Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати безкоштовно: ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧНИХ УТВОРЕНЬ У ТЕКСТАХ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ

Загрузка...

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧНИХ УТВОРЕНЬ У ТЕКСТАХ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ / сторінка 7

Назва:
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧНИХ УТВОРЕНЬ У ТЕКСТАХ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,17 KB
Завантажень:
115
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Для розгляду обрано договори, які Україна підписала протягом 1991–2005 рр. Методом вибіркового спосте-реження досліджено 43 англійські тексти і 43 паралельні українські тексти міжнародних договорів загальним обсягом 217 800 слововживань.
2. З метою зіставлення використано рівень частиномовних символьних моделей морфолого-синтаксичних утворень як найраціональнішим щодо об'єктивності й відтворюваності, зокрема у випадку різноструктурних мов. Це дало змогу досить точно встановити кореляцію між класифікацією за частинами мови та одиницями синтаксису, а також об'єктивний і відтво-рюваний зв'язок з основними семантичними категоріями (об'єкт, суб'єкт, предикат, атрибут). Цей рівень репрезентації є базовим, слугує підґрунтям для порівняння на інших рівнях за умови збереження постійного зв'язку з базовим та наявності зрозумілих і відтворюваних механізмів кореляції.
3. Морфолого-синтаксичні утворення становлять синтагматично зв’язані послідовності слів у межах речення, які з метою їхнього дослідження виражено у формі моделей із залученням стандартних частиномовних символів. За допомогою цього принципу моделювання проаналізовано типологічні відповідники граматики зіставлюваних мов (за віссю парадигми) і синтаксису текстів (за синтагматичною віссю). Певна корелятивність граматичних систем і категорій дає підстави зробити припущення щодо домінантної типологічної подібності досліджуваних мовних структур. Розходження лексичної та граматичної систем англійської й української мов суттєво відобразились на функціональних мовних засобах вираження, що спричинило до структурних розбіжностей у текстах міжнародних договорів.
4. Моделі за кількісним компонентним складом варіюються від найдовших (що дорівнюють довжині речення) до найкоротших (двокомпонентні). На початковому етапі для зіставлення було обрано моделі морфолого-синтаксичних утворень з максимальною довжиною ланцюжка, що дорівнює довжині речення. Наступним кроком було зіставлення суб’єктно-предикатно-об’єктних структур, що відповідають тема-рематичним комплек-сам. Потім морфолого-синтаксичні утворення в англійських текстах змодельовано за чотирма елементами з метою їхнього зіставлення з відпо-відними українськими структурами. Далі, за схемою зменшення кількісного складу послідовностей, досліджено англійські трикомпонентні та двокомпо-нентні моделі, що є синтаксичними поєднаннями слів, об'єднаними на основі підрядного зв'язку, та їхні українські модельні відповідники.
5. Вибір дво- і трикомпонентних моделей для зіставлення зумовлений низкою причин. Досвід порівняння великих утворень – цілих речень і суб’єктно-предикатно-об’єктних структур – засвідчив, що тотожності й розбіжності виявляються не в перелічених вище синтактико-семантичних комплексах, а в їхніх окремих елементах, які найчастіше утворюють моделі щонайбільше з чотирма елементами. Водночас чотирикомпонентні структури за принципом побудови є поширенням уже існуючих дво- або трикомпо-нентних словосполучень і відображають семантико-граматичні єдності, у яких елементи поєднані як ряд простих три- і двокомпонентних словосполучень. Зроблено висновок щодо доцільності розгляду дво- і трикомпонентних моделей морфолого-синтаксичних утворень, що відповідають поширеному та непоширеному підрядним словосполученням. Залежно від стрижневого члена синтаксичної конструкції, а також з урахуванням частотності вживання в англійських текстах міжнародних договорів розглянуто базові моделі субстантивних, вербальних, ад'єктивних, адвербіальних і прономінальних словосполучень, занотованих у вигляді морфолого-синтаксичних моделей.
6. Визначено, що ланцюжки граматичних класів NVN, NV, VN та їхні логіко-семантичні кореляти на зразок SPO, SP, PO є структурним ядром дослідженого текстового англомовного масиву на обраному рівні репрезентації і збігаються зі структурним ядром в українських міжнародних договорах.
7. Найповніше у порівнюваних текстах представлено субстантивні словосполучення, що засвідчує переважно номінативний характер текстів офіційно-ділового стилю і широке функціонування іменних структур, а це значною мірою відображається на поширенні субстантивних словосполучень з двома чи більше компонентами, які відповідають моделі N>N (N>N>N>N) (NNN World Health Organization – ANNN Всесвітня Організація Охорони Здоров’я) в англійських текстах суспільно-політичного та політико-правового змісту.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧНИХ УТВОРЕНЬ У ТЕКСТАХ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок