Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН (НА ПРИКЛАДІ ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ)

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН (НА ПРИКЛАДІ ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ)

Назва:
РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН (НА ПРИКЛАДІ ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,42 KB
Завантажень:
16
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Таким чином, політика ринку праці як діяльність держави, що концептуа
льно націлена на забезпечення добробуту людей, синтезує в


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Ядвіга Гаврись
УДК 658.7: 001.895
РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ
ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН (НА ПРИКЛАДІ ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ)
Спеціальність 08.09.01 – Демографія, економіка праці,
соціальна економіка і політика
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів – 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті регіональних досліджень НАН України (м. Львів)
Науковий керівник : кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник
Садова Уляна Ярославівна,
Інститут регіональних досліджень
НАН України, завідувач сектору
Офіційні опоненти: доктор економічних наук
Заяць Тетяна Анатоліївна,
Рада по вивченню продуктивних сил
України НАН України,
завідувач відділу
кандидат економічних наук, доцент
Заблоцький Богдан Федорович,
Львівська комерційна академія,
доцент кафедри
Провідна установа: Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, відділ проблем гуманітарної політики, людського розвитку і споживчого ринку (м. Київ)
Захист відбудеться “26” лютого 2004 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.154.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в Інституті регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
Автореферат розісланий “26” січня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук Жовтанецький В.І.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Початок ХХІ століття ознаменований значними змінами в економічному та політичному житті постсоціалістичних держав. З’являються нові тенденції в розвитку суспільних відносин, в напрямках формування господарських зв’язків, в територіальній організації національних систем зайнятості. В цьому руслі починає формуватися й одночасно під тиском динамічності економічних трансформацій модифікується уява про суть, мету, форми, характер, інструменти, джерела фінансування політики регіональних ринків праці (РРП). Надзвичайно складно, суперечливо, а іноді й конфліктно протікають ці процеси в Польщі – країні з економікою євроінтеграційної орієнтації, з доволі різними територіальними можливостями соціально-економічного розвитку. Виникає необхідність глибокого наукового осмислення здобутого досвіду, вироблення підходів теоретичного і практичного супроводу процесів регулювання попиту й пропозиції робочої сили не лише на макро-, але й мезо- та локальному рівнях, конкретизації застережень від неправильних кроків для інших країн, зокрема України. Це й визначає актуальність теми даного дослідження.
Проблеми, що стосуються політики регулювання РРП в останній час знаходять широке відображення в економічній літературі. Значну увагу їх вивченню приділяли й приділяють такі відомі польські вчені як В.Кабан, М.Кабай, Б.Кавалка, М.Ковєрскі, В.Макось, Е.Мосаковска, Е.Квятковскі, Е.Криньска, С.Партицкі, Г.Зарихта, Г.Холай та ін. Багато наукових ідей трансформуються на польський грунт із зарубіжних джерел. Серед них слід назвати теоретичні розробки Дж.Андерсона, С.Брю, Е.Вайнінга, Д.Веймера, В.Вільямса, В.Дуна, Я.Корнаї, Г.Манківа, А.Мельтснера. Цікавим доробком вирізняються сучасні українські вчені С.Бандур, Д.Богиня, С.Вовканич, М.Долішній, Т.Заєць, С.Злупко, Ю. Краснов, В.Куценко, Е.Лібанова, В.Мандибура, В.Мікловда, В.Онікієнко, М.Пітюлич, С.Пирожков, С.Писаренко, У.Садова, Л.Семів, І.Терон, М.Шаленко, Л.Шевчук.
З прийняттям в Польщі нового законодавства в системі територіального управління й місцевого самоврядування, а також у зв’язку з новим територіальним поділом країни на 16 великих воєводств спектр наукових досліджень політики РРП значно розширився.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН (НА ПРИКЛАДІ ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок