Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ УМОВ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ У РЕГІОНІ

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ УМОВ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ У РЕГІОНІ

Назва:
ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ УМОВ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ У РЕГІОНІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,40 KB
Завантажень:
324
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ГАЙДАТОВ Олександр Вікторович
УДК 334.012.64:332.14
ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ УМОВ
РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ У РЕГІОНІ
Спеціальність 08.10.01 – Розміщення продуктивних сил і
регіональна економіка
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
 
Донецьк – 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Донецькому національному технічному університеті МОН України (м. Донецьк).
Науковий керівник – | доктор економічних наук, професор
Пономарьов Ілля Федорович,
Донецький національний технічний університет МОН України,
професор кафедри менеджменту і господарського права (м. Донецьк)
Офіційні опоненти:
Провідна установа –
доктор економічних наук, професор
Амітан Веніамін Наумович,
Донецьке акціонерне науково-комерційне
товариство “ДАНКО”,
віце-президент (м.Донецьк)
кандидат економічних наук, доцент
Фінагіна Олеся Валентинівна,
Донецький національний університет МОН України,
доцент кафедри (м. Донецьк)
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних
досліджень НАН України (м. Одеса).
Захист відбудеться “  ” березня 2003 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .170.01 в Інституті економіко-правових досліджень НАН України за адресою: 83048, м. Донецьк, вул. Університетська, 77.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту економіко-правових досліджень НАН України за адресою: 83048, м. Донецьк, вул. Університетська, 77.
Автореферат розісланий “ 24 ” лютого 2003 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Граніш В.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Одним з основних засобів трансформації економіки України є зростання найважливішого сегменту регіональної економіки - малого бізнесу. Не так давно метою державної політики був захист найбільш слабких регіонів, а засобом - фінансова підтримка, сьогодні основним стає курс на саморозвиток усіх регіонів. Реалізація цієї мети потребує створення нових організаційних умов, що сприятимуть широкому розвитку підприємницької діяльності, підвищенню ділової активності у регіонах.
Ефективність регіональної економіки багато у чому базується на діяльності підприємницьких структур. Виробничі малі підприємства Донецької області, наприклад, забезпечили у 2001 році близько 20% обсягів промислового виробництва регіону, у той час як у середньому по країні – лише 7-8%. Підприємницький сектор сприяє збільшенню обсягу вироблених товарів і послуг у регіоні. Так, прибуток від реалізації продукції підприємств малого бізнесу досяг 28% прибутку усіх підприємств Донецької області. Малий бізнес робить значні внески до місцевих бюджетів. Частка малих підприємств у загальній сумі сплачених податків підприємствами області склала у той же період 22%.
Значний внесок у створення теоретичних основ підприємництва протягом XVII-XIX ст. зробили відомі західні вчені М.Вебер, Х.Демсець, В.Зомбарт, Р.Кантильон, К.Маркс, Дж.С.Міль, Д.Рикардо, А.Сміт, Ж.-Б.Сей, Ф.Хайєк, Й.Шумпетер, Л.Ерхард та інші. Серед вітчизняних вчених, які досліджують питання підприємництва, слід назвати Б.Адамова, В.Амітана, В.Барановського, О.Благодарного, З.Варналія, В.Василенка, Л.Воротіну, В.Граніш, М.Долішнього, С.Дорогунцова, О.Кужель, В.Ляшенка, В.Мамутова, С.Мочерного, Є.Панченка, М.Прокопенка, Л.Савельєва, Г. Толмачову, О.Фінагіну, В. Хахуліна, В.Януковича.
Проте, стан теоретичних і методичних розробок вітчизняних вчених в області створення організаційних умов розвитку малого бізнесу у регіональній економіці не дозволяє сьогодні державним органам управління ефективно впливати на процеси становлення і розвитку підприємницького сектору. У цьому зв'язку особливу актуальність мають аналіз теоретичних положень, накопиченого досвіду та розробка системи організаційних умов підтримки малого бізнесу.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Донецького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України у рамках теми 658.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ УМОВ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ У РЕГІОНІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок