Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Безкоштовно реферат скачати: ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧНИХ УТВОРЕНЬ У ТЕКСТАХ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧНИХ УТВОРЕНЬ У ТЕКСТАХ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ / сторінка 9

Назва:
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧНИХ УТВОРЕНЬ У ТЕКСТАХ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,17 KB
Завантажень:
115
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Українські структурні моделі слугують своєрідним синтаксично-семантичним розгортанням англійських моделей, тим самим частково відображаючи розбіжності синтетичного та аналітичного типів мов. Серед аломорфних морфолого-синтаксичних моделей найістотніші порушення змісту виявлено в модельній парі NN – NAN (30 %), далі за нею розташовуються моделі NN – NNN, VinfN – VprepN, VprepN – VN, NN – N, VN – V.
12. Головними причинами розбіжностей у семантиці досліджуваних іменних структур є розходження семного складу; розбіжність структурної стратифікації лексико-семантичних варіантів англійських та українських полісемічних слів; розходження семантичних відношень в іменних групах; конкретизація з додаванням відсутньої або імпліцитно наявної семи, що зумовлено вимогами українського офіційно-ділового стилю (конкретизація спостерігається переважно в іменних групах із віддієслівними іменниками, що мають семантику загального значення “процесу”, “предмета” і “результату”: safeguards procedures – процедурі застосування гарантій); пропуск експліцит-но представленої в англійському словосполученні семи.
13. Семантичний аломорфізм дієслівних словосполучень зумовлений семантикою англійських дієслів, розходженнями в засобах вираження прийменниково-відмінкових відношень в англійській та українській мовах. Семантичні та структурні розбіжності моделей з англійськими дієсловами широкої (“розмитої”) семантики зумовлено розходженням потенціалу сполучуваності англійських та українських дієслів цього типу.
Подальше дослідження англійських та українських паралельних текстів міжнародних договорів вважаємо перспективним для вивчення національно-мовних особливостей міжнародного політико-правового дискурсу в англійській і слов'янській культурах, зіставлення способів маркування рис в англійському та українському політико-правовому дискурсі, опису лексико-семантичних засобів реалізації прагматичного змісту в українських текстах міжнародного політико-правового дискурсу, розкриття умов і опису засобів досягнення еквівалентності в процесі перекладу міжнародних договорів з англійської мови на українську.
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ:
1. Лоскутова Ю.А. Украинские соответствия английским субстантивным словосочетаниям в текстах международных договоров // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. –– Ізмаїл: Вид-во ІДГУ, 2004. – Вип. 17. – С. 90–94.
2. Лоскутова Ю.А. Модельные соответствия английских атрибутивных именных групп вида AN в украинских переводах международных договоров // Вісник Харківського нац. ун-ту. Серія: романо-германська філологія. –– Харків: Константа, 2005. – № 649. –– С. 188–192.
3. Лоскутова Ю.А. Влияние семантических параметров на структурные различия предикативных словосочетаний в украинских и английских текстах международных договоров // Наукові записки Кіровоградського держ. пед. ун-ту. Серія: філологічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Вин-ниченка, 2005. – Вип. 59. – С. 300–309.
4. Лоскутова Ю.А. Сравнительный вклад методов типологии и теории перевода в изучение речевого дискурса международных договоров // Материалы Международной научно-практической конференции “Актуаль-ные проблемы и технологии филологических исследований и обучения иностранным языкам”. – Измаил: Смил, 2004. – С. 124–132.
5. Лоскутова Ю.А. К проблеме сопоставления грамматических классов слов разноструктурных языков // Матеріали II Mіжнародного науково-прак-тичного семінару “Мультимедійні засоби у навчанні мовам та перекладу”. – К.: ІМВ, 2005. – С. 63-67.
6. Лоскутова Ю.А., Мирам Г.Э. Формальные методы в сопоставительных исследованиях // Науково-методичні матеріали VII Міжнародної конфе-ренції “Стратегії та методи навчання мовам для спеціальних цілей”. – К.: ІМВ, 2005. – С. 74.
7. Лоскутова Ю.А. Влияние лексико-семантических параметров единиц разноязычных текстов на структурный изоморфизм и содержательную идентичность // Актуальные проблемы и технологии филологических иссле-дований и обучения иностранным языкам: Материалы II Международной научно-практической конференции.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧНИХ УТВОРЕНЬ У ТЕКСТАХ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок