Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЗАДАЧІ ДЛЯ ПСЕВДОПАРАБОЛІЧНИХ СИСТЕМ ТА ВАРІАЦІЙНИХ НЕРІВНОСТЕЙ В НЕОБМЕЖЕНИХ ОБЛАСТЯХ

ЗАДАЧІ ДЛЯ ПСЕВДОПАРАБОЛІЧНИХ СИСТЕМ ТА ВАРІАЦІЙНИХ НЕРІВНОСТЕЙ В НЕОБМЕЖЕНИХ ОБЛАСТЯХ

Назва:
ЗАДАЧІ ДЛЯ ПСЕВДОПАРАБОЛІЧНИХ СИСТЕМ ТА ВАРІАЦІЙНИХ НЕРІВНОСТЕЙ В НЕОБМЕЖЕНИХ ОБЛАСТЯХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,88 KB
Завантажень:
339
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет
імені Івана Франка
ДОМАНСЬКА Галина Петрівна
УДК 517.95
ЗАДАЧІ ДЛЯ ПСЕВДОПАРАБОЛІЧНИХ СИСТЕМ
ТА ВАРІАЦІЙНИХ НЕРІВНОСТЕЙ
В НЕОБМЕЖЕНИХ ОБЛАСТЯХ
01.01.02 – диференціальні рівняння
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Львів – 2002


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі диференціальних рівнянь Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук,
професор Лавренюк Сергій Павлович,
професор кафедри диференціальних рівнянь Львівського
національного університет імені Івана Франка
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук,
професор Гладков Олександр Львович,
завідувач кафедри геометрії і математичного аналізу
Вітебського державного університету, Білорусь;
кандидат фізико-математичних наук,
доцент Нитребич Зіновій Миколайович,
доцент кафедри обчислювальної математики і програмування
Національного університету “Львівська політехніка”
Провідна установа: Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
кафедра математичної фізики
Захист відбудеться 18 квітня 2002 року
о 15.20 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 76.051.02
у Львівському національному університеті імені Івана Франка
за адресою: 79000, м. Львів, вул. Університетська, , аудиторія 377
З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці
Львівського національного університету імені Івана Франка
(м. Львів, вул. Драгоманова, ).
Автореферат розісланий 14 березня 2002 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Бокало М.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Багато явищ у природі, науці та техніці моделюють псев-до-па-раболіч-ни-ми рівняннями. Прикладами цього є процеси фільтрації рідини в се-ре-до-ви-щах з подвійною пористістю, передачі тепла в гетерогенному середовищі, пе-ре-несення вологи в грунті. Також псевдо-па-раболічні рів-нян-ня в частинних похідних тре-тього по-рядку описують ди-фу-зію у тріщину-ва-тому середовищі з поглинанням або част-ковим насиченням, процес застигання клею. Ці рівняння з’явля-ють-ся при ви-вченні дво-фазної задачі Стефана, у механіці флюїдів і механіці суцільного середо-ви-ща та ін-ших задачах.
Активне вивчення псевдопараболічних рівнянь та їх систем почалося в 50-х роках 20-го століт-тя. На сучасному етапі для псевдопараболічних систем достатньо повно до-слі-дже-ні мі-ша-ні задачі в обмежених областях та задачі Коші. Дослідженню класів єди-нос-ті розв’язків цих задач при-свячені пра-ці Рандела В. (Rundell W.), Коснера К. (CosГладкова О.Л. та ін. Однозначну роз-в’яз-ність за-да-чі Коші до-ведено в працях Ко-жанова О.І., Гладкова О.Л., Ба-кі-є-вич Н.І., Атаманова Е.Р., Гопала Рао В.Р. (Gopala Rao V.R.), Тінга Т.В. (Ting T.W.), Ліу Яченга (Liu Yacheng). Для псевдо-па-ра-болічних опе-раторних рівнянь Брілл Х. (Brillдовів локальну роз-в’яз-ність задачі Коші, а Цу-цу-мі Масайоші (Tsutsumi Masayoshi) та Матахаші Томомі (Matahashi Tomomi) – дос-тат-ні умови існування та єдиності силь-ного розв’язку.
Дієвими методами дослідження псевдопараболічних рівнянь та систем є апрі-ор-ні оцін-ки роз-в’яз-ку та оцінки типу принципу Сен-Венана, які одержано в працях Хіль-ке-вич Г.І., Іскенде-ро-ва І.Т., На-мазова Г.К., та аналог методу Гальоркіна для рів-нянь зазна-че-ного типу, описаний у пра-цях Ляш-ка С.І., Ляшка І.І., Форда В. (FordЯгодзінь-ського Т. (JagodzinskiНеобме-же-ність області за-дан-ня рів-нян-ня чи системи накла-дає відбиток на методику дослідження. Гілберт Р. (GilbertКолтон Д. (ColtonВімп Й. (WimpАбдрах-манов М.А., Ма-ла-хов-ська Р.М. ви-вча-ли фундамен-таль-ні роз-в’яз-ки псевдопа-рабо-лічних рівнянь та їх асимптотичну по-ве-дін-ку в півпросторі. Задачі Фур’є в обме-же-них за просторовими змінними облас-тях розглянуто в працях Лавреню-ка С.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: ЗАДАЧІ ДЛЯ ПСЕВДОПАРАБОЛІЧНИХ СИСТЕМ ТА ВАРІАЦІЙНИХ НЕРІВНОСТЕЙ В НЕОБМЕЖЕНИХ ОБЛАСТЯХ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок