Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РАДIОБIОЛОГIЧНI ВЛАСТИВОСТІ РЕАКЦІЇ НАДЧУТЛИВОСТI У РОСЛИН

РАДIОБIОЛОГIЧНI ВЛАСТИВОСТІ РЕАКЦІЇ НАДЧУТЛИВОСТI У РОСЛИН

Назва:
РАДIОБIОЛОГIЧНI ВЛАСТИВОСТІ РЕАКЦІЇ НАДЧУТЛИВОСТI У РОСЛИН
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,20 KB
Завантажень:
201
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Нацiональна академiя наук України
Iнститут експериментальної патологiї, онкологiї i радiобiологiї
iм. Р.Є.Кавецького
Міністерство охорони здоров'я України
Український науково-дослідний інститут онкології і радіології
На правах рукопису
Шилiна Юлiя Володимирiвна
УДК 632.118.3:632.35
РАДIОБIОЛОГIЧНI ВЛАСТИВОСТІ РЕАКЦІЇ НАДЧУТЛИВОСТI
У РОСЛИН
03.00.01. - радiобiологiя
Автореферат
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата бiологiчних наук
Київ - 1999
Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана на кафедрi радiобiологiї Київського унiверситету iм. Тараса Шевченка та у віддiлi бiофiзики та радiобiологiї Iнституту клiтинної бiологiї та генетичної iнженерiї НАН України.
Науковий керiвник - академік НАН України, доктор бiологічних наук, професор
Гродзінський Дмитро Михайлович,
завідувач відділу біофізики та радіобіології Iнституту
клiтинної бiологiї та генетичної інженерії НАН України
Офiцiйнi опоненти: доктор бiологічних наук, професор, член-кор. УААН
Гудков Ігор Миколайович,
Національний аграрний університет УААН,
завідувач кафедри радіобіології;
доктор бiологічних наук, професор
Войціцький Володимир Михайлович,
Київський університет ім. Тараса Шевченка
Міністерства освіти України, професор кафедри біохімії
Провiдна установа - Інститут мікробіології та вірусології
ім. Д.К.Заболотного НАН України
Захист вiдбудеться "__" __________ 1999 року о 13 год 30 хв на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 26.155.01 в Iнститутi експериментальної патологiї, онкологiї i радiобiологiї iм. Р.Є. Кавецького НАН України (252022, Київ-22, вул. Василькiвська, 45).
З дисертацiєю можна ознайомитись у бiблiотецi IЕПОР НАН України.
Автореферат розiсланий "__" ________ 1999 р.
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради
доктор медичних наук
І.В.Абраменко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальнiсть теми. Дослідження радіобіологічних ефектів іонізуючого випромінювання в широкому діапазоні доз, визначення типових змін та особливостей радіогенних структурних, а також функціональних порушень в біологічних системах є актуальною проблемою сучасної радіобіології. Прикладом складної біологічної системи динамічного характеру можна вважати систему, яка забезпечує здійснення реакції надчутливості у рослин. Реакцiя надчутливостi рослин (РНЧ) полягає в загибелi клiтин, iнiцiйованій розпізнаванням ними патогену. Це приводить до некротизацiї тканин у мiсцi локалiзацiї патогена та обмеження його зони колонiзацiї [Atkinson, 1993; Klement et al., 1990]. Хоча РНЧ, яка проявляється у прискореній загибелі інфікованих клітин, є одним з найпоширеніших типів захисту рослин від фітопатогенних мікроорганізмів, і її дослiдженню присвячена значна кiлькiсть робiт, але до цих пір ще не створено узагальненої картини розвитку цієї реакцiї. Дослiджені тiльки окремi етапи процесу розвитку РНЧ, якi здебiльшого торкаються її молекулярного рiвня [Kombrink , Somssich , 1995; Levine et al., 1994].
Враховуючи безперечну значимiсть результатiв, якi може дати дослiдження особливостей формування радiобiологiчної реакцiї складної системи, якою є РНЧ, слiд зазначити, що дослідження дозових залежностей радіобіологічних ефектів складних систем дають змогу розкривати їх структурнофункціональну організацію. Частковим вирiшенням цiєї проблеми є виявлення критичних етапів та пов'язаних з ними структур, радiацiйне ураження яких робить основний внесок в радiобiологiчну реакцiю системи. Все це дало пiдстави застосувати iонiзуюче випромiнювання для дослiдження основних етапiв розвитку реакцiї надчутливостi за їх радіочутливістю.
Мета i задачi дослiдження. Метою роботи було дослідити процес розвитку РНЧ, з'ясувати критичнi по вiдношенню до впливу опромiнення етапи розвитку реакцiї за критерієм радіочутливості. В задачi дослiдження входило:
1. Вивчити вплив іонізуючого випромінювання на рiзні етапи розвитку РНЧ, одержати її дозовi та часовi характеристики.
2. Встановити вплив опромінення фітопатогенних бактерiй на процес розвитку РНЧ.
3. Оцiнити ефект комбінованої дiї опромiнення рослин та фітопатогенних бактерiй у формуваннi радiобiологiчної реакцiї в системi, що забезпечує розвиток РНЧ.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: РАДIОБIОЛОГIЧНI ВЛАСТИВОСТІ РЕАКЦІЇ НАДЧУТЛИВОСТI У РОСЛИН

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок