Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати: УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ

УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"Назва:
УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,31 KB
Завантажень:
409
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІППОЛІТОВА ІННА ЯРОСЛАВІВНА
УДК 658:662.004.18
УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ
Спеціальність 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків – 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Харківському національному економічному університеті, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – | кандидат економічних наук, доцент
Телишевська Лідія Іванівна
Харківський державний технічний університет
будівництва та архітектури, доцент кафедри фінансів та кредиту
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, професор
Лапко Олена Олександрівна,
Науково-дослідний інститут нафтогазової промисло-вості НАК “Нафтогаз України”, начальник управління економічних досліджень
кандидат економічних наук, доцент
Пилипенко Андрій Анатолійович,
Харківський національний економічний університет, доцент кафедри обліку підприємницької діяльності
Провідна установа – | Інститут економіки промисловості НАН України, відділ проблем управління виробництвом, м. Донецьк
Захист відбудеться “28” вересня 2006 р. о 1300 годині на засіданні спеціа-лізованої вченої ради, шифр Д 64.055.01, у Харківському національному економічному університеті за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного економічного університету за адресою: 61001, м. Харків, пров. Інженерний, 1-а.
Автореферат розісланий 28 серпня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О. М.Ястремська


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. При реалізації соціально орієнтованої структурно-інноваційної моделі розвитку економіки України змінюється підхід до управління підприємством. Функціонування в умовах обмеженості ресурсів ставить перед підприємством якісно нові вимоги в підходах до управління підприємством, які передбачають його орієнтацію на впровадження стратегії ресурсозбереження. Причому важливо, не яких ресурсів потребує ресурсозбереження: фінансових, матеріальних, трудових чи інвестиційних вкладень у розвиток виробництва, а яким чином необхідно досліджувати процес управління ресурсозбереженням і ефек-тивність прийняття управлінських рішень у цій сфері.
Ефективне використання ресурсного потенціалу підприємства значною мірою залежить від уміння і правильного підходу до управління його споживанням. При цьому підприємство необхідно сприймати як систему, а не як ряд ізольованих один від одного елементів. Таким чином, виникає необхідність в управлінні ресурсозбереженням на підприємстві на основі системного підходу.
Теоретичні і прикладні засади управління підприємством та його окремими сферами діяльності розглядаються у загальноприйнятих концептуальних положеннях теорії менеджменту, викладених у працях вітчизняних та західних науковців: І. Ансоффа, Г. Атаманчука, І. Герчикової, П. Друкера, М. Кизима, М. Мескона, В. Пономаренка, О. Пушкаря, Ф.Тейлора, А.Томпсона, Ф.Хедоурі.
Вагомий внесок у розробку теоретичних і прикладних проблем ресурсо-збереження зробили такі українські та російські науковці: А. Бреславцев, М. Іванов, О. Кролі, Н. Конищева, В. Коршунов, Н. Кушнірович, О. Лапко, Д. Липницький, А. Невелев, А. Оксанич, П. Орлов, І. Подольний, Я. Ро-зенберг, В. Сіренко, Т. Си-гарьова, Г. Соколовська, Р. Фатхутдінов, Л. Хижняк, М. Чумаченко та ін.
Проте, важливі аспекти управління ресурсозбереженням на підприємстві, такі як: визначення та конкретизація функцій і методів, оцінка ефективності реалізації управлінських рішень потребують подальшого вирішення та уточнення. Наукова і практична актуальність зазначених питань зумовили вибір теми дисертації, формування мети і завдань дослідження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково–дослідних робіт Харківського національного економічного університету за темою “Розробка методики оцінки ресурсозбереження підприємств нафтогазового комплексу” (номер державної реєстрації 0104U000928).

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок