Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат: УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ

УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ / сторінка 2

Назва:
УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,31 KB
Завантажень:
409
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Особисто автором розроблено розділ 2, де запропоновано методику оцінки ресурсозбереження підприємств нафтогазового комплексу.
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування, розробка методичних положень та науково-практичних рекомендацій з управління ресурсозбереженням на підприємствах нафтогазового комплексу (НГК).
Для досягнення поставленої мети сформульовано та вирішено наступні наукові та практичні завдання:
дослідити економічну сутність процесу управління ресурсозбереженням на підприємстві в умовах ринкових відносин;
узагальнити теоретичні та методичні засади управління ресурсозбереженням на підприємстві;
провести аналіз стану ресурсозбереження на підприємствах нафтогазового комплексу;
виявити резерви підвищення рівня ресурсозбереження;
визначити ефективність реалізації управлінських рішень з ресурсозбереження на підприємствах нафтогазового комплексу та розробити рекомендації щодо їх удосконалення;
удосконалити методичні засади управління ресурсозбереженням на основі складання комплексної програми;
обґрунтувати доцільність застосування та методичний підхід до моніторингу ресурсозбереження;
розробити методичне забезпечення мотивації персоналу до ресурсозбереження на підприємстві.
Об’єкт дослідження – процес ресурсозбереження на підприємствах нафтогазового комплексу.
Предмет дослідження – теоретичні положення, методичні підходи та методи управління ресурсозбереженням на підприємствах нафтогазового комплексу з урахуванням технологічної послідовності видобутку паливно-енергетичних ресурсів в Україні.
Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою даного дослідження є фундаментальні праці вітчизняних і зарубіжних вчених з питань управління ресурсозбереженням, спеціальні та загальнонаукові методи вирішення завдань дослідження. Для постановки проблеми і вивчення сутності управління ресурсозбереженням використано методи абстрагування, аналізу й синтезу, індукції та дедукції, формалізації.
Практичні результати дисертаційного дослідження отримано за допомогою застосування спеціальних методів, зокрема: методу головних компонент у межах факторного аналізу – для визначення впливу ресурсоємності на господарську діяльність підприємства, методу таксономії – для визначення узагальнюючого показника ресурсозбереження; методу ієрархій – для розробки “дерева цілей” управління ресурсозбереженням на підприємствах нафтогазового комплексу; системного аналізу – для розробки комплексної програми з управління ресурсозбереженням; методу функціонально-вартісного аналізу – для визначення резервів підвищення рівня ресурсозбереження; методу експертних оцінок – для визначення пріоритетності цілей управління ресурсозбереженням; економіко–математичного моделювання в межах теорії ігор – для визначення оптимального складу заходів з мотивації персоналу до ресурсозбереження; графічного методу – для наочного зображення статистичного матеріалу й схематичного подання ряду теоретичних та практичних положень дисертаційної роботи.
Інформаційною базою дослідження стали нормативні документи, офіційні статистичні дані Державного комітету статистики України та органів статистики Харківської області, матеріали бухгалтерської та фінансової звітності роботи підприємств нафтогазового комплексу України.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробленні й обґрунтуванні теоретичних положень і методичних підходів щодо управління ресурсозбереженням на підприємствах НГК та міститься у такому.
Удосконалено:
класифікацію управлінських рішень підприємства з ресурсозбереження за ознакою “аспекти ресурсозбереження” та визначено види рішень, спрямованих на: оптимізацію складу ресурсів, що використовуються, економію ресурсів та екологізацію діяльності підприємства;
методичний підхід до розрахунку системи кількісних показників оцінки рівнів ресурсоємності та ресурсозбереження, що базується на аналізі груп часткових показників ефективності використання ресурсів підприємства та ресурсоємності, об’єднаних за допомогою узагальнюючого таксономічного показника.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок