Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ІСТОРІОГРАФІЯ НУМІЗМАТИКИ УКРАЇНИ ПЕРІОДУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ.

ІСТОРІОГРАФІЯ НУМІЗМАТИКИ УКРАЇНИ ПЕРІОДУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ.

Назва:
ІСТОРІОГРАФІЯ НУМІЗМАТИКИ УКРАЇНИ ПЕРІОДУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,67 KB
Завантажень:
242
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
ТУРМИС НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
УДК:930.2:737.1"04/14"
ІСТОРІОГРАФІЯ НУМІЗМАТИКИ УКРАЇНИ ПЕРІОДУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ.
Спеціальність 07.00.06. – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
Автореферат
дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата історичних наук
Львів – 2005
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі давньої історії України та архівознавства Львівського національного університету імені Івана Франка міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент
Шуст Роман Мар’янович,
Львівський національний університет імені Івана Франка,
завідувач кафедри давньої історії України та архівознавства
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор,
член-кореспондент НАН України
Котляр Микола Федорович,
Інститут історії України НАН України,
головний науковий співробітник відділу історії України середніх віків
кандидат історичних наук
Лаврецький Роман Вікторович,
Львівський інститут пожежної безпеки МНС України,
начальник кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін
Провідна установа: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Захист відбудеться 23 березня 2005 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради (К .051.12) у Львівському національному університеті імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1, тел. 296–47–71).
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79 605, м. Львів, вул. Драгоманова, 5.
Автореферат розісланий 20 лютого 2005 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор історичних наук Сухий О. М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Однією з провідних тенденцій сучасного етапу розвитку історичної науки є підвищений інтерес до історіографії, що має на меті дослідження процесу нагромадження і розвитку історичних знань, з’ясовування стану і повноти вивчення конкретної проблеми. Упродовж останніх років в Україні невпинно зростає зацікавлення і нумізматикою. Особливо цей процес активізувався у 90-х роках, що пов’язано з впровадженням Українською державою національної грошової одиниці – гривні. Актуальність обраної теми зумовлена також ступенем її наукового вивчення. Незважаючи на численні публікації вітчизняних і зарубіжних дослідників, присвячені історії грошового обігу України періоду середньовіччя, досі поза увагою вчених залишається історіографічний аспект проблеми та питання становлення й розвитку нумізматики в Україні, за винятком матеріалів, що розкривають проблеми формування нумізматичних колекцій та аналізують наукову спадщину українських нумізматів. До того ж реалії української історіографії – розширення спектру дослідницької тематики, перегляд деяких концептуальних положень – констатують зростаючу потребу в узагальнюючих дослідженнях, створених з урахуваннями досягнень сучасної нумізматики.
Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою частиною науково-дослідної теми “Соціально-економічна, політична та культурна історія західноукраїнських земель епохи середньовіччя та ранньомодерної доби”, над якою працює кафедра давньої історії України та архівознавства Львівського національного університету імені Івана Франка.
Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження – докладний і всебічний аналіз процесу становлення та розвитку нумізматики в Україні та визначення основних дослідницьких проблем і напрямів студій середньовічної нумізматики України в XIX–XX ст.
Авторка поставила перед собою завдання дослідити:

стан наукового опрацювання досліджуваної теми та рівень її джерельного забезпечення;

концептуальні та методологічні засади наукової нумізматики України у XIX–XX ст.;

внесок вітчизняних нумізматів у формування теоретичних засад середньовічної нумізматики;

основні тенденції розвитку середньовічної нумізматики на підставі вивчення монет, наявних у грошовому обігу України періоду середньовіччя;

об’єктивні та суб’єктивні фактори, що зумовили вибір напрямів досліджень;

стан вивчення ролі грошових одиниць, що перебували на грошовому ринку України у вказаний період;

коло проблем, що потребують подальшого вивчення та наукової інтерпретації.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ІСТОРІОГРАФІЯ НУМІЗМАТИКИ УКРАЇНИ ПЕРІОДУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок