Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВПЛИВ ІОНІВ МЕТАЛІВ НА СТРУКТУРНІ ПЕРЕХОДИ днк У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ СПИРТІВ ТА СЕЧОВИНИ

ВПЛИВ ІОНІВ МЕТАЛІВ НА СТРУКТУРНІ ПЕРЕХОДИ днк У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ СПИРТІВ ТА СЕЧОВИНИ

Назва:
ВПЛИВ ІОНІВ МЕТАЛІВ НА СТРУКТУРНІ ПЕРЕХОДИ днк У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ СПИРТІВ ТА СЕЧОВИНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,05 KB
Завантажень:
56
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
ХАКЛ Олена Василівна
 
УДК 577.323
ВПЛИВ ІОНІВ МЕТАЛІВ НА СТРУКТУРНІ ПЕРЕХОДИ днк
У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ СПИРТІВ ТА СЕЧОВИНИ
03.00.02 - біофізика
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Харків - 1999
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у відділі молекулярної біофізики Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України.
Науковий керівник:
доктор фізикоматематичних наук, професор,
БЛАГОЙ Юрій Павлович,
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України, завідувач відділу молекулярної біофізики.
Офіційні опоненти:
доктор фізико-математичних наук, професор, Веселков Олексій Никонович, Севастопольський державний технічний університет, директор департаменту фізики та хімії;
кандидат фізико-математичних наук, Больбух Том Вікторович, Інститут радіофізики та електронікі ім. А.Я.Усікова НАН України, старший науковий співробітник відділу біофізики (м. Харків).
Провідна установа:
Інститут фізики НАН України, м. Київ.
Захист відбудеться « 29 » квітня 1999 pоку о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.13 у Харківському державному університеті, 310077, м.Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 7-4.
З дисертацією можна ознайомитися у Центральній науковій бібліотеці Харківського державного університету: 310077, м.Харків, пл. Свободи, 4.
Автореферат розісланий « 27 » 03 1999 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Гаташ С. В.
1
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Вивчення взаємодії ДНК з іонами металів має велике значення з точки зору важливої ролі, котру відіграють іони металів в процесі функціонування генетичного апарату in vivo. Разом з водою, іони металів стабілізують структури нуклеїнових кислот, визначають рівновагу між різними формами вторинної та третинної структури. Значення дослідження дії іонів металів на структуру ДНК особливо зростає у зв’язку з екологічним та радіаційним забрудненням довкілля. Крім того, комплекси ДНК з іонами металів можуть правити за модельну систему при вивченні дії цілого ряду лікарських речовин, що сполучаються з нуклеїновими кислотами за катіоним механізмом, на структуру ДНК.
Відомо, що компактизація ДНК є невід’ємною частиною процесу функціонування ДНК in vivo, тому вивчення процесу компактизації викликає великий інтерес з погляду розкриття фізичних механізмів, відповідальних за функціонування біологічних молекул. Проте наявність та механізм компактизації ДНК під дією двовалентних іонів металів у водних розчинах практично не вивчені. Крім того, in vivo ДНК знаходиться в умовах зниженої активності води, які in vitro можуть моделю-ватися шляхом додавання до розчину ДНК менш полярних, ніж вода, розчинників. Тому представляється цікавим вивчити структурні переходи ДНК під дією двовалентних іонів металів у змішаних розчинах, які містять домішки неелектролітів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконувалась у відповідності з планом науково-дослідних робіт відділу молекулярної біофізики Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України за темою «Дослідження структурних та фізико-хімічних властивостей комплексів нуклеїнових кислот з білками та біологічно активними речовинами» (шифр теми 1.4.10.18.2).
Мета і задачі дослідження. Мета роботи - вивчення структурних переходів ДНК, які відбуваються при взаємодії з іонами Cu2+ та Са2+ у розчинах, та встановлення впливу низки факторів (діелектричної проникності, структури розчину, температури) на структурні переходи ДНК.
У відповідності до вказаної мети завданнями дослідження були:
·
вивчити структурні переходи ДНК, що відбуваються при взаємодії з іонами металів різної валентності у водному розчині, методом ІЧ спектроскопії;
· провести порівняльний аналіз впливу речовин, які стабілізують та руйнують структуру води, на Cu2+- та Са2+-індуковану компактизацію ДНК в широкому інтервалі концентрацій неелектролітів та двовалентних іонів металів;
2
·
дослідити взаємодію поліфосфатів як модельної системи ДНК з іонами Cu2+ та Са2+ у водному та змішаних розчинах, що містять етанол, 1,2-пропандіол та гліцерин;
· провести аналіз отриманих результатів в рамках теорій конденсації протиіонів та рівноважного зв’язування; обрати модель, що більш адекватно описує взаємодію іонів двовалентних металів з ДНК.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ВПЛИВ ІОНІВ МЕТАЛІВ НА СТРУКТУРНІ ПЕРЕХОДИ днк У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ СПИРТІВ ТА СЕЧОВИНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок