Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МОВНА СТРУКТУРА УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ЗАГАДКИ (СЕМАНТИЧНИЙ І СИНТАКСИЧНИЙ АСПЕКТИ)

МОВНА СТРУКТУРА УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ЗАГАДКИ (СЕМАНТИЧНИЙ І СИНТАКСИЧНИЙ АСПЕКТИ)

Назва:
МОВНА СТРУКТУРА УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ЗАГАДКИ (СЕМАНТИЧНИЙ І СИНТАКСИЧНИЙ АСПЕКТИ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,61 KB
Завантажень:
36
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Дніпропетровський національний університет
Онищенко Геннадій Анатолійович
УДК 811.116.2'367
МОВНА СТРУКТУРА УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ЗАГАДКИ
(СЕМАНТИЧНИЙ І СИНТАКСИЧНИЙ АСПЕКТИ)
Спеціальність 10.02.01 – українська мова
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Дніпропетровськ – 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі української мови Дніпропетровського національного університету Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор
Баранник Дмитро Харитонович,
Дніпропетровський національний університет,
професор кафедри української мови
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Стишов Олександр Анатолійович,
Київський національний лінгвістичний університет,
завідувач кафедри фонетики і граматики
словянських мов
кандидат філологічних наук, доцент
Євсєєва Галина Петрівна,
Придніпровська академія будівництва та
архітектури, завідувач кафедри
гуманітарних дисциплін
Провідна установа: Донецький національний університет
Міністерства освіти і науки України,
кафедра української мови, м. Донецьк
Захист відбудеться „7” квітня 2006 року о 1200 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.051.05 для захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук при Дніпропетровському національному університеті за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, вул. Наукова, 13, корп. 1, філологічний факультет, ауд. 804.
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Дніпропетровського національного університету за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Наукова, 13.
Автореферат розіслано „7” березня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат філологічних наук, доцент М.С. Ковальчук


Загальна характеристика роботи
Мова фольклору в усіх його жанрових різновидах становить важливий обєкт сучасної етнолінгвістики. У зв’язку з потребою розв’язання проблем мови й етнічної психології, мови й культури, мови й віддзеркалення умов народного побуту, мови й міфології етнолінгвістика, етнопсихологія звертаються до напрацювань у галузі лінгвосеміотики, когнітивної лінгвістики. Дослідження жанрів фольклору як різновидів мовно-мисленнєвої діяльності етносу доповнює лінгвістичні теорії новими узагальненнями на основі введеного в науковий обіг фактичного матеріалу та проекції його на так зване етнічне поле.
Загадка – своєрідний і дуже давній вид народної творчості. Питанню походження української загадки присвячено розвідки О.Афанасьєва, В.Перетца, О.Потебні, К.Сементовського, М.Сумцова. Першою спробою дослідження цього фольклорного жанру можна вважати працю І.Франка “Останки первісного світогляду в руських і польських загадках народних”. Літературознавчий аналіз цього різновиду паремій здійснювали М.Попов, І.Березовський, Л.Дунаєвська, М.Хмелюк, Ф.Лавров та ін.
У слов’янському мовознавстві загадка була об’єктом вивчення з погляду семіотики (А.Журинський, Ю.Левін, А.Головачова). Дослідження концептуальної і мовної картин, репрезентованих різними фольклорними жанрами, спирається на засадничі положення про мову як “об’єднану духовну енергію народу” (В. фон Гумбольдт). Щодо мови фольклору, зокрема й загадки, справу маємо з колективною свідомістю, в якій сформовано образ реального світу, зокрема світ внутрішній протиставляється світу зовнішньому, суб’єктивний – об’єктивному, духовний – фізичному, нематеріальний – матеріальному. Мова загадок через вербалізовані національно-культурні стереотипи відображає етнічне “Я” українців, їхнє сприймання зовнішнього світу і його відтворення у слові, словосполученні, сталому звороті. Взаємодія фізичного та метафізичного у свідомості людини спонукає її мислити образами, що має яскраве вираження у пареміях, де символізація речі породжує, зрештою, символіку імені, бо символічний образ є не зовнішнім зв’язком між двома об’єктами чи відповідностями, а внутрішньою аналогією. Механізм аналогії виразно репрезентований у семантичній структурі загадки, яка становить особливу ускладнену форму пізнання, коли назва звичайної реалії довкілля навмисне “заховується” в інших предметах зовнішнього світу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: МОВНА СТРУКТУРА УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ЗАГАДКИ (СЕМАНТИЧНИЙ І СИНТАКСИЧНИЙ АСПЕКТИ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок