Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Назва:
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,56 KB
Завантажень:
100
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ВОЗНЯК Галина Василівна
УДК 658.14:330.341.1:336.64(477)
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Спеціальність 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів - 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі фінансів Львівського банківського інституту Національного банку України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, доцент
КУЗНЄЦОВА Анжела Ярославівна,
Львівський банківський інститут НБУ,
проректор з наукової роботи.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
НАУМЕНКОВА Світлана Валентинівна,
Українська академія банківської справи,
завідувач кафедри фінансів (м. Суми);
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник
ІЩУК Світлана Олексіївна,
старший науковий співробітник,
Інститут регіональних досліджень НАН України.
Провідна установа: Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
кафедра фінансів (м. Київ).
Захист відбудеться “30” червня 2006 р. о 14 год. 30 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради К.35.154.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук в Інституті регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м.Львів, вул. Козельницька, 4.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
Автореферат розісланий “____” травня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук І.З.Сторонянська
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Трансформація економічної системи України в контексті забезпечення євроінтеграційних прагнень та членства в Світовій організації торгівлі вимагає якісно нових підходів до вирішення проблеми соціально-економічного зростання. На сучасному етапі розвитку нашої країни тільки інноваційно орієнтована економіка здатна забезпечити випереджаючі темпи зростання. З огляду на сказане, актуальними питаннями економічної політики держави є структурна перебудова і модернізація промисловості та розвиток інноваційної моделі економічного зростання.
Аналіз господарської практики свідчить, що сучасні темпи здійснення інноваційної діяльності в Україні є вкрай незадовільними. Незважаючи на те, що впровадження інновацій на промислових підприємствах є одним із способів удосконалення структури виробництва, підтримки високих темпів розвитку і рівня прибутковості, інновації досі не стали належним засобом підвищення конкурентоспроможності. Існуюча ситуація обумовлена рядом внутрішніх і зовнішніх чинників, серед яких найбільш вагомим є недосконалість фінансового забезпечення.
Проблема фінансового забезпечення інноваційної діяльності є не новою для економічної науки. Питанням розкриття суті фінансового забезпечення, дослідження різних підходів до підвищення ефективності фінансування інноваційної діяльності, виявлення та використання резервів для реалізації інноваційної діяльності, економічним обґрунтуванням інноваційних проектів, з’ясуванням причин виникнення негативних тенденцій в здійсненні інноваційної діяльності присвячена чимала кількість робіт зарубіжних та вітчизняних вчених-економістів: В.Александрової, І.Алексєєва, О.Амоша, Ю.Бажала, І.Балабанова, О.Васюренко, О.Василика, А.Васильєва, А.Гальчинського, М.Долішнього, П.Завліна, С.Іщук, С.Ільєнкової, А.Кінаха, М.Козоріз, М.Крупки, С.Кравченко, Д.Кокуріна, А.Кузнєцової, О.Лапко, І.Луніної, Н.Лапіна, Я.Лудченко, О.Мотовилова, С.Науменкової, С.Онишко, А.Пересади, А.Пригожина, А.Савчука, М.Туган-Барановського, Л.Федулової, Р.Фатхудінова, М.Чухрай, Й.Шумпетера, Ю.Яковця, А.Яковлєва та ін.
Незважаючи на те, що наукові напрацювання за даною тематикою є досить значними, існують питання, котрі залишаються недостатньо розробленими як у теоретичному, так і в практичному аспектах. Це питання, пов’язані із раціональним використанням власних інвестиційних ресурсів, побудовою методичних підходів до оцінки ефективності інноваційних проектів у випадку фінансування власними та запозиченими коштами, мінімізацією впливу ризиків на результати інноваційних проектів, посиленням регуляторного впливу держави на інноваційну діяльність підприємств.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок