Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ У ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМАХ АПК

ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ У ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМАХ АПК

Назва:
ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ У ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМАХ АПК
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,17 KB
Завантажень:
143
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Ткачук Віталій Валерійович
УДК 331.108
ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ У ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМАХ АПК
08.06.01- економіка, організація і управління підприємствами
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ-2004
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Національному аграрному університеті Кабінету міністрів України
Науковий керівник - доктор економічних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Заїнчковський Анатолій Олександрович,
Національний університет харчових
технологій, завідувач кафедри економіки і
права
кандидат економічних наук, доцент
Ареф’єв Олег Вікторович,
Міжнародний Соломонів університет,
заступник завідувача кафедри маркетингу
Провідна установа - Хмельницький державний університет
Міністерства освіти і науки України,
кафедра менеджменту,
м. Хмельницький
Захист відбудеться “17” червня 2004 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.004.01 у Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв оборони, 15, навчальний корпус 3, аудиторія 65
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв оборони, 13, навчальний корпус 4, к. 41
Автореферат розісланий “16” травня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Балановська Т.І.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В сучасних умовах розвитку ринкової економіки відбувається процес трансформації виробничих та управлінських функцій. Одержує розвиток маркетингова та логістична діяльність. Впроваджуються новітні інформаційні технології. Така ситуація потребує проведення необхідних змін в системі управління, приведення її до вимог ринкової економіки та розв’язання нових задач. Особливо потребує удосконалення технологія управлінського процесу. Для розв’язання такої задачі виникає об’єктивна необхідність розвитку теоретико-методологічних підходів до формування результативної системи управління та її складової - управлінського процесу.
Така необхідність підтверджується господарською практикою підприємств переробної та харчової промисловості АПК. Дослідженням встановлено, що в реальній практиці існує прямий зв’язок між рівнем розвитку системи менеджменту та кінцевими результативними показниками господарювання. Однак, в більшості підприємств існує розбалансованість між відповідністю існуючих систем менеджменту за рівнем їх розвитку і адаптованості та вимог постійно змінюючого зовнішнього і внутрішнього середовищ. Економічна криза значною мірою пов’язана з недосконалістю системи управління та її складової - управлінського процесу.
Проблемам технології управління присвячені наукові праці багатьох вітчизняних вчених: О.В. Ареф'єва, С.М. Вінницького, В.П. Галушко, О.Д. Гудзинського, Й.С. Завадського А.О. Заїнчковського, М.Й. Маліка, М.М. Мартиненка, М.П. Поліщука, С.М. Соболя та багато інших.
Певний вклад в розвиток теорії і методології управлінських рішень та управлінського процесу внесли зарубіжні вчені: Л. Дафт, П. Друкер, М. Мескон, Ф.У. Тейлор, А. Файоль та інші.
Однак слід зазначити, що в працях названих авторів розроблені лише загальні методологічні підходи щодо здійснення управлінських процесів. Неповною мірою враховані особливості технології управління в умовах інноваційної, антикризової, маркетингової та логістичної діяльності. Відсутній системний та комплексний підхід до розв’язання названої проблеми як в теоретико-методологічному, так і в практичному плані.
Таким чином, актуальність теми дослідження полягає в методологічному обґрунтуванні, розробці і впровадженні в практику менеджменту результативної системи управлінського процесу.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано відповідно до тематики науково-дослідних робіт Національного аграрного університету “Розробка організаційно-економічних та технологічних аспектів наукового менеджменту і маркетингу в АПК”, “Розробка питань менеджменту і маркетингу на різних рівнях АПК в умовах ринкової економіки” (номер державної реєстрації: 0101U003739, 0193U022571).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ У ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМАХ АПК

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок