Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат: ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧНИХ УТВОРЕНЬ У ТЕКСТАХ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧНИХ УТВОРЕНЬ У ТЕКСТАХ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ / сторінка 2

Назва:
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧНИХ УТВОРЕНЬ У ТЕКСТАХ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,17 KB
Завантажень:
115
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Зв'язок роботи з науковими темами. Дисертаційне дослідження виконане в межах програми науково-дослідних робіт Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка „Розробка міжнародно-правових, політичних та економічних основ розбудови Української держави” (номер державної реєстрації 0197U003322). Дослідження здійснено згідно з тематичним планом науково-дослідної роботи кафедри іноземних мов Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка „Проблеми мов для спеціальних цілей, наукової та професійної комунікації" (тему затверджено Вченою радою Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка (протокол № 3 від 30 листопада 2003 року).
Мета дисертаційного дослідження полягає у виявленні структурних та значеннєвих подібностей та відмінностей англійських та українських морфо-лого-синтаксичних утворень, виражених у вигляді формальних моделей шляхом зіставлення текстів міжнародних договорів.
Досягнення поставленої мети передбачає послідовне розв’язання конкретних завдань:
·
виокремити найрекурентніші морфолого-синтаксичні утворення на синтаксичному і лексико-семантичному рівнях;
·
представити відібраний інвентар текстів у термінах формальної моделі;
·
виявити типологічні паралелі й відмінності в реалізації морфолого-синтаксичних утворень у функціонально-семантичному аспекті та чинники, що зумовлюють їхню структурну та лексико-семантичну подібність і відмінність;
·
встановити лінгвокультурологічні особливості українського політико-правового дискурсу в його зіставленні з англійським;
·
укласти реєстр лексичного наповнення рекурентних англо-українських пар морфолого-синтаксичних моделей, що становлять основну лексичну базу текстів міжнародних договорів.
Об’єктом дисертаційного дослідження слугують морфолого-синтаксичні утворення у текстах міжнародних договорів.
Предметом дослідження є визначення структурно-семантичних тотожнос-тей та відмінностей морфолого-синтаксичних утворень у текстовій реалізації.
Матеріалом дослідження слугують тексти 43-х чинних міжнародних договорів англійською мовою і 43 паралельні тексти українською. Загальний масив опрацьованого матеріалу охоплює 217800 слововживань. Проаналізовано тексти договорів, укладених Україною як незалежною державою протягом 1991--рр. Автентичність текстів двома мовами підтверджено підписами уповноважених представників країн-учасниць договорів.
Методи дослідження зумовлені метою і специфікою досліджуваного матеріалу. Метод лінгвістичного моделювання застосований для побудови формальних синтаксичних і семантичних моделей. З метою уточнення семан-тичної структури та визначення ступеня семантичного відхилення тотожних і відмінних морфолого-синтаксичних утворень використано метод компонент-ного аналізу. За допомогою кількісного аналізу та вибіркового спостереження встановлено найрекурентніші моделі морфолого-синтаксичних утворень, а також виявлено їхні ізоморфні та аломорфні властивості. Методом контрастивного аналізу простежено типологічні паралелі та розбіжності у текстовій реалізації досліджуваних одиниць.
Наукова новизна дисертації. Вперше здійснено комплексний зіставно-типологічний аналіз морфолого-синтаксичних утворень в англійських та українських текстах міжнародних договорів, визначено їхні спільні та відмінні риси, виявлено чинники, які характеризують структурну подібність і зумовлюють розбіжності.
Теоретичне значення дисертаційного дослідження полягає в тому, що отримані результати зіставлення англійських та українських морфолого-синтаксичних утворень розширюють існуюче уявлення щодо типологічних паралелей і розбіжностей у різноструктурних граматичних системах, роблять внесок у теорію лінгвістичного моделювання, що сприяє поглибленню теорії функціонального синтаксису та морфології. Імовірнісне ранжування структурних моделей політико-правового дискурсу доповнює дані квантитативної типології різноструктурних мов.
Практична цінність дисертації визначається можливістю використання її результатів у практиці міжнародної комунікації, перекладу політико-правової документації, під час підготовки спецкурсів із лінгвостилістики, зіставної граматики й лексикології української та англійської мов, курсу теорії і практики перекладу.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧНИХ УТВОРЕНЬ У ТЕКСТАХ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок