Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА АВСТРІЙСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА АВСТРІЙСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Назва:
ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА АВСТРІЙСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,07 KB
Завантажень:
497
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
САХАРЕНКО Олександр Вікторович
УДК: 327.7 : 061.1ЄС (436)
ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА АВСТРІЙСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата політичних наук
Київ – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі міжнародних відносин та
зовнішньої політики Інсти-туту міжнародних відносин
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник:
доктор політичних наук, професор
Копійка Валерій Володимирович,
Інститут міжнародних відносин
Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої полі-тики
Офіційні опоненти:
доктор історичних наук, професор
Камінський Євген Євменович
Інститут світової економіки та міжнародних відносин
Національної академії наук України, м. Київ,
завідувач відділу трансатлантичних досліджень
кандидат історичних наук, доцент
Асатуров Сергій Костянтинович,
Київський славістичний університет,
завідувач кафедри міжнародної інформації
Провідна установа:
Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова.
Захист відбудеться “16” квітня 2007 р. о 14.00 годині на
засіданні спеціалізованої вченої ради Д .001.29
Київського національного університету імені Тараса
Шев-ченка (04119, м. Київ, вул.. Мельникова, 36/1, Інститут міжнародних відносин).
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
(01033, м. Київ, вул. Володимирівська, 58).
Автореферат розісланий: 14 березня 2007 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради В.Ю. Константинов
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження обумовлена необхідністю ви-вчення європейської політики країн, що під впливом успіхів європейського інтег-раційного процесу були змушені відмовитися від колишніх парадигм зовнішньої політики, спрямува-вши свої зусилля на входження в ЄС. Австрійська республіка є наочним прикладом того, як внаслідок поглиблення і розширення європейської інтеграції національні еліти постають перед необхідністю переглянути свої підходи до напрямів здійснення європейської політики власних країн. Інтеграція Австрії в ЄС обумовила цілу низку кардинальних внутріш-ньополітичних змін, що безпосередньо вплинули на процеси формування та реаліза-ції її європейської політики, мі-сце і роль Австрії у Європі тощо.
Дослідження європейської політики Австрійської республіки з огляду на вказані чинники має неабияке значення для України, яка останнім часом здійс-нює активні кроки у напрямі наближення до ЄС. Незважаючи на відмінність вихі-дних передумов Австрії та України, аналіз австрійського досвіду дає можливість об’єктивніше оцінити чинники, що сприяють або перешкоджають інтеграції в ЄC, визначити характер впливу цих процесів на зовнішню та внутрішню політику держави.
З огляду на пошук Україною оптимальної моделі політики оборони і безпеки та необхідність побудови взаємовигідних відносин з європейськими та євроатлантичними структурами безпеки, особливу актуаль-ність має дослідження трансформації політики оборони та безпеки Австрії під впливом вступу та членства у ЄС.
Останнім часом помітно зростає роль Австрії у регіоні ЦСЄ. Стратегічне значення ЦСЄ для України обумовлює необхідність ретельного аналізу процесів, що відбуваються в цьому ре-гіоні, та пошуку у ньому надійних і стабільних партнерів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукове дослі-дження виконане в рамках комплексної програми науково-дослідних робіт Ки-ївського національного університету імені Тараса Шевченка “Наукові проблеми державотворення України” (номер державної реєстрації 0197U015201), програми Ін-ституту міжнародних відносин “Розробка міжнаро-дно-правових, політичних та еко-номічних основ розбудови української дер-жави” (номер державної реєстрації 0197U003322). Дослідження виконане згідно з на-уковою програмою кафедри між-народних відносин та зовнішньої політики Ін-ституту міжнародних відносин Київсь-кого національного університету імені Тараса Шевченка “Моделювання місця і ролі України в процесі глобальної трансформації системи міжнародних відносин” (номер державної реєстрації 0197U003325).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА АВСТРІЙСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок