Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Діяльність українських націонал-комуністів (1918-1920 рр.)

Діяльність українських націонал-комуністів (1918-1920 рр.)

Назва:
Діяльність українських націонал-комуністів (1918-1920 рр.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,74 KB
Завантажень:
467
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Огієнко Віталій Іванович
УДК: 94(477) +329.055.5 “1918-1920”
Діяльність українських націонал-комуністів (1918-1920 рр.)
Спеціальність 07.00.01 – Історія України
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ
2008
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі новітньої історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент
Петасюк Олена Іванівна,
доцент кафедри новітньої історії України
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор,
Солдатенко Валерій Федорович,
завідувач відділу етноісторичних досліджень
Інституту політичних і етнонаціональних
досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України
кандидат історичних наук, доцент,
Гошуляк Іван Леонідович,
доцент кафедри міжнародних відносин і
світової політики
Київського славістичного університету
Захист відбудеться 21 квітня о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349)
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці імені
М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розісланий 20 березня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат історичних наук, доцент О.І. Божко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Структура дисертації визначена метою і завданнями дослідження. Її обсяг становить 186 сторінок. Робота складається із переліку умовних скорочень, вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури (24 стор., 269 найменувань). Обсяг основного тексту роботи – 162 стор.
Вступ. Актуальність дослідження. Повнота висвітлення та осягнення історії України першої третини ХХ ст. не можливі без вивчення українського націонал-комунізму на етапі його зародження – у 1918-1920-му рр. Цей політичний рух, з одного боку, запропонував свою схему поєднання в теорії і на практиці національних і соціальних вимог мас в одній “ідеальній програмі”, а з іншого, був чи не найвагомішою причиною краху єдиного фронту українських політичних сил, об’єднаних навколо національного принципу. Водночас, українські націонал-комуністи стали ідейними натхненниками політики “українізації” 1920_х рр. у радянській Україні, а отже розгляд націонал-комунізму дозволить з’ясувати витоки цього явища.
Особливістю українського суспільства в добу Української революції, стала широка суспільна диференціація, що знайшла своє відображення у діяльності українських націонал-комуністів. Одним із основних критеріїв, за яким відбувалося суспільне розмежування, стала прихильність до національної (правої) чи соціальної (лівої) ідеологій. На жаль, подібні процеси мають місце і в сучасній Україні. Тому, вивчення українського націонал-комунізму дозволить глибше дослідити особливості перебігу революційних подій в Україні у 1917-1921 рр., тим самим сприяючи становленню єдиної, прийнятної для різних верств населення, Української ідеї.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження здійснено в рамках науково-дослідної теми “Історія Української державності нової та новітньої доби ” (державний реєстраційний номер 06 БФ 046-01), що включена до тематичного плану Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Об'єктом дослідження є українські націонал-комуністичні партії та групи.
Предметом дослідження є ідейно-теоретичні засади, методи та форми діяльності українських націонал-комуністів, процеси утворення й ідейно-організаційної еволюції націонал-комуністичних партій і груп.
Хронологічні межі дослідження охоплюють період від початку 1918 р. до листопада 1920 р. Нижня хронологічна межа повязана з утворенням перших організацій українських націонал-комуністів. Верхня межа збігається з поразкою Української революції та входженням українських націонал-комуністичних партій (крім Української комуністичної партії) до КП(б)У.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Діяльність українських націонал-комуністів (1918-1920 рр.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок