Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат українською: РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ОБОРОТНІСТЮ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ОБОРОТНІСТЮ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА / сторінка 5

Назва:
РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ОБОРОТНІСТЮ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,48 KB
Завантажень:
92
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 

У правій частині рівняння (8) подані члени, що описують по-став-ку міді, споживання мідних ресурсів на формування різних видів ших-ти.
Процес шихтовки латуні Л63:
(9)
де - ваговий коефіцієнт, що визначає часткову частину поворотних від-ходів при виробництві _го продукту блока ; - ваговий кое-фі-цієнт, що визначає часткову частину безповоротних відходів (від-бра-ку-вання) при виробництві _го продукту блока .
У правій частині рівняння (9) присутні члени, що описують про-це-си надходження сировинних запасів міді, цинку, покупного брухту Л63, відбракування шихти, надходження поворотних відходів із блоків , , , завдання шихти Л63 у виробництво.
Витрати Л63 на виробництво злитків Л63 розміром 185х510 мм у відділі півнеперервного виливання:
(10)
Витрати Л63 на виробництво злитків Л63 розміром 150х250 мм у відділі півнеперервного виливання:
(11)
Витрати Л63 на виробництво злитків Л63 176х595х1550 мм у від-ділі наповнювального виливання:
(12)
Виробництво та витрати плоских заготівок Л63:
(13)
Виробництво та відвантаження на склад листів Л63:
(14)
Рух готової продукції - листів Л63 - на складі цеху плоского про-кату:
(15)
де - векторна функція, що визначає реалізацію та відвантаження го-тової продукції, кг/годину.
Блок підмоделі для 1-го рівня агрегування (виробничі відділи) містить 48 рівнянь виду (8)-(15), що відбивають процес руху ма-те-рі-аль-них коштів. Цінове прогнозування руху цих коштів формує підмодель фі-нансової діяльності:
Динаміка коштів, вкладених у сировинні запаси міді:
(16)
де - вартість запасу -го виду сировини, перенесена в процесі обо-ротності на _й продукт блока , у.о.; - вектор ринкових за-купівельних цін на сировину, у.о.; - параметр, що оцінює част-ко-ву (у грошовому вираженні) участь -го виду закупної сировини у ви-готовленому _му продукті блока , у.о./кг.
Перенесення вартості запасів міді при шихтовці Л63:
(17)
Динаміка обороту перенесеної вартості запасів міді на реа-лі-зо-ва-ну та відвантажену готову продукцію - листи Л63:
(18)
Розрахунок значень для будь-якого мо-мен-ту часу робиться в такий спосіб:
, (19)
де - ваговий коефіцієнт, що визначає випуск -го продукту бло-ка .
, (20)
, (21)
Розроблені нечіткі моделі дозволяють прогнозувати рух обо-рот-них коштів та є основою прийняття рішень при інтелектному уп-рав-лін-ні оборотністю.
На підставі системного аналізу специфіки виробничої діяльності АзОКМ сформована фізична постановка задачі управління: виходячи з по-тре-би підприємства, визначити обсяг сировинної поставки та ціну сиро-ви-ни так, щоб мінімізувати час повного обороту вартості, авансованої на по-став-ку в цілому, що визначається як максимальний час обороту по кож-но-му з ресурсів, що входять у поставку.
Формальна постановка задачі управління має вид:
знайти , що доставляють
, (22)
, (23)
де - стан об'єкта; - керу-ю-чий вплив; - задаючий вплив; - па-ра-мет-ри; із динамічною системою обмежень, утво-ре-них рівняннями мате-ма-тич--ної моделі, як закону руху об'єкта уп-рав-лін-ня у фазовому просторі ста-нів:
(24)
де - розмір гарантійного (страхового) запасу сировини -го ви-ду номенклатури продуктів блока входу ; та - нижня та верхня межа ціни сировини.
Час обороту -ї позиції поставки визначається як нижня межа мно-жини дійсних чисел , таких, що часткова частина перенесеної на реа-лізовану продукцію вартості -го сировини за період часу пе-ревищить розмір - загальну вартість коштів, авансованих на ут-во-рен-ня запасу цієї сировини, що знаходяться в початковий момент у за-пасах та виробничому обороті підприємства.
Розв'язанння цієї задачі дозволяє в ритмі з виробництвом ви-зна-ча-ти оптимальний обсяг сировини, що закуповується, який забезпечить най-швидше повернення вкладених коштів, прогнозувати моменти нас-туп-них поставок та динаміку виробництва.
Чисельне дослідження прогнозу за моделлю та рекомендованих рі-шень, оцінка їх економічної ефективності, показали високий ступінь адекватності розроблених моделей реальним процесам та економічну до-цільність практичного застосування рекомендацій, що видаються експертною системою прийняття рішень.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему: РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ОБОРОТНІСТЮ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок