Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОНОННІ СПЕКТРИ ШАРУВАТИХ КРИСТАЛІВ InxTl1-xJ

ФОНОННІ СПЕКТРИ ШАРУВАТИХ КРИСТАЛІВ InxTl1-xJ

Назва:
ФОНОННІ СПЕКТРИ ШАРУВАТИХ КРИСТАЛІВ InxTl1-xJ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,35 KB
Завантажень:
153
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ ОПТИКИ
ТЕРНАВСЬКА
Софія Володимирівна
УДК. 537.226, 538.936, 621.315
ФОНОННІ СПЕКТРИ ШАРУВАТИХ КРИСТАЛІВ InxTl1-xJ
01.04.05 — Оптика, лазерна фізика
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
ЛЬВІВ-2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі експериментальної фізики
Львівського національного університету імені Івана Франка,
Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник:
доктор фізико-математичних наук, професор
Довгий Ярослав Остапович,
Львівський національний університет
імені Івана Франка, професор кафедри
експериментальної фізики
Офіційні опоненти:
доктор фізико-математичних наук, професор
Болеста Іван Михайлович,
Львівський національний університет
імені Івана Франка, завідувач кафедри радіофізики
доктор фізико-математичних наук, професор
Кособуцький Петро Сидорович,
Національний університет “Львівська політехніка”,
професор кафедри фізики
Провідна установа:
Інститут фізики НАН України, відділ фотоактивності.
Захист відбудеться “8” квітня 2003р. о 15 год. 30 хв.
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д35.071.01 при Інституті фізичної оптики за адресою: 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 23.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту фізичної оптики за адресою: 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 23.
Автореферат розісланий “28” лютого 2003р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат фіз.-мат.наук, доцент Климів І.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Напівпровідникові шаруваті кристали твердих розчинів InxTl1-xJ з різко анізотропним характером хімічних зв'язків є перспективними для оптоелектроніки тa напівпровідникової сенсорики. Здебільшого електроніка використовує штучно створені шаруваті структури (планарні структури зі складним профілем потенціального рельєфу), які утворюються шляхом легування або впливу контактних фаз. Проте існує досить поширений клас систем із природною шаруватістю __ шаруваті кристали, параметри яких, завдяки політипізму й інтеркалюванню, змінюються в широкому діапазоні. Ці матеріали характеризуються сильною анізотропією ефектів, можливістю створення надґраток, перебудови зонного і фононного спектрів, виникненням системи двовимірних квазічастинок тощо. З огляду на це, системи із природною шаруватістю є цікавими модельними об'єктами, а пошук, синтез та дослідження нових конкретних матеріалів такого типу є актуальним.
Серед таких матеріалів шаруваті кристали змінного складу InxTl1-xJ малодосліджені. Їх вивченню присвячена дисертаційна робота. Проблема твердої розчинності привертає увагу технологів, оскільки шляхом зміни складу розчину вдається планомірно керувати параметрами матеріалу. Унаслідок зміни умісту талію у ґратці InxTl1-xJ було виявлено утворення проміжної фази, яка характеризується специфічними змінами у розподілі талієвої компоненти. У цьому разі, як засвідчили рентгеноструктурні дослідження, симетрія ґратки не змінюється, тобто маємо справу з ізоструктурним фазовим переходом. Плавний перехід між відповідними орторомбічними фазами свідчить, що структура перетворення має характер фазового переходу другого роду. Входження талію у міжшарові проміжки (автоінтеркаляція), а також хаотичне утворення як простих, так і агрегованих центрів __ кластерів, cтатистичний розподіл кластерів та вірогідні взаємодії поміж ними значно ускладнюють одержані результати. Єдиним можливим способом їх ідентифікації, очевидно, може бути той, що ґрунтується на особливостях відповідних квантових станів і деталях структури оптичних спектрів. Найбільш чутливими в цьому аспекті є фононні та низькотемпературні екситонні спектри. Цим і була зумовлена потреба детального вивчення змін фононних спектрів системи InxTl1-xJ залежно від умісту компонентів твердого розчину, що стало предметом дисертаційної роботи.
Зв'язок із науковими програмами. Дисертаційна робота безпосередньо пов'язана з держбюджетними темами:
1.Тема № Фе__45Б "Процеси релаксації електронних збуджень, енергетична структура дефектів в йонних та йонно__ковалентних кристалах", державна реєстрація №0100U001454 (01.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: ФОНОННІ СПЕКТРИ ШАРУВАТИХ КРИСТАЛІВ InxTl1-xJ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок