Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Активні фразеотворчі процеси в українській публіцистичній і художній прозі кінця ХХ – початку ХХІ століть

Активні фразеотворчі процеси в українській публіцистичній і художній прозі кінця ХХ – початку ХХІ століть

Назва:
Активні фразеотворчі процеси в українській публіцистичній і художній прозі кінця ХХ – початку ХХІ століть
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,77 KB
Завантажень:
51
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ
Скиба Наталія Григорівна
УДК 811.161.2:81’373.7
Активні фразеотворчі процеси
в українській публіцистичній і художній прозі
кінця ХХ – початку ХХІ століть
Спеціальність 10.02.01 – українська мова
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ - 2005
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі сучасної української мови
Інституту філології Київського національного університету
імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент
Плющ Надія Прокопівна,
Інститут філології Київського національного
університету імені Тараса Шевченка,
доцент кафедри сучасної української мови.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Жайворонок Віталій Вікторович,
Інститут мовознавства
імені О.О.Потебні НАН України,
провідний науковий співробітник
відділу загальнославістичної проблематики
та східнослов’янських мов;
кандидат філологічних наук
Сюта Галина Мирославівна,
Інститут української мови НАН України,
старший науковий співробітник
відділу стилістики і культури мови.
Провідна установа – Національний педагогічний університет
імені М.П.Драгоманова, кафедра стилістики
української мови,
Міністерство освіти і науки України, м. Київ.
Захист відбудеться 18 жовтня 2005 року о 14 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.19 в Інституті філології Київського
національного університету імені Тараса Шевченка за адресою:
01033, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14, к. 63.
З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці
імені М.О.Максимовича Київського національного університету
імені Тараса Шевченка (вул. Володимирська, 58, к. 12).
Автореферат розіслано 15 вересня 2005 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат філологічних наук, доцент Л.П.Гнатюк
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ
З кінця 80-х років ХХ століття в сучасній українській мові відбуваються потужні зміни на всіх структурно-семантичних рівнях, а також оновлення стилістичних засобів літературної мови, розширення кола носіїв мови та її суспільного використання, активні пошуки нових виражально-зображальних засобів мовлення, зменшення стильової відстані між усно-розмовною та книжно-писемною сферами її функціонування. Досліджуючи мовну динаміку, С.Я.Єрмоленко, Є.А.Карпіловська, В.В.Жайворонок, М.П.Кочерган, О.О.Тараненко, Л.І.Мацько, М.А.Алєксєєнко, Л.О.Ставицька, О.А.Стишов, Л.І.Шевченко та ін. стверджують, що для розвитку лексикону тієї чи іншої мови властиві як різноспрямовані, так і взаємозалежні процеси: інтернаціоналізація – націоналізація, інтелектуалізація – демократизація, активізація – пасивізація. Що ж до фразеологічних одиниць, то такий аспект їх вивчення ще не набув належного наукового рівня. Потребою дослідження зазначених вище процесів у сучасній фразеології, а також необхідністю подальшого опрацювання питань фразеологічного значення, яке, будучи важливим складником мовної картини світу, дає можливість спостерігати об’єктивну картину змін, які відбуваються в ній з огляду на фразеологічну систему української мови кінця XX – початку XXI століть, і зумовлена актуальність дослідження.
Відомо, що фразеологія, як і лексика, є найдинамічнішою підсистемою літературних мов, зокрема й української, що виявляється у стійкій динаміці фразеологічного складу мови, який істотно поповнюється протягом кількох років, а останнім часом, як показує практика, – і місяців, днів, оперативно віддзеркалюючи оновлене сприйняття світу, нові оцінки сучасного політичного, культурного, наукового, побутового життя українського суспільства. Адже фразеологічний склад кожної мови, як відомо, є тим фрагментом концептуальної картини світу, у якій особливо яскраво відбиваються риси національного менталітету, характер соціального, політичного, історичного розвитку народу. Функціональні властивості фразеологізмів досліджують відомі українські мовознавці С.Я.Єрмоленко, Л.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Активні фразеотворчі процеси в українській публіцистичній і художній прозі кінця ХХ – початку ХХІ століть

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок