Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати: ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧНИХ УТВОРЕНЬ У ТЕКСТАХ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧНИХ УТВОРЕНЬ У ТЕКСТАХ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"Назва:
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧНИХ УТВОРЕНЬ У ТЕКСТАХ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,17 KB
Завантажень:
115
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ЛОСКУТОВА Юлія Олександрівна
УДК 811.111+811.161.2]’366’367’44–115:34
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ
ТА УКРАЇНСЬКИХ МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧНИХ УТВОРЕНЬ
У ТЕКСТАХ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ
Спеціальність 10.02.17 – порівняльно-історичне
і типологічне мовознавство
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Львів – 2007
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі іноземних мов Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Кабінету Міністрів України.
Науковий керівник кандидат філологічних наук, професор
Дайнеко Валентина Вікторівна,
Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри іноземних мов
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Манакін Володимир Миколайович,
Запорізький національний університет,
завідувач кафедри видавничої справи і редагування,
декан факультету журналістики
кандидат філологічних наук, доцент
Дудок Роман Іванович,
Львівський національний університет
імені Івана Франка, завідувач кафедри іноземних мов для
гуманітарних факультетів
Провідна установа Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича, Міністерство освіти і науки України, кафедра германського, загального та порівняльного мовознавства
Захист відбудеться “15” травня 2007 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.051.15 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79000, м. Львів, вул. Універ-ситетська, 1.
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79001, м. Львів, вул. Драгоманова, 5.
Автореферат розісланий “13” квітня 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Шпак О.А.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Дисертаційне дослідження присвячено зіставно-типологічному аналізу мор-фолого-синтаксичних утворень, які є найрекурентнішими у текстах міжна-родних договорів українською та англійською мовами, становлять синтагма-тично зв’язані послідовності слів у межах речення й виражаються моделями за допомогою стандартних частиномовних символів.
Зіставно-типологічні дослідження української та англійської мов перебувають у колі загальної проблематики, відображеної у фундаментальних працях Б.А.Успенського, Ю.О.Жлуктенка, І.К.Білодіда, Г.П.Мельникова, Ю.Н.Рождественського, Р.Якобсона, В.Скалічки, Дж. Грінберга, Д. Крамського та ін. Деякі питання формального і семантичного співвідношення англійських та українських типологічних паралелей висвітлено у працях І.В. Корунця, В.М.Манакіна, М.Фабіан, А.Г.Дринко, О.В.Клименко, І.Є. Подолян, Е.В.Тара-нової, Н.М.Кислициної, В.Л. Пирогова.
Структурно-типологічному зіставному вивченню текстів міжнародних договорів англійською та українською мовами приділяють недостатню увагу. Лише деякі аспекти цієї проблематики висвітлено у працях С.Е. Максимова, О.І.Лукашук, О.Р.Заруми-Панських, В.В.Калюжної, В.В.Дайнеко, О.М.Пазинич та ін. Отож зіставні дослідження на матеріалі міжнародних договорів доцільні й результативні, оскільки обмеженість лексичних ресурсів і стереотипність вираження граматичних категорій у їхніх текстах дає змогу з високою надійністю екстраполювати отримані результати на дискурс міжнародних договорів загалом. Значущість зіставного дослідження текстів міжнародних договорів визначається важливістю їхньої ролі у суспільно-політичному і культурному житті країни, адже висновки наукової роботи сприятимуть гармонізації змістового плану міжнародних договорів різними національними мовами.
Актуальність теми дослідження визначається загальною спрямованістю сучасних зіставних студій на вивчення особливостей функціонування морфолого-синтаксичних явищ різних мов у межах конкретного дискурсу, пошук ефективних засобів їхньої формалізації, що передбачає всебічний аналіз текстових морфолого-синтаксичних утворень, а також виявлення мовних і позамовних чинників, які зумовлюють типологічну подібність і відмінність у їхньому структуруванні.

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧНИХ УТВОРЕНЬ У ТЕКСТАХ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок