Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати безкоштовно: КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ, НЕ ПОВ’ЯЗАНІ З ПОСЯГАННЯМ НА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я

Загрузка...

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ, НЕ ПОВ’ЯЗАНІ З ПОСЯГАННЯМ НА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я / сторінка 7

Назва:
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ, НЕ ПОВ’ЯЗАНІ З ПОСЯГАННЯМ НА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,05 KB
Завантажень:
355
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

Розділ 2 “Підстави встановлення кримінальної відповідальності за порушення законодавства про працю, не пов’язані з посяганням на життя та здоров`я” складається з двох підрозділів, у яких розкриваються сучасний стан в сфері трудових відносин, проблеми встановлення та збереження кримінальної відповідальності в законодавстві України, принципи криміналізації зазначених злочинів.
У підрозділі 2.1. “Сучасний стан, причини і передумови виникнення проблеми порушень трудових прав людини, не пов’язаних із посяганням на життя та здоров`я” автор доходить висновку, що сучасний стан дотримання трудових прав людини в нашій державі характеризується вкрай негативною динамікою. Порушення основних трудових прав людини в Україні становить буденне явище. Так порушення трудових прав людини, починаючи зсередини 90-х р. минулого століття, має стійку тенденцію до зростання. Основними причинами й передумовами вкрай катастрофічної ситуації у даній сфері є, перш за все, погіршення економічного та соціального становища в Україні з початку перебудовних процесів, що миттєво позначилося на зубожінні населення, закритті підприємств, масовому безробітті. По-друге, відсутність дієвого контролю з боку держави та суспільства за дотриманням чинного законодавства про працю, а також сучасної законодавчої бази, яка б відповідала новітнім вимогам у сфері регулювання та охорони трудових відносин. Ці та ряд інших причин і передумов вимагають негайних, радикальних засобів впливу на суспільні відносини у сфері праці не тільки засобами трудового, цивільного або адміністративного права, але і кримінально-правовими.
У підрозділі 2.2. “Підстави та принципи криміналізації порушень трудових прав людини, не пов’язаних із посяганням на життя та здоров`я” дисертант стверджує, що будь-які зміни до кримінального закону не повинні вноситися без наукового обґрунтування пропонованих новел та системного аналізу основ криміналізації суспільно небезпечного діяння. Метод спроб і помилок, який найчастіше застосовується при зміні КК сьогодні, спричиняє вкрай негативні наслідки для практики боротьби зі злочинністю. Однак і збереження норм 30-річної давнини без урахування докорінних змін в суспільстві є неприйнятним. Отже, підставою збереження та встановлення криміналізації порушень законодавства про працю є стійка тенденція до зростання в Україні числа правопорушень, у тому числі злочинних, вчинених у сфері трудових відносин.
Зроблений автором системний аналіз уможливив висновок про наявність необхідних і достатніх підстав для криміналізації такого явища, як порушення трудових прав людини й відповідності її виробленим наукою кримінального права принципам криміналізації (декриміналізації) суспільно небезпечних діянь.
Крім того, автор наголошує, що установлення злочинності діяння в кримінальному праві нерозривно пов’язано з установленням його караності. При цьому слід зазначити намагання законодавця при встановленні покарання за вказані злочини перейти від карного правосуддя до правосуддя відновлюючого, що є загальноприйнятним в останні роки в більшості розвинутих країн. Тому найбільш поширеними видами покарань за злочинні порушенні трудових прав людини в новому КК є штраф та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. До того ж достатньо ефективно відновлення порушуваних прав робітників провадиться судовими органами за допомогою новел Загальної частини КК України 2001 р. Ана-ліз 112 кри-мі-на-ль-них справ що-до зло-чин-них по-ру-шень тру-до-вих прав лю-ди-ни дає під-ста-ви стве-р-джу-ва-ти, що в 60 % ви-па-д-ків осо-ба зві-ль-ня-ла-ся від кри-мі-на-ль-ної від-по-ві-да-ль-но-с-ті на під-ста-ві роз-ді-лу IX За-га-ль-ної ча-с-ти-ни КК та ч. 3 ст. 175 КК. При цьо-му слід за-зна-чи-ти, що в бі-ль-шо-с-ті ви-па-д-ків це бу-ло обо-в’я-з-ком су-ду, а не йо-го пра-вом (зві-ль-нен-ня від кри-мі-на-ль-ної від-по-ві-да-ль-но-с-ті у зв’я-з-ку з ді-йо-вим ка-ят-тям (ст. 45 КК); або у зв’я-з-ку з при-ми-рен-ням вин-но-го з по-те-р-пі-лим (ст.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ, НЕ ПОВ’ЯЗАНІ З ПОСЯГАННЯМ НА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок