Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КАТЕГОРІЯ УМОВИ: ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ

КАТЕГОРІЯ УМОВИ: ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ

Назва:
КАТЕГОРІЯ УМОВИ: ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
30,27 KB
Завантажень:
327
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Малявін Андрій Олексійович
УДК 81’366.7
КАТЕГОРІЯ УМОВИ: ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ
Спеціальність 10.02.01 – українська мова
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата
філологічних наук
Донецьк – 2008
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі української мови Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор
Загнітко Анатолій Панасович,
Донецький національний університет,
завідувач кафедри української мови
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Луценко Микола Олексійович,
Донецький національний університет, професор кафедри загального мовознавства та історії мови
кандидат філологічних наук, доцент
Овчаренко Наталя Іванівна,
Слов’янський державний педагогічний університет,
завідувач кафедри української мови та літератури
Захист відбудеться “05” червня 2008 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К .051.10 у Донецькому національному університеті за адресою: 83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24, конференц-зал.
Із дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Донецького національного університету за адресою: 83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24.
Автореферат розіслано “04” травня 2008 р.
Учений секретар
спеціалізованої
вченої ради,
к.філол.н., доцент М.О.Вінтонів


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Категорійний апарат української мови, як і будь-якої іншої, характеризується відносною сталістю й водночас є відкритою системою, якісний й кількісний склад якої може змінюватися. Це визначає посилений інтерес функціональної граматики до окремих мовних категорій, з-поміж яких чи не найтривалішого студіювання зазнала категорія умови.
Умова/умовність є об’єктом дослідження не лише лінгвістичної науки, а й логіки, філософії, психології тощо, бо саме через неї усвідомлюються об’єктивні зв’язки матеріального світу, в якому всі явища, події, процеси перебувають у взаємозв’язку. Складність взаємодії категорій умови й причини, умови й наслідку, їх вихід у площину різних галузей людських знань пояснює чималу кількість праць з проблем співвіднесеності умови й альтернативи, уявності й умовності, а також тих, що розкривають специфіку граматичної природи аналізованої нами мовної категорії.
Логіко-граматичні аспекти категорії умови дістали належне висвітлення, починаючи з робіт античних філософів (Демокріт, Платон, Арістотель) і закінчуючи функціонально-граматичними працями третього тисячоліття як вітчизняних, так і зарубіжних лінгвістів (Л.Бабалова, Л.Борте, Є.Девіс, С.Єрмоленко, О.Коротаєва, М.Кубік, Б.Лавров, Р.Теремова, В.Храковський та ін.).
Актуальність наукового дослідження визначається відсутністю монографічного опису засобів реалізації категорії умови у функціонально-когнітивному аспекті, необхідністю систематизації лінгвістичних знань щодо заявленої функціонально-семантичної категорії; недостатньо дослідженими видаються саме когнітивні аспекти умовності, сутність якої забезпечує їй чільне місце в колі інтересів лінгвістики, логіки, філософії, психології та ін.
Зв’язок із науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації є складовою частиною наукової роботи кафедри української мови Донецького націо-нального університету “Українська мовна національна картина світу: семантичні, граматичні, соціолінгвістичні й емотивні аспекти” (0100U001962), її проблематика погоджена в Науковій координаційній раді «Закономірності розвитку мов та практика мовної діяльності» Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України (протокол № 1 від “13” лютого 1997 року).
Мета дослідження полягає у визначенні особливостей реалізації категорії умови в мові й мовленні задля окреслення її функціонально-когнітивних параметрів.
Досягнення мети передбачає необхідність розв’язання таких завдань: 1) простежити еволюцію поглядів на категорію умови та природу умовного зв’язку; 2) визначити місце умови в парадигматичній системі категорій української мови; 3) проаналізувати формальні вияви категорійної семантики умови; 4) охарактеризувати структурно-функціональну специфіку синтаксичних конструкцій зі значенням умови; 5) з’ясувати особливості імпліцитної та експліцитної реалізації умовного змісту в різних синтаксичних структурах; 6) виявити когнітивний потенціал категорії умови, простеживши зв’язок категорії умови з когнітивним простором особи, колективу й нації.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 Реферат на тему: КАТЕГОРІЯ УМОВИ: ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок