Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ОБОРОТНІСТЮ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ОБОРОТНІСТЮ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА / сторінка 4

Назва:
РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ОБОРОТНІСТЮ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,48 KB
Завантажень:
92
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 

Структура системи фінансової діяльності визначається як су-куп-ність фінансових течій у розрізі цільового призначення основних та обо-ротних коштів підприємства.
Концепт системи фінансової діяльності формується з законів ру-ху фінансів підприємства в рамках чинного законодавства, статуту під-приємства, договірних угод та складає основу математичної моделі не-чіткого прогнозу фінансової діяльності. Основною гіпотезою при мо-де-люванні фінансових процесів є:
Припущення. Будь-яка фінансова операція може бути формалізована про-стою нечіткою функцією.
Визначення. Чисельна функція , де – множина дійс-них чисел, – множина всіх нечітких під-мно-жин дійсних чисел, називається простою нечіткою функцією, якщо во-на приймає нечітке значення скінченої ступіні модальності:
, де – унімодальні нечіткі компоненти.
За моделлю (1)-(5) та подібною моделлю фінансової діяльності роз-раховується нечіткий прогноз натуральних та вартісних показників обо-ротності, що оцінюють використання оборотних коштів на період про-гнозу та стан оборотних коштів на визначений момент часу.
Агрегований характер моделей дає змогу розглядати зв’язки між параметрами на різних рівнях агрегування.
Визначення. Якщо на рівні агрегування параметр описує ті са-мі явища, що й параметр на рівні агрегування , то будемо го-ворити, що між параметрами має місце s-відношення:
.
Визначення. Якщо для , що для кожної пари су-сід-ніх елементів послідовності має місце s-відношення, то еле-мен-ти цієї послідовності будемо називати s-параметрами.
Звісно, між s-параметрами існує певна залежність в рамках за-да-ної системи. Нехай сукупність s-відношень , за-да-єть-ся детермінованою залежністю: , усі па-ра-метри , - не-чіткі числа. У цьому випадку, не-чіт-ке число має функцію при-належ-но-сті:
.
Використання формального опису s-параметрів як нечітких чи-сел з детермінованою залежністю дає наступні переваги:
-
можливість проведення початкової ідентифікації параметрів за да-ни-ми експертного оцінювання;
-
зменшення кількості вільних параметрів моделі;
-
можливість експертного вибору значень параметрів особою, яка прий-має рішення;
-
можливість застосування використання бази знань для виводу s-від-но-шень та її динамічного поповнення.
Ідентифікація параметрів моделей провадиться за методом Нью-тона-Рафсона, що визначається високою швидкістю збігання об-чис-лювальної процедури.
Сукупність взаємозалежних математичних моделей прогнозу ви-роб-ничої, фінансової діяльності та розрахунку показників обо-рот-но-сті дозволяє ставити та вирішувати задачі управління рухом оборотних кош-тів на основі експертного оцінювання нечіткого прогнозу.
Виділені основні задачі управління оборотністю:
1.
Управління оборотністю виробничих фондів.
2.
Прогнозування та управління рухом фондів оборотності.
3.
Оцінка економічної доцільності прийнятих рішень та управління роз-міщенням замовлень.
Виділені задачі дозволяють управляти оборотністю виробничих фон-дів та фондів оборотності при оперативній оцінці економічної до-ціль-ності укладення договорів на виробництво продукції.
Виходячи з приведеного переліку задач, синтезована уза-галь-не-на функціональна структура інтелектної системи прийняття рішень та пра-вила її застосування для будь-якого підприємства.
Приведені в роботі правила формалізованого опису виробничої та фінансової діяльності, прогнозу руху виробничих фондів та фондів обо-ротності, алгоритми прийняття рішень при управлінні оборотними кош-тами покладені в основу математичних моделей та інтелектних алго-ритмів прийняття рішень для Артемівського заводу по обробці кольорових металів (АзОКМ).
Блок рівнянь підмоделі, що описує процес оборотності коштів, вкла-дених у виробництво листів латуні Л63 товщини 0.4_.9 мм, по-да-ний наступними рівняннями.
Витрата сировинних запасів міді:
(8)
де - кількість _го продукту блока , кг; - рівень агрегуван-ня; - номер блока; - номер продукту по номенклатурі ; - кількість _го продукту, виробленого (ви-пу-ще-ного) блоком у момент часу , кг; - параметр, що оцінює інтен-сивність виробництва одиниці -го продукту блоком із -го про-дукту блока , 1/годину; - векторна функція, що визначає по-ставку сировинних запасів на склад, кг/година.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему: РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ОБОРОТНІСТЮ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок