Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат безкоштовно: ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧНИХ УТВОРЕНЬ У ТЕКСТАХ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧНИХ УТВОРЕНЬ У ТЕКСТАХ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ / сторінка 6

Назва:
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧНИХ УТВОРЕНЬ У ТЕКСТАХ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,17 KB
Завантажень:
115
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
У текстах договорів українською мовою це значення виражається за допомогою особових форм дієслів у теперішньому часі на відміну від аналітичної англійської форми Vaux/mod + V (shall guarantee – гарантує). Вимоги українського офіційно-ділового стилю до конкретизації та уточнення понять, передусім термінологічних, позначились на структурній розбіжності в модельній парі NN – NprepNN (personnel costs – видатки на утримання персоналу).
У розділі “Семантичні особливості лексичного наповнення англій-ських та українських морфолого-синтаксичних утворень” розглянуто чинники лексико-семантичного порядку, що впливають на структурний ізоморфізм та змістову ідентичність іменних і дієслівних словосполучень.
Серед ізоморфних моделей найбільше порушення значеннєвої ідентичності демонструють іменні словосполучення – моделі NprepN (structure for the exploration – споруду для розвідки), NN (vulnerability options – питання вразливості), а також вербальні словосполучення VprepN (may ask for consultations – може звертатися за консультаціями).
Ізоморфні іменні структури, в яких зберігається значеннєва ідентичність, є об'єднаннями компонентів-лексем, запозичених, зазвичай, англійською та українською мовами з французької (liquidation – ліквідація), або ж лексем латинського чи грецького походження (criteria – критерії). Такі слова належать до інтернаціонального фонду лексичних систем англійської та української мов і найчастіше є однорідними за семним складом, або омосемантами (investment – інвестиція; territory – територія; organization – організація).
До ізоморфних пар моделей у дієслівній групі належать дієслова договірної семантики та зі значенням прийняття колективним адресантом взаємних зобов'язань, а також ті, які мають постійну сему спільної дії, спрямовану на позитивний результат (домовлятись, домагатись спільними зусиллями, підтримувати, сприяти, забезпечувати), тобто дієслова, що є головними носіями прагматичного змісту в договірному тексті.
Серед аломорфних морфолого-синтаксичних моделей найістотніші порушення змісту (30 %) виявлено в модельній парі NN – NAN (наприклад, climate behaviour – поведінки кліматичних змін), далі за нею розташовуються моделі NN – NNN, VinfN – VprepN, VprepN – VN, NN – N, VN – V).
Найпоширенішим семантичним процесом під час перекладу англійських іменних словосполучень є додавання та актуалізація семи в українському варіанті. Отже, найчастіше лексеми української мови співвідносяться з англійськими як гіпоніми й гіпероніми, тобто перебувають у відношеннях включення. Українська лексика міжнародних договорів характеризується більшою конкретністю порівняно з абстрактнішою англійською, отож значення лексем в українських структурах диференціюються частіше, ніж у відповідних щодо них структурах англійської мови.
В аломорфних відповідниках дієслівної групи виокремлюються англійські синтаксичні структури з дієсловами, що поза контекстом характеризуються “розмитою” семантикою (наприклад, to take, to have, to give, to make). В українському перекладному еквіваленті англійської структури з наведеними вище дієсловами відбуваються процеси зрощення сем (рідше – втрати сем) та їхнє імпліцитне представлення однією дієслівною семемою (найчастіше при передаванні англійських структур моделі VN, у яких іменник утворено від дієслова, а дієслово має “розмиту” семантику): VN ЇN have the obligation – зобов'язане; take action – діяти; give notification – повідомляти. У сполученні з віддієслівними іменниками найчастіше десемантизують (опускають під час перекладу) саме дієслово широкої сполучуваності як вторинне з погляду на зміст висловлювання. Отже, дієслово розмитої семантики передбачає наявність у реченні іншої словоформи (дієслова або віддієслівного іменника), яка слугує носієм головної дії.
ВИСНОВКИ
Виконане дослідження дає змогу дійти таких висновків:
1. Фактичний матеріал вміщує оригінальні тексти та їхні переклади, зареєстровані як автентичні: вони функціонують у міжнародному праві як юридично рівноправні з оригіналами.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧНИХ УТВОРЕНЬ У ТЕКСТАХ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок