Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> організаційно-Економічні основи управління екологічними ризиками інновацій

організаційно-Економічні основи управління екологічними ризиками інновацій

Назва:
організаційно-Економічні основи управління екологічними ризиками інновацій
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,92 KB
Завантажень:
110
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Божкова Вікторія Вікторівна
УДК: 330.131.7: 330.341.1: 504.05
організаційно-Економічні основи управління екологічними ризиками інновацій
Спеціальність 08.08.01 – економіка природокористування
і охорони навколишнього середовища
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Суми – 2002
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Сумському державному університеті
Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, доцент
Ілляшенко Сергій Миколайович,
Сумський державний університет, професор кафедри економіки
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Харічков Сергій Костянтинович, Інститут проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса, заcтупник директора з наукової роботи
 
кандидат економічних наук, доцент Дутченко Олег Миколайович, Українська академія банківської справи, м. Суми, доцент кафедри регіональної економіки
Провідна установа: Рада з вивчення продуктивних сил України НАН України (відділ методології сталого розвитку і екологічної безпеки), м.Київ.
Захист відбудеться “14” червня 2002 р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 55.051.01 у Сумському державному університеті за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, ауд. М-412.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Сумського державного університету за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова,2.
Автореферат розісланий “_13_” _травня_ 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Сабадаш В.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Екстенсивний підхід до використання природних ресурсів, застосування екологічно небезпечних технологій, затримки з впровадженням енерго– та ресурсоємних технологій ускладнюють вихід економіки України з соціально-економічної кризи і продовжують тримати в напруженні все українське суспільство. Одним із найбільш реальних шляхів виходу із ситуації, що склалася, є виробництво і просування на ринку екологічних інновацій.
Актуальність теми. Як показує світовий досвід, рівень розвитку національної економіки безпосередньо залежить від інноваційної активності її господарюючих суб'єктів. На сучасному етапі розвитку України, коли екологічні проблеми стали на рівень з соціально-економічними, необхідним є перехід на екологічно спрямований інноваційний розвиток у руслі концепції сталого розвитку. Однак інноваційна діяльність пов'язана зі значним впливом елементів невизначеності і спричиненого нею ризику. Серед множини інноваційних ризиків знаходять своє місце і екологічні, втрати від проявів яких можуть бути дуже значними, що потребує їх обов'язкового урахування при економічному обґрунтуванні інноваційних проектів.
Вітчизняними та зарубіжними науковцями глибоко опрацьовані теоретико-методологічні основи якісної та кількісної оцінки економічних ризиків, розроблені методи їх урахування і зниження, але, як показує практика, існують невирішені проблеми економічної оцінки інноваційних ризиків, і особливо екологічних ризиків інновацій, які мають свої специфічні особливості. Недостатньо розроблені питання визначення та класифікації екологічних ризиків інновацій, вони потребують подальшого, більш ґрунтовного вивчення. Не розв'язані проблеми визначення сутності і вартісного урахування проявів окремих видів екологічних ризиків. Потребують досліджень особливості багатофакторної економічної оцінки екологічних ризиків інновацій з урахуванням взаємних впливів різних видів ризику. Є нагальна потреба в удосконаленні організаційно-економічних основ управління екологічними ризиками інновацій з метою екологізації інноваційної діяльності суб'єктів господарювання.
Актуальність цих і ряду інших питань, їх недостатнє вивчення, велика теоретична і практична значущість обумовили вибір теми дослідження, його головну мету і задачі.
Зв'язок праці з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є результатом наукових досліджень, виконаних у 1997-2001рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: організаційно-Економічні основи управління екологічними ризиками інновацій

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок