Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗРАХУНОК СПЕКТРОСКОПІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВОАТОМНИХ МОЛЕКУЛ ТА КВАЗІМОЛЕКУЛ НА ПІДСТАВІ МОДЕЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ЗБУРЕНЬ

РОЗРАХУНОК СПЕКТРОСКОПІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВОАТОМНИХ МОЛЕКУЛ ТА КВАЗІМОЛЕКУЛ НА ПІДСТАВІ МОДЕЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ЗБУРЕНЬ

Назва:
РОЗРАХУНОК СПЕКТРОСКОПІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВОАТОМНИХ МОЛЕКУЛ ТА КВАЗІМОЛЕКУЛ НА ПІДСТАВІ МОДЕЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ЗБУРЕНЬ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,01 KB
Завантажень:
293
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім.І.І.МЕЧНИКОВА
Поліщук Валентина Миколаївна
УДК 539.18:539.186
РОЗРАХУНОК СПЕКТРОСКОПІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ДВОАТОМНИХ МОЛЕКУЛ ТА КВАЗІМОЛЕКУЛ
НА ПІДСТАВІ МОДЕЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ЗБУРЕНЬ
01.04.05 – оптика та лазерна фізика
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
ОДЕССА – 2003
Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана в Одеському державному екологічному університетi
Мiнiстерства освiти і науки України.
Науковий керiвник:
доктор фiзико-математичних наук, професор
Глушков Олександр Васильович,
Одеський державний екологічний університет,
завiдувач кафедри вищої та прикладної
математики
Офiцiйнi опоненти: доктор фiзико-математичних наук, професор
Михайленко Віталій Іванович,
Одеська державна морська академiя,
завiдувач кафедри фiзики та хiмiї
кандидат фізико-математичних наук,
Чурашов Валерій Петрович,
Науково-дослідний інститут фізики Одеського
національного університету ім.І.І.Мечникова,
старший науковий співробітник
 
Провiдна установа: Ужгородський національний університет,
кафедра квантової електроніки, Мiнiстерство
освiти і науки України, м.Ужгород
Захист вiдбудеться “19” грудня 2003р. о 14 годинi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д41.051.01 в Одеському національному університеті ім.І.І.Мечникова за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Пастера 27, велика фізична аудіторія.
З дисертацiєю можна ознайомитись у науковій бiблiотецi Одеського національного університету ім.І.І.Мечникова за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Преображенська, 24.
Автореферат розiсланий “ 19 ” листопада 2003р.
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради Федчук О.П.
1
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Розвиток нових напрямків в галузі лазерної, атомної та молекулярної фізики, квантової електроніки та ін., такі як розробка нових схем лазерів у ВУФ і рентгенівській областях спектру, плазменно-хімічні дослідження тощо викликають необхідність розв’язання нових класів задач оптики молекул, фізики атом-атомних зіткнень, лазерної фізики на принципово новому рівні теоретичної послідовності та точності. Значний прогрес у розвитку експериментальних методів дослідження, зокрема, значне збільшення інтенсивності та якості лазерного випромінювання, використання джерел синхротронного випромінювання і, як наслідок, можливість вивчення все більш енергетичних процесів, стимулює в теорії молекул та квазімолекул розвиток нових теоретичних методів розрахунку їх енергетичних та спектральних характеристик. Інформація про квазімолекулярні терми двоатомних систем, міжатомні потенціали взаємодії атомів та іонів на проміжних та далеких відстанях має принципове значення для багатьох застосувань у фізиці зіткнень, плазмохімії, у т.ч., для обчислення зсувів за рахунок зіткнень, адіабатичного уширення ліній понад тонкого переходу активного атому в атмосфері буферних газів (напр., інертних газів), розрахунку спектра поглинення на магнітно-дипольних переходах активних (напр., рідкоземельних атомів) в інертному буферному середовищу, обчислення перерізів деполяризації неадіабатичних переходів при зіткненнях атомів тощо. Точність розрахунку зсувів за рахунок зіткнень, перерізів різнома-нітних процесів, міжатомних потенціалів напрямки визначаються якістю базисів хвильових функцій, що використовуються, і, як наслідок, результати розрахунку на основі сучасних теоретичних методів часто відрізняються в декілька разів. Для більшості важливих з точки зору застосувань молекул дуже часто частково або зовсім відсутня інформація про енергетичні й спектральні параметри. Існуючі в теорії двоатомних молекул методи розрахунку збуджених (у т.ч., рідбергових) станів в основному зорієнтовані на дуже прості, мало електронні системи. Ключовим є питання якості наближення для хвильових функції нульового базису, що використовується. Відомо, що при виведенні основних формул у багатьох версіях звичайних та обмінних теорій збурень (ТЗ) хвильові функції не задово-льняють принципу Паулі, принципу калібровочної інваріантності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: РОЗРАХУНОК СПЕКТРОСКОПІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВОАТОМНИХ МОЛЕКУЛ ТА КВАЗІМОЛЕКУЛ НА ПІДСТАВІ МОДЕЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ЗБУРЕНЬ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок