Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ (на прикладі Львівської області)

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ (на прикладі Львівської області)

Назва:
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ (на прикладі Львівської області)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,05 KB
Завантажень:
255
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
Курильців Роман Михайлович
УДК 504:332.33(447.83)
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ
РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ
ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ (на прикладі Львівської області)
Спеціальність 08.08.01 – економіка природокористування
і охорони навколишнього середовища
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів–2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Львівському державному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Ступень Михайло Григорович,
Львівський державний аграрний університет,
завідувач кафедри земельного кадастру
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор,
член-кореспондент УААН
Третяк Антон Миколайович,
секретар відділення аграрної економіки і земельних
відносин Української академії аграрних наук
кандидат економічних наук, доцент
Залуцький Іван Романович,
Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, завідувач кафедри управління персоналом та державної служби
Провідна установа: Рада по вивченню продуктивних сил України НАН
України, відділ проблем використання і охорони земельних ресурсів, м. Київ
Захист відбудеться “24” січня 2007 року о 1430 год. на засіданні спеці-алізованої вченої ради Д 35.072.01 в Національному лісотехнічному уні-верситеті України Міністерства освіти і науки України за адресою: 79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки,103, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного лісотех-нічного університету України за адресою: 79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 101.
Автореферат розісланий “22” грудня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук, доцент Р.Я. Кіндрат
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Перехід України до ринкової економіки вимагає радикальних змін існуючого механізму формування раціонального ви-користання та охорони земель. Ці зміни спрямовані на докорінну перебу-дову відносин землекористування і полягають у створенні системи стало-го землекористування. Однак, внаслідок об’єктивних і суб’єктивних при-чин у ході земельної реформи були допущені зволікання в реформуванні досконалих еколого-економічних і правових механізмів раціоналізації землекористування, формалізм у визначенні цілей і завдань їх реалізації.
Вищезгадані обставини призвели до того, що фундаментальне завдання, яке ставилося перед земельною реформою – радикально змінити відношення до землі шляхом спектра форм власності, залучення до виробництва нових власників, зацікавлених і спроможних ефективно, раціонально, по господарськи та екологобезпечно використовувати сільськогосподарські земельні ресурси, практично не вирішено.
Як наслідок, у регіоні якісний стан ґрунтів погіршується, рівень продуктивності земель залишається низьким. Сучасні орендарі ведуть, як правило, виснажливе землеробство, а державні заходи щодо охорони зе-мель практично припинено.
Тому одним із головних завдань сучасної державної політики у сфе-рі аграрного землекористування є створення механізму, який б забезпечив сталий розвиток землекористування і на основі його екологізації, охорони і захисту землі як складової навколишнього природного середовища, збереження, примноження та відтворення її продуктивної сили як ресурсу.
Теоретичні основи з проблем механізму формування раціонального використання та охорони земель були закладені Дорогунцовим С.І., Добряком Д.С., Казьміром П.Г., Новаковським Л.Я., Трегобчуком В.М. та ін.
В останні роки стосовно механізму формування раціонального ви-користання та охорони земель у сучасних умовах опубліковано немало праць, серед них: І.К. Бистрякова, С.Ю. Булигіна, В.В.Горлачука, Г.Д. Гуцуляка, Б.М. Данилишина, М.І. Лавейкіна, О.С. Новаторова, І.А. Розумного, А.Я. Сохнича, М.Г. Ступеня, А.М. Третяка, Ю.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ (на прикладі Львівської області)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок