Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Назва:
МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,29 KB
Завантажень:
85
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського
 
Єгоркіна Тетяна Олексіївна
УДК [005:657.471]:331.101.3
МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ
ПІДПРИЄМСТВА
Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Донецьк – 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор,
Омелянович Лідія Олександрівна, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, перший проректор, завідувач кафедри фінансів.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор,
Маркіна Ірина Анатоліївна,
Полтавський університет споживчої кооперації України, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності;
кандидат економічних наук,
Погорєлов Юрій Сергійович,
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.
Захист відбудеться “25” березня 2008 року о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.055.01 в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за адресою: 83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 31.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за адресою: 83017, м. Донецьк, б. Шевченка, 30.
Автореферат розісланий “25” лютого 2008 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.В. Виноградова


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Сучасна трансформація економіки України передбачає пошук нових, більш ефективних підходів до управління діяльністю підприємств. Вагоме місце серед показників діяльності підприємств займають витрати, величина яких суттєво впливає на формування фінансових результатів. З одного боку, спостерігається їх вплив на ринкову вартість підприємства, а з іншого, – на загальну ефективність його діяльності. З цього приводу виникає необхідність удосконалення управління витратами, обґрунтування підходів до прийняття ефективних управлінських рішень, цільового використання капіталу, визначення нових інструментів управління тощо.
Проблеми, пов’язані з управлінням витратами підприємств, висвітлені у наукових працях вітчизняних і зарубіжних вчених–економістів: І.О.Бланка, І.Ю. Бондаря, Ф.Ф. Бутинця, Р. Вандер Вила, С.Ф. Голова, К. Друрі, В.С. Леня, І.А. Маркіної, І.Ф. Мухаря, Л.В. Нападовської, Л.О. Омелянович, В. Палія, В.І. Пахомова, Г.І. Пашигорева, Ю.С. Погорєлова, Дж.Г. Сигела, Ю.С. Цал-Цалко, М.Г. Чумаченка, Дж.К. Шима, К.П. Янковського. Проте дослідження впливу мотиваційного механізму на величину витрат майже відсутні. А між тим задача вдосконалення системи мотивації та підвищення задоволеності своєю працею робітників підприємства з залученням гнучкого стимулюючого механізму є однією із важливих в управлінні витратами підприємств.
Актуальність і значущість цих питань обумовили вибір теми дисертації, визначили її мету, завдання і зміст.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано згідно з планом науково-дослідних робіт Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського з держбюджетних тем: „Удосконалення фінансової діяльності суб’єктів господарювання”, в якій автором розроблено і запропоновано методичні засади бізнес-планування; „Управління якістю навчального процесу в ДонДУЕТ на основі освітніх стандартів” (№ державної реєстрації 0103U007786), в якій особисто автором розроблено рекомендації щодо управління витратами підприємств на основі міжнародних стандартів ISO 9004.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок