Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Методи активІзацІЇ розвитку Малих виробниЧих пІдприЄмств

Методи активІзацІЇ розвитку Малих виробниЧих пІдприЄмств

Назва:
Методи активІзацІЇ розвитку Малих виробниЧих пІдприЄмств
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,63 KB
Завантажень:
414
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
Полюга Дарія Михайлівна
УДК 338.012(477)+334.012.64(477)
Методи активІзацІЇ розвитку Малих
виробниЧих пІдприЄмств
Спеціальність: 08.06.02. - Підприємництво, менеджмент та маркетинг
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів- 2000


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі інформаційних систем у менеджменті Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – | доктор економічних наук, професор
ЄЛЕЙКО ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ,
Львівський національний університет імені Івана Франка, професор кафедри інформаційних систем у менеджменті.
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, член-кореспондент НАН України, професор
МІКЛОВДА ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ,
Ужгородський державний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри економіки, менед-жменту та маркетингу (м. Ужгород);
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник
ЛЮТКЕВИЧ ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА,
Інститут регіона-льних досліджень НАН України, старший науковий співробітник відділу соціально-економічних та право-вих проблем розвитку підприємництва (м. Львів).
Провідна установа – | Науково-дослідний економічний інститут Міні-стер-ства економіки України, відділ проблем ре-форму--вання відносин власності, анти-моно-поль-ної політики і розвитку підприємництва (м. Київ).
Захист відбудеться 26 травня 2000 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К35.052.03 у Державному університеті «Львівська політехніка» за адресою: 79013, м. Львів, вул. Степ. Бандери, 12, IV корпус, ауд. 301 »Б».
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державного університету «Львівська політехніка» за адресою: 79013, м.Львів, вул. Професорська, 1.
Автореферат розісланий 25 квітня 2000 р.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради К 35.052.03 _____________________ Пащенко І. Н.


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. В умовах реформування української економіки активізація підприємницької діяльності як невід’ємної складової квазіринкового середовища набуває дедалі більшого значення. Формування сприятливого економічного, фінансового і правового підприємницького поля з метою стимулювання розвитку економічної конкуренції, забезпечення стабільності, культивування почуття власності є одним з основних шляхів подолання економічної кризи в Україні.
Проблеми й особливості створення та функціонування малих підприємств знайшли своє відображення у наукових економічних до-сліджен-нях. Принципи підприємництва, класифікація форм і видів малих підпри-ємств, організація їхньої діяльності в ринкових умовах, особли-вості обліку та аналізу результатів роботи, планування виробничо-госпо-дар-ської діяльності, світовий досвід функціонування висвітлені у науко-вих працях таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як І.Алєксєєв, П.Бєлєнький, С.Вовканич, З.Варналій, В.Гриньова, А.Даниленко, М.Долішній, А.Загородній, Едвін Дж.Долан, М.Козоріз, О.Кузьмін, В.Колот, В.Корнєєв, Н.Краєва, Ю.Клочко, А.Кісєльов, Є.Крикавський, В.Мікловда, К.Патер, Й.Петрович, С.Покропивний, А.Рінг, В.Рудченко, С.Реверчук, Дж.Хогтон та ін.
В Україні досліджені далеко не всі питання стосовно теоретичних та методологічних методів активізації розвитку малого підприємництва вза-га-лі, і виробничого, зокрема. Набута практика підприємницької діяль-ності випереджує теоретичні здобутки. Тому виникає потреба в поглиб-леному дослідженні теоретичних аспектів активізації виробничого підпри-ємництва, обгрунтуванні переваг і недоліків різних форм і структур його органі-зації, визначенні пріоритетних напрямів розвитку малих підпри-ємств у промисловості та розробці комплексної моделі інтенсифіка-ції їхньої діяльності. Одним із ефективних методів активізації розвитку підприємництва є кредитно-фінансова підтримка малих підприємств. Че-рез недосконалість нормативно-законодавчого забезпе-чен-ня в сучасних умовах не спрацьовують механізми фінансово-кредитної підтримки ма-лого підприємництва.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Методи активІзацІЇ розвитку Малих виробниЧих пІдприЄмств

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок