Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ГЕНЕЗИ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ

ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ГЕНЕЗИ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Назва:
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ГЕНЕЗИ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,50 KB
Завантажень:
375
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ім. Г.С. КОСТЮКА
АПН УКРАЇНИ
УДК 159.923+159.9:37.015.3
БЕРЕЗІН АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ГЕНЕЗИ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія
АВТОРЕФЕРАТ
на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
Київ-2002
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті психології ім.. Г.С.Костюка АПН України, лабораторія психології навчання.
Науковий керівник – дійсний член АПН України,
заслужений діяч науки і техніки України,
доктор психологічних наук,
професор Максименко Сергій Дмитрович,
Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України,
директор
Офіційні опоненти – член-кореспондент АПН України, доктор психологічних наук, професор Боришевський Мирослав Йосипович,
Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України,
лабораторія психології особистості ім. П.Р.Чамати,
завідувач
- кандидат психологічних наук, доцент
Павелків Роман Володимирович,
Рівненський державний гуманітарний університет МОН України, декан педагогічного факультету
Провідна установа – Дрогобицький державний педагогічний університет
ім. Івана Франка МОН України, кафедра психології, м.Дрогобич
Захист відбудеться ”2” липня 2002 року об ”11” годині на засіданні спеціалізованої вченої роди Д 26.453.01 в Інституті психології ім. Г.С.Костюка АПН України за адресою: 01033, Київ – 33, вул.. Паньківська, 2
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України
Автореферат розісланий ”31” травня 2002 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Балл Г.О.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність. Успішний розвиток державотворчих процесів в Україні залежить від низки умов, серед яких провідне місце посідають такі як гармонізація суспільного життя, громадська злагода, збалансований розвиток міжетнічних, національних стосунків. Проте, суспільна свідомість наповнюється, переважно, політичними інтересами та тимчасовими ідеологічними гаслами, прикриваючи ними корінні руйнації життєвих цінностей, ідеалів, самої людини. У царині національного життя все це призводить до значної поляризації поглядів і ціннісних орієнтацій. Однією з причин таких тенденцій є вкрай недостатнє наукове розроблення проблеми психології національного, умов і закономірностей проявів конкретних етнічних, історичних, культурологічних особливостей окремої спільноти, а також строкатість поглядів стосовно психологічної природи етнічного, національної свідомості, самоідентифікації, перебігу суспільних процесів та ступеню їхньої залежності від рівня національної самосвідомості тощо (О. Бочковський, М.Мамардашвілі, А.Дашдамиров, Л. Дробижева, В.Зінченко, Е.Фром, М.Коул, С. Арутюнов, Е.Девідсон, У.Альтерматт та ін.).
Залишаються слабо розробленими питання сутності, структури і чинників розвитку етнічної та національної свідомості й самосвідомості, ціннісних орієнтацій, етнічної та національної ідентифікації, що значною мірою зводиться до проблеми психології традиційної культури як середовища формування життєвого ідеалу, цінностей, орієнтацій, способу буття людини. Усвідомлення себе представником і носієм таких етнокультурних проявів і складає психологічну сутність національної, етнонаціональної самосвідомості, проте психологічна структура і особливості цього процесу залишаються мало дослідженими. Такі обставини негативно позначаються на розвязанні багатьох практичних питань суспільно-політичного життя держави, належного розвитку тенденцій до консолідації суспільства, у всіх сферах духовного життя і психічного здоровя людей. Разом з тим, успішне започаткування і поглиблення у суспільстві національної самосвідомості неможливе без опанування конкретного історичного досвіду, розуміння й осмислення історико-психологічних детермінант етнічного та національного постання, соціально-психологічних факторів, що сприяли і гальмували розвиток процесів національного самоусвідомлення.
Зясування такого кола питань дасть можливість належно підійти до розуміння й оцінки справжнього стану національної самосвідомості в Україні, визначити методи і механізми впливу на суспільну свідомість з метою поглиблення розуміння сутності національних цінностей та підвищення їхньої ваги у життєвих орієнтаціях і домаганнях, насамперед у молодіжному середовищі.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ГЕНЕЗИ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок