Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ОБОРОТНІСТЮ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ОБОРОТНІСТЮ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

Назва:
РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ОБОРОТНІСТЮ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,48 KB
Завантажень:
92
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
Жилін Олександр Вікторович
На правах рукопису
УДК 004.451; 65.011.56
РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ОБОРОТНІСТЮ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА
Спеціальність 05.13.23 – “Системи та засоби штучного інтелекту”
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Донецьк – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Донецькому державному інституті штучного інтелекту Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник
кандидат технічних наук, доцент
Криводубський Олег Олександрович,
доцент кафедри програмного забезпечення інтелектуальних систем Донецького державного інституту штучного інтелекту.
Офіційні опоненти:
доктор технічних наук, професор Підчасова Тетяна Павлівна,
професор Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем.
кандидат економічних наук, доцент Гавва Володимир Мефодійович,
доцент кафедри економічної кібернетики Донецького державного інституту штучного інтелекту.
Провідна установа
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, відділ теорії цифрових математичних машин і систем, м. Київ
Захист дисертації відбудеться “ 4 ” лютого 2002 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К11.243.01 Донецького державного інституту штучного інтелекту за адресою: 83050, м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 84, довідки за тел. (0622) 92-62-86, 92-60-82.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Донецького державного інституту штучного інтелекту .
Автореферат розісланий “ 3 ” січня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради, к.т.н. Полівцев С.О.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Для промислових підприємств під час ви-роб-ничо-господарської діяльності при рішенні задач планування та опе-ра-тивного управління вузьким місцем є дефіцит оборотних коштів. Ос-нов-ними внутрішньовиробничими факторами дефіциту є низька обо-рот-ність та неефективне використання коштів за умови відсутності про-гно-зу їхньої реальної потреби.
Аналіз існуючих методів розрахунку та прогнозування процесу ру-ху оборотних коштів виявив, що вони засновані на оцінуванні показ-ни-ків оборотності через використання оборотних коштів за період. Для су-часних умов ефективність керування промисловим виробництвом знач-ною мірою залежить від оперативного та точного динамічного про-гно-зу показників використання оборотних коштів на довільний час. Прий-няття відповідних рішень на базі неповної та нечіткої інформації про ці показники потребує синтезу математичних моделей нечіткого про-гнозу оборотності, процедур експертного оцінювання отриманого про-гнозу та алгоритмізації інтелектної системи у режимі порадника.
Актуалізуються питання динамічного прогнозу та інтелектного уп-равління процесом оборотності, що потребує формування від-по-від-но-го підходу до моделювання та управління оборотними коштами під-при-ємства в ритмі з виробничо-господарською діяльністю, з експерт-ним аналізом прогнозу та прийнятих рішень.
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є фор-му-вання теоретичних засад прогнозування та інтелектного уп-рав-лін-ня оборотністю, створення інваріантної щодо структури підприємства ма-тематичної моделі нечіткого прогнозу процесу оборот-ності та ал-го-рит-мів прийняття рішень інтелектної системи управління оборотністю, апробація та перевірка адекватності розроблених методичних поло-жень. Задачі дослідження складаються з:
-
системного аналізу процесу оборотності коштів;
-
формування методу формалізації виробничої структури та фінансової діяль-ності промислового підприємства;
-
постановок задач, методів нечіткого прогнозу та моделювання;
-
фізичної та формальної постановок задач управління оборотністю;
-
правил синтезу інтелектних алгоритмів прийняття рішень;
-
системного аналізу Артемівського заводу по обробці кольорових ме-та-лів (АзОКМ) як об'єкта управління;
-
синтезу математичних моделей нечіткого прогнозу оборотності фон-дів АзОКМ;
-
постановки та формалізації задач оптимального управління обо-рот-ніс-тю;
-
синтезу алгоритмів інтелектної системи оперативного управління для АзОКМ;
-
програмних рішень щодо обробки інформації та чисельних дослід-жень прийнятих рішень.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему: РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ОБОРОТНІСТЮ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок