Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ГЕТЕРОФАЗНІ РЕАКЦІЇ координаційниХ сполук МІДІ(І),(ІІ), НІКЕЛЮ(ІІ) З ПАРАМИ ВОДИ, АМонІАКу, ДиЕТИЛАМІНу ТА ГІДРАЗИНу

ГЕТЕРОФАЗНІ РЕАКЦІЇ координаційниХ сполук МІДІ(І),(ІІ), НІКЕЛЮ(ІІ) З ПАРАМИ ВОДИ, АМонІАКу, ДиЕТИЛАМІНу ТА ГІДРАЗИНу

Назва:
ГЕТЕРОФАЗНІ РЕАКЦІЇ координаційниХ сполук МІДІ(І),(ІІ), НІКЕЛЮ(ІІ) З ПАРАМИ ВОДИ, АМонІАКу, ДиЕТИЛАМІНу ТА ГІДРАЗИНу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,12 KB
Завантажень:
447
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ ХІМІЇ ІМЕНІ Л.В.ПИСАРЖЕВСЬКОГО
БУРЛАЄНКО НАТАЛІЯ АНДРІЇВНА
УДК 541.124.16 + 546.56, 546.74
ГЕТЕРОФАЗНІ РЕАКЦІЇ координаційниХ сполук МІДІ(І),(ІІ),
НІКЕЛЮ(ІІ) З ПАРАМИ ВОДИ, АМонІАКу, ДиЕТИЛАМІНу ТА ГІДРАЗИНу
02.00.01 – неорганічна хімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
КИЇВ - 2004


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського Національної академії наук України.
Науковий керівник: член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, професор
Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського
НАН України
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, старший науковий співробітник
Кучмій Степан Ярославович,
Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського
НАН України,
завідувач відділу
кандидат хімічних наук, доцент
Зуб Віра Яківна,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
доцент кафедри неорганічної хімії
Провідна установа: Інститут загальної та неорганічної хімії
ім. В.І.Вернадського НАН України
Захист відбудеться “24 “ лютого 2004 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.190.01 в Інституті фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України за адресою: 03039, Київ-39, проспект Науки, 31.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту фізичної хімії
ім. Л.В.Писаржевського НАН України, Київ, проспект Науки, 31.
Автореферат розісланий “ 19 “ січня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Бобонич Ф.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Дослідження гетерофазних реакцій між координаційною сполукою, яка знаходиться в твердому стані, та газоподібною речовиною до останнього часу проводилися не систематично, на відміну від реакцій за участю координаційних сполук в розчинах. В наш час значно зросла потреба у вивченні таких процесів, що обумовлено перспективністю використання координаційних сполук перехідних металів для вирішення багатьох аналітичних задач. Зокрема, такі сполуки можуть бути застосовані як високочутливі, селективні покриття хімічних сенсорів на різні газоподібні речовини (аналіти), як хемосорбенти для вилучення шкідливих газів, при розділенні газових сумішей. Успішне застосу-вання координаційних сполук не можливе без встановлення зв’язку між елек-тронною і просторовою будовою молекул координаційних сполук та їх здатністю до селективної та оборотної взаємодії з молекулами аналіту. Насамперед це стосується проведення систематичних досліджень перебігу гетерофазних реакцій між твердими координаційними сполуками та потенційно здатними до коор-динації речовинами, які знаходяться в газоподібному стані. Експериментально реалізувати такий підхід можна, зокрема, за допомогою методу п’єзокварцового мікрозважування, який дає можливість досліджувати зворотні гетерофазні реакції, що перебігають з високою швидкістю. Головна перевага даного методу в порівнянні з іншими полягає в можливості реєстрації зміни маси реагенту безпосередньо в ході реакції навіть тоді, коли маса досліджуваної речовини складає 10-5 –10-6 г.
Таким чином, актуальність даної роботи визначається необхідністю дослід-ження впливу природи центрального іону координаційної сполуки та будови координаційного поліедру на кінетичні та термодинамічні характеристики гетерофазної реакції з лігандами, що знаходяться в газоподібному стані. Розуміння особливостей перебігу таких реакцій відкриває перспективи ефективного пошуку координаційних сполук з метою застосування їх як високочутливих покриттів сенсорних елементів сучасних газоаналітичних приладів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами та темами. Роботу виконано згідно з планами науково-дослідних робіт Інституту фізичної хімії ім. Л.В.Писар-жевського НАН України за темами: “Гетерогенні реакції координаційних сполук з екологічно важливими іонами металів та малими молекулами” (№ держ. реєстрації 0197U006386), ”Розробити методи одержання та створити нові мате-ріали на основі координаційних сполук для медицини та хімічних перетво-рювачів” (№ держ.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: ГЕТЕРОФАЗНІ РЕАКЦІЇ координаційниХ сполук МІДІ(І),(ІІ), НІКЕЛЮ(ІІ) З ПАРАМИ ВОДИ, АМонІАКу, ДиЕТИЛАМІНу ТА ГІДРАЗИНу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок