними потребами населення в медичній допомозі та послугах і реальними можливостями системи охорони здоров’я щодо якісного задоволення цих потреб в умовах трансформа-ційних перетворень.
Виконання основного стратегічного завдання діяльності системи охоро-ни здоров’я – збереження й зміцнення здоров’я населення та поліп-шення якості медичної допомоги, розробка конкретних лікувальних і профі-лак-тичних заходів, форм та методів роботи окремих спеціалізованих служб не мо-ж--ливі без знання основних характеристик стану й тенденцій розвитку системи дер-жавного управління стаціонарною медичною допо-могою в Україні.
Актуальність досліджуваної теми визначається, передусім, тим, що в умовах державотворення галузь охорони здоров’я повинна стати пріо-ритетом державної політики, адже здоров’я нації – найголовніший чинник у здійсненні суспільних реформ та важливий показник національної без-пеки. Тому вся діяльність Української держави щодо охорони здо-ров’я повинна спрямовуватися на досягнення цією галуззю сучасного світо-вого рівня, відродження її національного характеру, оновлення змісту, форм і методів надання медичної допомоги, організаційних засад побудови та діяльності галузі. Для здійснення визначених пріоритетів необхідна всеохоп-лююча реорганізація системи державного управління охороною здоров’я.
Саме тому науковці України приділяють дедалі більшу увагу пошукові шляхів удосконалення державного управління системою охорони здоров’я в умовах суспільних трансформацій. Так, окремі важливі сфери управління охороною здоров’я вже стали предметом розгляду багатьох дослідників.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 



Реферат на тему: ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАЦІОНАРНОЮ МЕДИЧНОЮ ДОПОМОГОЮ В УКРАЇНІ: СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок