Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат українською: КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ, НЕ ПОВ’ЯЗАНІ З ПОСЯГАННЯМ НА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ, НЕ ПОВ’ЯЗАНІ З ПОСЯГАННЯМ НА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я / сторінка 5

Назва:
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ, НЕ ПОВ’ЯЗАНІ З ПОСЯГАННЯМ НА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,05 KB
Завантажень:
355
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ст. 171, 174 КК, яка пе-ред-ба-чає по-си-лен-ня від-по-ві-да-ль-но-с-ті за вчинення вказаних злочинів шля-хом на-си-ль-с-т-ва або по-гро-зи йо-го за-сто-су-ван-ня.
Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що положення дисертації можуть бути використані:
— у сфері науково–дослідної діяльності — як теоретична основа для подальших наукових розробок проблем кримінальної відповідальності за порушення трудових прав людини, не пов`язані з посяганням на життя та здоров`я;
— у правотворчості — для уточнення формулювань окремих статей Кримінального кодексу;
— у правозастосовчій діяльності — при розв’язанні конкретних кримінальних справ, пов’язаних із злочинними порушеннями трудових прав людини;
— у навчальному процесі — для викладання і вивчення навчальних курсів з дисциплін кримінального циклу, підготовки нових навчальних і навчально-методичних посібників, а також у науково-дослідній роботі студентів та для підвищення рівня юридичної підготовки працівників правоохоронних органів.
Апробація результатів дисертації. Результати дослідження оприлюднені, зокрема на: —
науково-практичних та наукових конференціях: 1. Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених (Харків, Національний університет внутрішніх справ, червень 2003 р.). 2. Методологія наукового дослідження у галузі права: проблеми та перспективи розвитку (Харків, НУВС, ХЕПУ, Міжнародний проект "Громадянська освіта" 18-19 грудня 2003 р.). —
засіданнях кафедри: доповіді "Проблеми визначення суб’єкту злочину, передбаченого ст. 172 КК України" – лютий 2003 р.; "Оціночні категорії в кримінальному праві України (на прикладі злочинних порушень законодавства про працю)" – жовтень 2003 р.
Публікації автора. Результати дисертаційного дослідження викладенні в семи публікаціях, з яких: 5 статей у фахових виданнях, тези в матеріалах двох науково-практичних конференцій.
Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, які об`єднують 7 підрозділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації – 203 сторінки. Список використаних джерел складається із 242 найменувань і займає 19 сторінок.
 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, визначаються зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, її мета та завдання, об’єкт, предмет і структура дослідження, формулюється його методологічна основа, підкреслюється наукова новизна і практичне значення роботи, наводиться апробація результатів дослідження.
Розділ 1 “Історико-правовий огляд проблеми кримінальної відповідальності за порушення законодавства про працю, не пов’язані з посяганням на життя та здоров`я” складається з двох підрозділів.
У підрозділі 1.1. “Історія розвитку кримінально-правової охорони трудових прав людини” простежено історію виникнення, формування та подальшого розвитку норм про кримінальну відповідальність за порушення законодавства про працю. Шляхом історичного аналізу автор досліджує формування та становлення кримінально-правових норм про відповідальність за порушення трудових прав людини, починаючи із законодавчих актів минулого, в яких уперше з`являються вказані норми. Дисертант у хронологічній послідовності докладно аналізує такі пам’ятки кримінального права, як Укладення про покарання кримінальні та виправні в редакціях 1845 та 1885 рр., Статут про покарання, що накладаються мировими суддями 1885 р., Кримінальне Укладення 1903 р., "Закон про 8-годинний робочий день" 1919 р., Кримінальні кодекси УРСР 1922, 1927, 1960 рр. та інші нормативно-правові акти дорадянського і радянського періоду, в яких встановлювалося кримінальне покарання за порушення норм, регулюючих трудові відносини.
Досліджуючи окремі положення зазначених нормативно-правових актів, автор встановлює, що поряд з першими намаганнями законодавчого врегулювання нових відносин найму одночасно встановлюється і їх кримінально-правова охорона.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ, НЕ ПОВ’ЯЗАНІ З ПОСЯГАННЯМ НА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок