Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧНИХ УТВОРЕНЬ У ТЕКСТАХ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧНИХ УТВОРЕНЬ У ТЕКСТАХ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ / сторінка 3

Назва:
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧНИХ УТВОРЕНЬ У ТЕКСТАХ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,17 KB
Завантажень:
115
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Списки структурних паралелей і реєстр мовленнєвих кліше можуть слугувати додатковим матеріалом для укладання підручників, посібників, словників.
На захист виносяться такі положення:
1. Кількісна перевага типологічно ізоморфних морфолого-синтаксичних утворень (60 % усіх виявлених паралелей) зумовлена спільним індоєвропей-ським походженням української та англійської мов, а також низкою корелятивних лінгвокультурологічних процесів.
2. Ступінь аломорфізму морфолого-синтаксичних утворень в українських та англійських міжнародних договорах становить 39,6 %, що мотивується особливостями лексико-семантичної сполучуваності їх компонентів, а також відмінностями у стилістичних стандартах зазначеного офіційно-ділового мовлення.
3. Структурним ядром текстів міжнародних договорів як англійською, так і українською мовами є послідовності граматичних класів NVN, NV і VN, які відповідають логіко-семантичним корелятам SPO, SP й PO. Головна причина порушення ізоморфізму предикативних членів речення – пасивний стан англійських дієслів.
4. Тотожність і розбіжність у структурах текстів виявляються не у великих синтактико-семантичних комплексах, які важко піддаються моделюванню, а в з’єднаннях, які найчастіше складаються щонайбільше з чотирьох компонентів (наприклад, the mutual benefit of the Contracting Parties – взаємна користь Договірних Сторін).
5. Зіставлення українських та англійських морфолого-синтаксичних утворень виявило переважання субстантивних словосполучень. Їхніми найрекурентнішими модельними відповідниками в англійській мові є NprepN; AN (inviolability of borders; bilateral relations), в українській – NN; AN (непорушність кордонів; двосторонні відносини).
6. Порушення змістової ідентичності порівнюваних морфолого-синтак-сичних утворень мотивоване відмінністю семного складу їхніх компонентів; незбіжністю структурної стратифікації лексико-семантичних варіантів англій-ських та українських лексем, відмінністю семантичних відношень в іменних групах; конкретизацією з додаванням відсутньої чи імпліцитно представленої семи та пропусканням експліцитно представленої семи.
7. Результати семантичного аналізу узагальнюють тезу про те, що укра-їнські морфолого-синтаксичні утворення є своєрідним синтактико-семантич-ним розгортанням англійських відповідників, що частково віддзеркалює особливості синтетичного та аналітичного типів мов.
Апробація основних положень і результатів дисертаційного дослі-дження здійснена на семи міжнародних конференціях і науково-практичних семінарах: ”Перевод и межкультурная коммуникация” (Єкатеринбург, 2003 р.), ”Мультимедійні засоби у навчанні мовам та перекладу” (Київ, 2004 р.; 2005 р.; 2006 р.), ”Актуальні проблеми і технології філологічних досліджень і навчання іноземним мовам” (Ізмаїл, 2004 р.; 2005 р.), ”Стратегії і методи навчання мовам для спеціальних цілей” (Київ, 2005 р.).
Публікації. Основні теоретичні положення і результати дослідження висвітлено автором у трьох наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях ВАК України (1,45 др. арк.) [1-3], а також у матеріалах наукових конференцій (1,44 др. арк.) [4-7].
Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, списків використаної наукової літератури, довідкової літератури, джерел ілюстративного матеріалу та двох додатків. Загальний обсяг дисертації – 194 сторінки, з них основного тексту – 151 сторінка. Текст дисертації налічує 11 рисунків і 10 таблиць.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, актуальність і наукову новизну, визначено мету й конкретні завдання, вмотивовано методи та матеріал дослідження, теоретичне і практичне значення отриманих результатів, сформу-льо-вано положення, які винесено на захист, охарактеризовано структуру роботи.
У розділі "Граматичні утворення в зіставно-типологічному дослі-дженні" розглянуто загальнотеоретичну проблематику вивчення типологічних фактів неспоріднених мов, охарактеризовано головні об'єкти та рівні, щодо яких виконано дослідження, визначено пріоритетні напрями розробки об'єктивної класифікації одиниць мовної системи, обґрунтовано вибір класифікації мовних одиниць за граматичними класами слів (частинами мови), описано методику й апарат зіставно-типологічного дослідження, визначено особливості зіставного аналізу, виконаного за допомогою перекладного матеріалу.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧНИХ УТВОРЕНЬ У ТЕКСТАХ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок