Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ

УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ / сторінка 3

Назва:
УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,31 KB
Завантажень:
409
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

Дістали подальшого розвитку:
методичний підхід до формування комплексної програми з управління ресурсозбереженням на основі ранжування заходів, яка ґрунтується на системному підході та дозволяє визначити із альтернативних варіантів найбільш прийнятний, що впроваджується як проект розвитку підприємства;
зміст управлінських функцій підсистеми управління ресурсозбереженням підприємства, специфіка виконання яких полягає у виділенні додаткової функції – моніторингу, що базується на системно–цільовому підході;
методичний підхід до проведення моніторингу ресурсозбереження на під-приємстві, який, на відміну від існуючої однорівневої організації впровадження, передбачає дворівневу: верхній рівень передбачає вирішення стратегічних завдань, а нижній – тактичних, що дозволяє розмежувати відповідальність та розподілити обов’язки між виконавцями;
методичне забезпечення вибору заходів з мотивації персоналу до ресурсо-збереження, який базується на використанні теорії ігор та дозволяє досягти максимальної економії ресурсів підприємства з урахуванням періоду їх планування.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що запропоновані розробки є методичною базою, за допомогою якої підприємства нафтогазового комплексу можуть оцінювати рівень ресурсозбереження, здійснювати управління ним на основі системного підходу з урахуванням особливостей підприємств цієї галузі. Використання на таких підприємствах розробок і рекомендацій дисертаційної роботи дозволяє детально проаналізувати рівень ресурсоємності та ресурсозбереження й прийняти науково обґрунтоване рішення щодо підвищення ефективності управління. Практичну цінність мають розроблені в дисертації методичні підходи з мотивації персоналу до ресурсозбереження, які дозволять керівництву підприємства підвищити ефективність процесу ресурсозбереження за допомогою людського чинника.
Висновки та пропозиції, представлені у дисертаційній роботі, знайшли практичне застосування в діяльності АТЗТ “Грань” (довідка № 169 від 27.10.2004р.), ГПУ “Полтавагазвидобування” (довідка №6-8047 від 11.11.2005р.), УМГ “Харків-трансгаз” (довідка № 2257/03 від 16.11.2005 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною завершеною робо-тою. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертаційній роботі вико-ристано лише ті ідеї та положення, що є результатом особистого дослідження автора (в дужках зазначено номер праці за списком, який подано в авторефераті): виз-начено аспекти ресурсозбереження на підприємствах нафтогазового комплексу [2].
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного дослідження висвітлювалися у доповідях на: Регіональній науково–практичній кон-ференції “Управління в умовах ринкової трансформації економіки України” (теорія і практика) (Харків, 2002 р.), Міжнародній науково–практичній конференції “Динаміка наукових досліджень” (Дніпропетровськ, 2002 р.), Всеукраїнській науково–практичній конференції “Економіка підприємства” (Дніпропетровськ, 2003р.), Міжнародній науково–практичній конференції “Україна наукова 2003” (Дніп-ропетровськ, 2003 р.), ІІІ Міжнародній науково–практичній конференції “Динаміка наукових досліджень 2004” (Дніпропетровськ, 2004 р.), Міжнародній науково-технічній конференції “Фізичні та комп’ютерні технології” (Харків, 2004р.), ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні наукові дослідження ’2006” (Дніпропетровськ, 2006 р.).
Публікації. Основні результати та висновки дисертації опубліковано в 17 наукових працях (10 статей – у виданнях, що визнані ВАК України фаховими з економіки та 7 тез доповідей на науково-практичних конференціях. Загальний обсяг публікацій – 4,59 ум.-друк. арк., особисто автору належить 4,43 ум.-друк. арк.
Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок